AA

Розірвання шлюбу в Україні: умови та вартість послуги

Відповідно до чинного законодавства України шлюб припиняється внаслідок смерті одного з подружжя або оголошення його померлим та внаслідок його розірвання.

В органах державної реєстрації актів цивільного стану розриваються шлюби за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей, у разі визнання одного з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним, а також на підставі рішення суду, постановленого до 27 липня 2010 р., тобто до набрання законної сили Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану».

Заява про розірвання шлюбу подається до органу ДРАЦС за місцем проживання подружжя або одного з них.

Відповідно до статті 106 Сімейного кодексу України, подружжя, яке не має дітей, має право подати до органу державної реєстрації актів цивільного стану заяву про розірвання шлюбу.

Дана норма закону стосується подружжя, яке взагалі не має спільних дітей, або їхні діти досягли повноліття, тобто - 18 років. При цьому наявність майнового спору між подружжям до уваги не береться.

Обов’язковою умовою подання такої заяви є спільне бажання подружжя  припинити свій шлюб.

 Державна реєстрація розірвання шлюбу  проводиться за місцем проживання подружжя або одного з них.

Якщо один із подружжя через поважну причину (у зв’язку із тяжкою хворобою, тривалим відрядженням, проживанням у віддаленій місцевості) не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до  відділу державної реєстрації актів цивільного стану, таку заяву, справжність підпису  на якій має бути нотаріально засвідченою, від його імені може подати другий із подружжя.

Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться після закінчення  одного місяця від дня подання заяви, якщо вона не була відкликана. Якщо подружжя через поважну причину не може з’явитись до відділу ДРАЦС в установлений для них день, то строк такої реєстрації, на письмове прохання подружжя, може бути  перенесений на інший день. У цьому випадку строк перенесення державної реєстрації розірвання шлюбу не може перевищувати одного року з дня подання заяви.

Якщо один із подружжя через поважну причину не може з’явитись для державної реєстрації розірвання шлюбу,  то він може при подачі заяви чи впродовж місяця письмово повідомити орган ДРАЦС про згоду реєстрації розірвання шлюбу за його відсутності. Якщо така заява надіслана до відділу ДРАЦС поштою, то підпис на ній повинен бути нотаріально засвідченим.

 Датою припинення шлюбу в даному випадку є дата складання актового запису про розірвання шлюбу.

 Відповідно до статті 113 Сімейного кодексу України, особа, яка змінила своє прізвище при державній реєстрації шлюбу, має право після розірвання шлюбу надалі іменуватись цим прізвищем або відновити своє дошлюбне прізвище. Про це вона має зазначити в заяві про розірвання шлюбу.

Для подання заяви про розірвання шлюбу подружжя, яке не має дітей, повинно надати наступні документи:

  1. паспорти або паспортні документи;
  2. свідоцтво про шлюб;
  3. квитанцію про сплату державного мита в сумі 8,50 грн.

Державне мито за державну реєстрацію розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке не має дітей, складає 8,50 грн. Крім того, стягується також плата за складання заяви за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, яка на даний час складає 35,14 грн.

Відповідно до ст. 107 СК України органом ДРАЦС може бути розірвання також шлюб за заявою одного із подружжя, якщо другий з подружжя:

  1. визнаний безвісно відсутнім;
  2. визнаний недієздатним.

У цьому випадку шлюб також розривається незалежно від наявності між подружжям майнового спору.

Для подання заяви про розірвання шлюбу відповідно до ст. 107 СК України заявник повинен надати:

  1. паспорт або паспортний документ;
  2. рішення суду про визнання другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;
  3. свідоцтво про шлюб;
  4. квитанцію про сплату державного мита в сумі 0,51 грн.

Якщо рішення суду постановлене до набрання законної сили Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», а саме до 27.07.2010 р., воно повинно бути зареєстровано в органах ДРАЦС. Для цього заявник подає відповідному органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем свого проживання (реєстрації) паспорт та рішення суду; якщо рішенням суду заявник зобов’язаний сплатити державне мито (судовий збір), він надає документ, що підтверджує здійснення оплати.

З 27.07.2010 р. документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу судом, є рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили.

Факт припинення шлюбу внаслідок смерті одного з подружжя підтверджується свідоцтвом про його смерть з одночасним наданням свідоцтвом про шлюб.

Оскільки з 01.10.2016 р. проставлення штампів про розірвання шлюбу (як про реєстрацію шлюбу) скасовано, на підтвердженні такого факту особи надають відповідний документ (свідоцтво або рішення суду про розірвання шлюбу).

 

 

 

Читайте також

Особливості опрацювання заяв про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих через Центр надання адміністративних послуг

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального...

День Європи в Україні

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

День Європи — це свято Європейського Союзу. Відправною точкою на шляху до встановлення...

Зміна прізвища малолітньої дитини: особливості застосування частини четвертої статті 148 СК України

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до ст. 145 СК України прізвище дитини визначається за прізвищем батьків. Якщо мати, батьк...

День Соборності України

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

22 січня відбувається святкування Дня Соборності України – свята, встановленого у честь прогол...

Права людини

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Права людини – це основні права і свободи, які надаються усім людям, незалежно від національно...

Чи можливо визнати батьківство, якщо державна реєстрація народження уже проведена? Особливості визнання батьківства щодо повнолітньої особи

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Загальними підставами виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини є походження дитин...