Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Конкурс з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам!
AA

Конкурс з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам!

Миколаївська обласна державна адміністрація оголошує конкурс з відбору мікропроектів, що можуть реалізовуватися за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку у 2019 році за напрямами:

- «Народні доми» (приміщення для організації культурно-просвітницької діяльності, в яких розміщуються бібліотеки, аматорські художні колективи, гуртки дитячої творчості, центри надання адміністративних послуг, бюджетні організації, що надають послуги населенню) - реконструкція, капітальний ремонт та енергозбереження;

- заклади охорони здоров’я - реконструкція, капітальний ремонт та виконання заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю;

- заклади освіти - реконструкція, капітальний ремонт та виконання заходів з енергозбереження, придбання обладнання та інвентарю;

- вуличне освітлення - реконструкція та капітальний ремонт;

- розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад;

- водозабезпечення та водовідведення, виконання екологічних заходів та благоустрій населених пунктів;

- ремонт та поліпшення матеріальної бази спортивних об'єктів, які знаходяться у власності місцевих рад;

- заходи, визначені Програмою економічного і соціального розвитку Миколаївської області на відповідний рік, цільовими програмами з інших питань.

         Основними умовами відбору мікропроектів місцевого розвитку є:

- відповідність мікропроектів Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на відповідний рік або Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії розвитку Миколаївської області на період до 2020 року;

- відповідність мікропроектів напрямам, які визначені пунктом 6 Порядкувідбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, затвердженого рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 7 (зі змінами та доповненнями від 05.07.2018 № 14);

- наявність затвердженої в установленому чинним законодавством порядку проектної документації для мікропроектів, які передбачають реконструкцію, капітальний ремонт (перелік необхідних документів додається);

- строк реалізації мікропроекту - протягом одного року;

- співфінансування з місцевих бюджетів;

- спроможність суб’єктів, на фінансування мікропроектів яких залучаються кошти обласного бюджету, самостійно забезпечувати їх утримання за рахунок коштів місцевих бюджетів або власних коштів.

 

Документи, що подаються комісії з відбору мікропроектів:

1. Для мікропроектів, що пропонуються до реалізації за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету та передбачають виконання будівельних робіт, подаються:

- зведений кошторисний розрахунок;

- звіт за результатами експертизи проектів будівництва;

- акт (наказ, розпорядження, рішення) про затвердження проектної документації (відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560);

- документи щодо форми власності, категорії складності для об’єктів будівництва;

- довідка проектувальника щодо відповідності розробленого проекту вимогам ДБН та ДСТУ.

2. Кошторис.

3. Документи щодо залишкової вартості для всіх проектів.

4. Гарантійний лист органу місцевого самоврядування про співфінансування проектів з місцевого бюджету.

5. Комерційні пропозиції на придбання (3 шт.).

 

Заявники - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, головні розпорядники коштів обласного бюджету.

Порядок відбору, надання та умов використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, що подаються для участі у конкурсі, затверджені рішенням Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 7 (зі змінами та доповненнями від 05.07.2018 № 14).

Прийом пропозицій триватиме з 20 травня 2019 року до 31 травня 2019 року.

Документи приймаються за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22 (5 поверх, Департамент економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації каб. 521, каб. 503).

Контакти: тел. 37-43-98, 37-23-76, 37-22-63

Email:  com-reform@mk.gov.ua    mashkova@mk.gov.ua  

 

1. ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

 

Зміст проектної заявки

 

Загальна характеристика проектної заявки

 

Проект

1.1.

Анотація проекту

1.2.

Детальний опис проекту

 

опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект

 

мета і завдання проекту

 

основні заходи проекту

 

план-графік реалізації заходів проекту

 

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

2

Бюджет проекту

2.1.

Загальний бюджет проекту

2.2.

Очікувані джерела фінансування

2.3.

3.

Кошторис

Інформація про учасників реалізації проекту

 

Додатки

2. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНОЇ ЗАЯВКИ

Назва мікропроекту, що може реалізовуватися за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

Заявник (найменування виконавчого органу сільської, селищної, районної, міської ради, об’єднаної територіальної громади, головного розпорядника коштів обласного бюджету)

Напрями спрямування субвенції з обласного бюджету згідно з пунктом 6 Порядку відбору, надання та умови використання коштів субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію мікропроектів місцевого розвитку, затвердженого рішенням обласної ради (зі змінами та доповненнями)

Мета і завдання проекту

Кількість населення, на яке поширюватиметься проект

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) до (місяць/рік))

Очікуваний обсяг фінансування проекту за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету (тис. грн)

Обсяг співфінансування мікропроекту з місцевого бюджету та інших джерел (розшифрувати) (тис.грн)

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Телефон, факс, e-mail заявника

Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за реалізацію проекту

Телефон, факс, e-mail особи, відповідальної за реалізацію проекту

 

Посада керівника заявника          ______________                _________________

                                                        (дата, підпис)                   (ініціали, прізвище)                            

М.П.

 

3. ПРОЕКТ

1. Анотація проекту (не більше 2 стор. на окремих аркушах).

2. Детальний опис проекту, зокрема:

опис проблеми, на вирішення якої спрямовано проект;

мета і завдання проекту;

основні заходи проекту;

план-графік реалізації заходів проекту;

очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту;

фотографії, на яких зафіксовано стан реалізації проекту до початку виконання робіт та після їх завершення.

4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. Загальний бюджет проекту

з/п

Назви заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування (тис. грн)

субвенція

місцевий бюджет

інші джерела

           
 

РАЗОМ:

       
 

 

4.2. Очікувані джерела фінансування

з/п

Джерела фінансування

Сума

(тис. грн)

Частка у %

від загального обсягу фінансування проекту

 

Фінансування за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету

   
 

Фінансування з місцевого бюджету

   
 

Фінансування за рахунок інших джерел

   
 

Загальний обсяг фінансування

   

 

4.3. Кошторис

Кошторис складається у разі спрямування коштів субвенції з обласного бюджету на будівельні роботи, придбання обладнання та інші заходи, для визначення попередньої вартості яких необхідно орієнтуватися на відповідні показники.

5. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Зазначається інформація про повне найменування учасника реалізації проекту, його місцезнаходження, контактні дані, а також функції учасника під час реалізації проекту.

6. ДОДАТКИ

У разі необхідності зазначається додаткова інформація.

 

 

                                                                    

Читайте також

Співпраця Южноукраїнської міської територіальної громади з благодійною організацією «Благодійний фонд БУДЖАК РЕЛІФ»

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Співпраця Южноукраїнської міської територіальної громади з благодійною організацією «Б...