AA

Положення про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом начальника управління
соціального захисту населення
Южноукраїнської міської ради
від  « 26 » серпня 2021 №93

ПОЛОЖЕННЯ

про систему відеоспостереження в адміністративному приміщенні

управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

І. Загальні положення

1. Положення про систему відеоспостереження вуправління соціального захисту населення  Южноукраїнської міської ради (далі – Положення) визначає порядок організації,  використання системи відеоспостереження в адміністративному приміщенні управління соціального захисту населення  Южноукраїнської міської ради (далі – Система відеоспостереження), порядок проведення відеоспостереження в будівлі управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради (далі - УСЗН ЮМР), визначає мету і завдання Системи відеоспостереження, способи його здійснення, порядок встановлення, доступ до записів, їх збереження, а також відповідальність за використання відповідної апаратури, функціонування й технічне обслуговування Системи відеоспостереження, що належить УСЗН ЮМР  та встановлюється у адміністративному приміщенні УСЗН ЮМР.

1.2. Система відеоспостереження є власністю УСЗН ЮМР і фінансується за його рахунок.

1.3. Застосування Системи відеоспостереження здійснюється з урахуванням вимог Конституції України, законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію» та «Про захист персональних даних», Цивільного кодексу України.

1.4. Норми цього Положення поширюються на працівників УСЗН ЮМР та її відвідувачів.

Положення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті міста Южноукраїнська.

ІІ. Мета і завдання Системи відеоспостереження.

2.1. Відеоспостереження в адміністративному приміщенні проводиться з відео та аудіо записом постійно .

2.2. Відеоспостереження здійснюється з метою:

- підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки в УСЗН ЮМР;

- відстеження громадян та коло контактних осіб при можливому захворюванні на COVID-19; 

- об'єктивної фіксації подій;

- виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю;

- контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо;

- попередження виникнення та оперативної ліквідації надзвичайних ситуацій.

2.3. Завданнями Системи відеоспостереження є:

- відстеження прийомів громадян;

- відео фіксація громадян та коло контактних осіб при можливому захворюванні на COVID-19;

- фіксація для об’єктивної оцінки при виникненні конфліктних ситуацій між працівниками та відвідувачами;

- недопущення шкоди здоров'ю працівників УСЗН ЮМР та мешканцям міста, мінімізації матеріальних збитків в умовах дії дестабілізуючих факторів.

2.4. Об’єктами Системи відеоспостереження є:

- кабінет № 2 сектору прийому та формування справ

- кабінет № 5 відділу з питань соціального захисту населення

- кабінет № 7 сектору персоніфікаційного обліку

- коридори та прилегла територія УСЗН ЮМР.

ІІІ. Режим Системи відеоспостереження

3.1 Працівники УСЗН ЮМР та інші особи, що потрапляють до зони видимості камер спостереження, інформуються про ведення відеоконтролю шляхом розміщення спеціальних інформаційних повідомлень. При входів приміщення, відвідувачі сповіщаються відповідними записами «У приміщені ведеться відеоспостереження»

3.2  Кожен працівник УСЗН ЮМР підлягає ознайомленню з цим Положенням під особистий підпис.

3.3 Відповідальним за організацію роботи Системи відеоспостереження є головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та господарських питань,  який здійснює контроль за діяльністю, та у випадку технічних несправностей повідомляє начальника управління про необхідність звернення до відповідних установ для усунення даної проблеми.

3.4 Поточна інформація знаходиться у розпорядженні начальника управління на період робочого часу, в не робочий час та вихідні дні ( запис йде автоматично на жорсткий диск).

3.5 Запис відеоспостереження зводиться на цифровий відеореєстратор. За допомогою програмного забезпечення, здійснюється вивід зображення на монітор та запис відеосигналу з камер на жорсткий диск.

3.6 Максимальний термін часу, протягом якого зберігається запис на носіях, становить  до  10 днів. Після завершення цього терміну, система автоматично знищує інформацію шляхом запису на неї нового відеоряду.

3.7 Відеозаписи за необхідності використовуються для вирішення конфліктних ситуацій між громадянами та працівниками УСЗН ЮМР. Встановлення контактних осіб з можливим захворюванням COVID-19.

3.8  Перегляд записаних відеоданих повинен здійснюватись у зоні обмеженого доступу та унеможливлювати присутність сторонніх осіб.

3.9 Доступ до записів Системи відеоспостереження , їх збереження  до даних Системи відеоспостереження та несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів із даної Системи відеоспостереження. (начальник управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради , заступник начальника управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради, начальника відділу бухгалтерського обліку та господарських питань).

3.10  Питання про передачу відеозапису вирішується начальником управління відповідно до чинного законодавства України.

3.11 Передача відеозаписів з камер відеоспостереження третій стороні без згоди начальника управління, а також письмової згоди працівників, які на них знаходяться, допускається лише у випадках, визначених чинним законодавством.

