AA

Інклюзивне навчання – вимога сьогодення

Демократичні зміни в українському суспільстві зумовили нові соціальні процеси, що стосуються уваги й відношення держави до дітей з особливими потребами та передбачають забезпечення їм гідного життя й рівних освітніх можливостей.

Приєднавшись до основних міжнародних договорів у сфері прав людини (Декларація ООН про права людини, Концепції ООН про права дитини, Конвенції ООН про права інвалідів) Україна взяла на себе зобов'язання щодо дотримання загальнолюдських прав, зокрема, щодо забезпечення права на якісну освіту дітей з особливими потребами.

Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх своїх членів у різні види діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправності.

Будь-яка дитина, не дивлячись ні на які порушення психофізичного розвитку, має такі ж потреби, як і всі члени суспільства і повинна вести життя, максимально наближене до нормального. Найкращим місцем для розвитку всіх дітей, а тим більше для тих, чиї особливі потреби виходять за рамки загальноприйнятої норми, є їх рідний дім, тому їм повинна бути надана можливість виховуватися в сім’ї та створені необхідні умови для отримання якісної освіти в звичайних закладах освіти, а не в спеціальних.

Реалізацію саме цих прав дітей з особливими потребами  забезпечить інклюзивне навчання.

Інклюзія- від англ. включення. Це процес реального включення осіб з інвалідністю в активне суспільне життя.

Інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми потребами шляхом організації їх навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на основі застосування особистісно орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей; це система освітніх послуг, що базується на принципі основного права на освіту та права навчатися за місцем проживання, забезпечує право дітей на рівний доступ до якісної освіти.

Перш ніж зарахувати дитину з особливими потребами до інклюзивного класу закладу освіти, потрібно підготуватися до цього. Насамперед, це створення у закладі відповідних умов з урахуванням особливостей розвитку дітей: доступність будівель і приміщень, використання адекватних форм і методів навчально-виховної роботи, психолого-педагогічний супровід, налагодження співпраці з батьками (особами, які їх замінюють).

Обов'язковим напрямом подальшого розвитку системи освіти та суспільства в цілому  є просвітницько-виховна робота, яка ведеться в громаді за місцем розташування закладу та в регіоні. Важливим при цьому є залучення засобів масової інформації до формування нової суспільної філософії щодо осіб з інвалідністю, розповсюдження напрацьованого педагогічного досвіду роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, інноваційних технологій з питань підготовки таких дітей до самостійного життя.

Тісна взаємодія  з сім’ями, що виховували дітей з вадами, та роз’яснювальна робота серед  учнівського колективу і батьків здорових дітей  дають позитивні результати у вирішенні проблем, які виникають на перших етапах впровадження   інклюзивного  навчання. Така робота проводиться весь навчальний рік і включає в себе тематичні бесіди на морально - етичні теми серед учнів, створення педагогічних ситуацій, під час яких діти залучаються до вирішення проблем дітей, що будуть перебувати на інклюзивному навчанні. Якщо діти, які будуть навчатися в інклюзивному класі перебували на індивідуальному навчанні, то вони запрошуються на уроки музики, трудового навчання, фізкультури, залучаються до загальношкільних заходів (Свято Першого дзвоника, Новорічне свято, свято Останнього дзвоника тощо).      

Слід звернути особливу увагу на психологічний супровід всіх учасників навчально – виховного процессу в умовах інклюзивного навчання. Психолог  залучає всіх учасників навчально – виховного процессу (учнів, батьків, вчителів, адміністрацію) до взаємодії з дитиною з особливими освітніми потребами.

Після проведення всієї підготовчої роботи, для організації інклюзивного навчання необхідно:

1. Письмова заява батьків;

2. Висновок Южноукраїнської міської ПМПК;

3. Подання керівника ЗНЗ до  управління освіти щодо погодження організації інклюзивного навчання;

4. Наказ  управління освіти «Про організацію інклюзивного навчання у школах  міста»;

5. Наказ керівника ЗНЗ про створення классу з інклюзивною формою навчання.

За додатковою інформацією з даної тематики можна звертатись в управління освіти Южноукраїнської міської ради за телефоном 2-58-38 або особисто за адресою: пр.Незалежності, 16, каб.4

 

 

Читайте також

Вимушена міра

Управління освіти Южноукраїнської міської ради

В останні роки, у зв’язку зі зміною клімату, спостерігається епізодичне підвищення темпер...

Свято останнього дзвоника

Управління освіти Южноукраїнської міської ради

У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвенить пташиний спів, теплий весняний вітер приносить д...

Процес пішов…

Управління освіти Южноукраїнської міської ради

Управління освіти Южноукраїнської міської ради перше в Миколаївській області почало отримувати дидак...