Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Увага! Конкурс!
AA

Увага! Конкурс!

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошено конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку на 2020 рік, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського союзу у рамках реалізації Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики - Підтримка регіональної політики України. 

Замовниками проєкта може бути:

  • центральний або місцевий орган виконавчої влади;
  • органи місцевого самоврядування та засновані ним всеукраїнські асоціації;
  • державне, комунальне підприємство, установа чи організація, що належать до сфери управління центрального або місцевого самоврядування чи засновані ними та визначені відповідальними за підготовку та реалізацію проєкту, виконання функцій замовника будівництва.   

Основними умовами відбору проєктів регіонального розвитку є:

  1.  відповідність проєкту:

• завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. №385;

• плану заходів на 2020 рік з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. №733 "Деякі питання реалізації у 2018-2020 роках Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року";

• одній із 7 програм регіонального розвитку:

інноваційна економіка та інвестиції  (напрямками якої є формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток та просування інвестиційного потенціалу; розвиток потенціалу у сфері торгівлі; підтримка підприємницької діяльності; стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності; створення та розвиток інфраструктури залучення інвестицій, "точок зростання" місцевої економіки).  Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 3 600 000 грн.   до 48 000 000 грн.

сільський розвиток. Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 3 600 000 грн. до 48 000 000 грн.;

розвиток людського потенціалу. Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 1 200 000 грн. до 12 000 000 грн.

розвиток туризму (напрямками якої є маркетинг та підвищення туристичного потенціалу). Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 1 200 000 грн. до 24 000 000 грн.

загальноукраїнська солідарність (напрямками якої є створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень; формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність; інтеграція вимушених переселенців та захист інтересів осіб, що вимушено опинились на тимчасово окупованих територіях). Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 3 600 000 грн. до 48 000 000 грн.

- ефективне управління регіональним розвитком. Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 1 200 000 грн. до 12 000 000 грн.

- розвиток депресивних територій. Орієнтовний обсяг фінансування з державного бюджету від 3 600 000 грн. до 18 000 000 грн.

2. спроможність замовника проекту забезпечувати стійкий результат реалізації проекту, зокрема, шляхом подальшого фінансування заходів або утримання об’єктів за рахунок власних коштів.

3. за результатами оцінки, проведеної конкурсною комісією, мають найкращу загальну оцінку щодо економічної та/або бюджетної ефективності реалізації проекту, економічних вигод, соціального впливу, екологічного впливу (у разі наявності).

Для участі у конкурсі подаються в електронній та паперовій формі  такі документи:

1) заява про участь у конкурсному відборі проектів, оформлена відповідно до вимог п. 6 вищезгаданого Порядку проведення конкурсного відбору проектів;

2) інформація про фінансово-економічний стан замовника проекту та про відсутність обставин, зазначених у пункті 9 Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада №827;

 3) опис проєкту та інформаційна картка проєкту, які оформлені згідно з Вимогами до опису та інформаційної картки проєкту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затверджених наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120.

Максимальний термін реалізації – 2 роки.

Подача заявок на участь у конкурсі  приймається у термін до 15 березня 2020 року.

Конкурсний відбір проєктів здійснюватиметься відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827 (зі змінами).

Вся чинна нормативна база для конкурсу доступна за посиланням: https://sectoral.minregion.gov.ua/ua/normativna-baza.

У разі виникнення питань щодо підготовки проєктів Ви можете звертатись до управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради за адресою: м.Южноукраїнськ, бульвар Цвіточний, 9,  ІІ поверх, контактний телефон 5-62-00.

 

 

Читайте також