Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Щодо укладання колективного договору та внесення змін до нього
AA

Щодо укладання колективного договору та внесення змін до нього

Зі змінами у чинному законодавстві у багатьох керівників підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) та роботодавців міста Южноукраїнська виникають суперечливі питання стосовно того, чи можна вносити зміни до колективного договору, викладаючи його у новій редакції та повідомно реєструвати такий договір? Чи можна достроково припинити чинність колективного договору (за спільним рішенням його сторін), укласти новий колективний договір та провести його повідомну реєстрацію?

Правові засади розробки, укладання та виконання колективних договорів й угод з метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і роботодавців визначає Закон України «Про колективні договори та угоди» (далі - Закон). Строк чинності колективного договору законодавством не регулюється. Сторони колективного договору мають право установити його на свій розсуд.

У зв’язку із зміною обставин, що відбуваються у суспільно-політичному та соціально-економічному житті країни, певні зміни формуються і на підприємствах, тому виникає необхідність у внесенні до діючого колективного договору певних змін чи доповнень. Можливі внесення змін і доповнень до чинного колективного договору підлягають повідомній реєстрації відповідно до п. 1 Порядку повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 р. № 115 зі змінами, внесеними та затвердженими Постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 768.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення угод (договорів), внесення до них змін і доповнень. Згідно зі ст.14 Закону зміни і доповнення до колективного договору протягом строку його чинності можуть вноситися тільки за взаємною згодою сторін у порядку, визначеному колективним договором, угодою. У колективному договорі може встановлюватися спрощений порядок унесення змін і доповнень до колективного договору (наприклад, за погодженням між сторонами колективного договору без затвердження змін та доповнень зборами чи конференцією трудового колективу).

Відповідно до ст.9 Закону колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування роботодавця, від імені якого укладено цей договір.

У разі реорганізації підприємства колективний договір зберігає чинність протягом строку, на який його укладено, або може бути переглянутий за згодою сторін. У разі зміни власника підприємства чинність колективного договору зберігається протягом строку його чинності, але не більше як один рік. У цей період сторони повинні розпочати переговори про укладання нового чи зміну або доповнення чинного колективного договору.

За додатковою інформацією звертайтесь за телефонами: 5-55-17 або 5-55-27.

 

Читайте також

Порядок повернення надміру виплачених коштів отриманої державної соціальної допомоги

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Якщо сім’єю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що...

Аналіз невиробничого травматизму в Южноукраїнській міській територіальній громаді за 2022 рік

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Людина може травмуватися, як на виробництві, так і в побуті. Травми, які трапилися в побуті ще назив...

Надання грошової підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни: як отримати допомогу 4000 грн?

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Міжнародна Федерація Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хрест...

Про соціальні виплати

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

  Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради інформує територіаль...