Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану 
AA

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану 

Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" передбачено, що державній реєстрації підлягають народження фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбачених законом, зміна імені, смерть.

Відповідно до  частини першої статті 18 вказаного Закону про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації  актів  цивільного  стану  видається відповідне свідоцтво.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану,   оригінал якого було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, та повторна видача  свідоцтва у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення здійснюються
відділами державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичними представництвами і консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено запис, батьків, усиновлювачів,   опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров'я, навчального  або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя та близьким родичам померлого на підставі їх заяви та представникові органу опіки і піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання  такого свідоцтва (стаття 19 Закону).

З урахуванням цих законодавчих вимог, Правилами реєстрації актів громадянського стану в Україні, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 N 52/5,  передбачено, що особам, яким виповнилося 16 років, свідоцтво про  державну реєстрацію акта цивільного стану може повторно видаватися за наявності паспорта (паспортного документа).

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються їх батькам і усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій  батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям,   у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого  (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом,  представникові органу опіки  та  піклування  у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб,  які мають  право  на  отримання такого свідоцтва.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Свідоцтва про державну реєстрацію актів  цивільного стану можуть повторно  видаватись на підставі нотаріально посвідченої довіреності.

На свідоцтвах про державну реєстрацію актів цивільного стану, що повторно видаються, робиться відмітка "Повторно".

Громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, витребовують документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного стану,   здійснених компетентними органами іноземної держави, шляхом звернення із відповідною заявою до відділу реєстрації актів цивільного стану, який направляє анкету (установленого зразка), підписаною особою, яка витребовує документи. Якщо договорами про правову допомогу та правові відносини у цивільних і сімейних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, установлений інший порядок витребування цих документів від компетентних органів іноземних держав, то діють правила, передбачені відповідним договором.

Особам, щодо яких державна реєстрація актів цивільного стану проводилась у дипломатичних представництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану головних управлінь юстиції у місті Києві та Київській області, якщо такі записи передано їм на зберігання.

У заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного стану зазначаються:  прізвище, власне ім'я, по батькові та адреса заявника;  прізвище, власне ім'я, по батькові особи,  щодо якої запитується свідоцтво; яке
необхідно свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника. Якщо витребовується свідоцтво про народження,  то додатково зазначаються прізвище, власне ім'я, по батькові батьків. При витребовуванні  свідоцтва про шлюб або розірвання шлюбу зазначаються прізвища, власні імена, по батькові обох з подружжя.

Особам, які звернулися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану особисто, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно  видаються   того самого дня при  пред'явленні ними паспорта або паспортного документа.

За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу державної реєстрації актів цивільного стану України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

Нагадуємо, що за допомогою Веб-порталу «Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» до Южноукраїнського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області можна подати відповідну заяву про повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Така заява в обов’язковому порядку повинна містити електронний цифровий підпис фізичної особи або бути підписана під час особистого звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану протягом трьох днів, з дня подачі заяви. Також за допомогою Веб-порталу можна задати питання та здійснити попередній запис на прийом з питань, що віднесені до компетенції відділу. За допомогою Веб-порталу, Ви маєте можливість вирішувати питання, пов’язані з діяльністю відділів державної реєстрації актів цивільного стану, заощаджуючи свій вільний час.


 

 

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...