Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Зміна прізвища малолітньої дитини: особливості застосування частини четвертої статті 148 СК України
AA

Зміна прізвища малолітньої дитини: особливості застосування частини четвертої статті 148 СК України

Відповідно до ст. 145 СК України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батько мають різні прізвища, прізвище дитини визначається за їхньою згодою. Тобто при державній реєстрації народження дитині, батьки якої мають однакове прізвище, присвоюється саме це прізвище; якщо ж різні – за їхньою згодою (прізвище батька, матері або подвійне).

Та сімейне законодавство надає батькам право змінити раніше присвоєне малолітній дитині прізвище за певних умов.

Відповідно до ст. 148 СК України можлива зміна прізвища дитини у випадку, якщо прізвище змінено  обома або одним з батьків.

Відповідно до п. 2.13. Правил внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 року № 96/5 (зі змінами), підставами для внесення змін до актових записів цивільного стану, зокрема, є:

- заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків у разі зміни прізвища одного з них та згода дитини, яка досягла семи років, згідно з частиною третьою статті 148 СК України (п. 2.13.7);

- заява про зміну прізвища малолітньої дитини обох батьків або одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, та згода дитини віком від семи до чотирнадцяти років, якій при державній реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, згідно з частиною четвертою статті 148 СК України (п. 2.13.8);

- рішення органу опіки та піклування, оформлене розпорядженням районної державної адміністрації чи рішенням виконавчого комітету про зміну прізвища малолітньої дитини відповідно до частини п’ятої статті 148 СК України (п. 2.13.11).

Якщо дитина досягла семи років її прізвище може бути змінено за її згодою.

Чинне законодавство не встановлює форми висловлення такої згоди дитиною. У 7-8 років не будь-яка дитина зможе в письмовій формі висловити свою згоду на зміну прізвища. Працівник органу ДРАЦС, який приймає заяву про зміну прізвища дитини, повинен з’ясувати, чи розуміє дитина суть зміни її прізвища, чи згодна вона на це і з яких міркувань. Якщо в письмовій формі дитина не зможе висловити свою згоду, то, виходячи із норм цивільного законодавства щодо законного представництва батьками інтересів своїх неповнолітніх дітей, можливе прийняття відповідного  свідчення від матері (батька, батьків) щодо надання дитиною такої згоди.

Дитина, яка зможе в письмовій формі сформулювати свою згоду на зміну прізвища, пише заяву самостійно.

Для зміни прізвища дитини закон вимагає згоду обох батьків. Винятком є частина четверта, відповідно до якої подання такої заяви можливе за заявою й одного з них, якщо другий помер, оголошений померлим, визнаний недієздатним або безвісно відсутнім, дитині, яка не досягла 14 років та якій при реєстрації народження присвоєне прізвище одного з батьків, може бути змінено прізвище на прізвище другого з батьків. Нажаль, законодавець не врахував у вищезазначеній частині таку підставу прийняття згоди лише одного з батьків як позбавлення батьківських прав. Але оскільки за чинним законодавством такий батько (матір) втрачає, зокрема, особисті немайнові права щодо дитини ( ч.1 ст. 166 СК України), вважаю, що за наявності відповідного судового рішення можливе прийняття заяви про зміну прізвища дитини без згоди такого батька.

При цьому частина четверта статті 148 Сімейного кодексу України допускає зміну прізвища дитини не у зв’язку зі зміною прізвища батьками або одним з них, а у разі, якщо такі батьки при державній реєстрації народження мали різні прізвища і прізвище дитині було присвоєне за їхнім бажанням за прізвищем одного з них. Згодом, наприклад, батько, чиє прізвище носить дитина, помер або позбавлений батьківських прав, а мати бажає змінити прізвище дитини на своє, то ж сам на підставі саме вищевказаної частини статті 148 Сімейного кодексу України це можливо. У даному випадку відсутність одного з батьків має буде підтверджена документально (свідоцтво про смерть, рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або недієздатною, про позбавлення батьківських прав).

Заява про зміну прізвища дитини подається за місцем проживання її батьків або одного з них. Така заява обліковується у відповідному журналі.

При поданні заяви про зміну прізвища малолітньої дитини до заяви  повинні додаватися наступні документи:

  1. витяги з паспортів батьків (одного з них), а якщо паспорт у вигляді ID-картки потрібно долучити копію документа про реєстрацію місця проживання особи;
  2. свідоцтво про народження дитини;
  3. документ, що підтверджує зміну прізвища батьками або одного з них (свідоцтво про шлюб, зміну імені, свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу).

Окрім обов’язкових, до заяви можуть бути додані наступні документи в залежності від суб’єктивних факторів: витяг з ДРАЦСГ щодо актового запису про народження відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України; свідоцтво про смерть; рішення суду про позбавлення батьківських прав; рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою або недієздатною.

Якщо один з батьків не може особисто підтвердити свою згоду на зміну прізвища дитини, наприклад, у зв’язку з проживанням в іншій місцевості, знаходженням у тривалому відрядженні тощо, така заява може бути подана через представника за умови нотаріального засвідчення справжності підпису батька на ній за аналогією закону як, наприклад, при поданні заяви про визнання батьківства. При цьому логічним уважати, що представником у даному випадку буде мати дитини.

За повторну видачу свідоцтва про народження у зв’язку з внесенням відповідних змін до актового запису стягується державне мито у розмірі 0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (0,34 грн.).

 

 

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...