3.12 Особи, які мають доступ до даних Системи відеоспостереження несуть персональну відповідальність за несанкціоноване розповсюдження відеоматеріалів із даної Системи відеоспостереження. Доступ до записів відеоспостереження має виключно начальник управління, заступник начальника управління або особа яка виконує їх обов’язки.

3.13 Особи, винні у порушенні режиму доступу та конфіденційності відеозаписів, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

IV. Порядок розгляду запитів

4.1 УСЗН ЮМР надає відеоматеріали на флеш носіях.

4.2 Носії для запису відеоматеріалів УСЗН ЮМР надає запитувач (флеш накопичувач). Запитувач надає флеш носій із розрахунку(попередньо обговореним з головним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку та господарських питань).                                                

4.3 УСЗН ЮМР розглядає запит, готує відеоматеріали та видає їх особисто запитувачу або представнику запитувача за довіреністю.

Якщо у запиті є інформація  з обмеженим доступом (наприклад: конфіденційна, таємна чи службова) вона надається запитувачу лише у разі, якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації.

Обмеження доступу до інформації, що запитується  здійснюється відповідно до закону України «Про доступ до публічної інформації» при дотриманні сукупності вимог:

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я мешканців, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не відеоматеріалі. Якщо відеозапис містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

4. Оплата за виготовлення відеоматеріалів не стягується.

4.4.1.Запити подаються у письмовій формі.

4.4.2.Запити повинні містити:

–прізвище, ім’я, по батькові запитувача, а якщо запит подається від політичної партії чи громадського об’єднання:  найменування, прізвище, ім’я, по батькові керівника;

– період відеоспостереження із зазначенням дати та часу (приблизно) початку та закінчення запису;

– номер контактного телефону;

– дату;

– підпис керівника (або особи, яка виконує його повноваження), засвідчений печаткою цієї організації.

4.4.3.У разі якщо запит стосується надання відеоматеріалів щодо більше ніж однієї відеокамери і різних проміжків часу, термін надання відеоматеріалів може продовжитись для його розгляду до двадцяти днів з відповідним обґрунтуванням, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти днів з дня отримання запиту.

4.4.4.За запитами судів та правоохоронних органів відеоматеріали надаються відповідно до чинного законодавства України.

V. Захист персональних даних при використанні Системи відеоспостереження

5.1 Обробка та зберігання даних отриманих в результаті діяльності Системи відеоспостереження здійснюється відповідно до Конституції України, ст. 6, ст. 7, ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних».

5.2 Загальні вимоги до обробки персональних даних.

Обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Не допускається обробка даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

5.3 Особливі вимоги до обробки персональних даних

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.

5.4 Заборона обробки персональних даних не застосовується, якщо:

1) здійснюється за умови надання суб'єктом персональних даних однозначної згоди на обробку таких даних;

2) необхідна для здійснення прав та виконання обов'язків володільця у сфері трудових правовідносин відповідно до закону із забезпеченням відповідного захисту;

3) необхідна для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта персональних даних або іншої особи у разі недієздатності або обмеження цивільної дієздатності суб'єкта персональних даних;

4) здійснюється із забезпеченням відповідного захисту релігійною організацією, громадською організацією світоглядної спрямованості, політичною партією або професійною спілкою, що створені відповідно до закону, за умови, що обробка стосується виключно персональних даних членів цих об'єднань або осіб, які підтримують постійні контакти з ними у зв'язку з характером їх діяльності, та персональні дані не передаються третій особі без згоди суб'єктів персональних даних;

5) необхідна для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги;

6) необхідна в цілях охорони здоров’я, встановлення медичного діагнозу, для забезпечення піклування чи лікування або надання медичних послуг, функціонування електронної системи охорони здоров’я за умови, що такі дані обробляються медичним працівником або іншою особою закладу охорони здоров’я чи фізичною особою - підприємцем, яка одержала ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, та її працівниками, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних та на яких поширюється дія законодавства про лікарську таємницю, працівниками центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення, на яких покладено обов’язки щодо забезпечення захисту персональних даних.

5.5 Підстави для обробки персональних даних

1. Підставами для обробки персональних даних є:

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень;

3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу суб’єкта персональних даних;

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних;

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який передбачений законом;

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси.

 

Читайте також

Про стан виплати  адресної допомоги особам, які переміщені з тимчасово окупованих територій України

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської

  Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради  інформує підпр...

«Увага! Конкурс «Волонтер року»!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

З метою укорінення громадянської культури та суспільної практики волонтерства і благодійництва, забе...

Оголошення

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради просить не байдужих громадян Ю...

Інформація про хід колективно-договірної кампанії у Южноукраїнській міській територіальній громаді протягом 9 місяців 2021 року

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

У Южноукраїнській міській територіальній громаді продовжується колективно-договірна кампанія 2021 ро...

Засідання Координаційної ради з питань ґендерної рівності, запобігання домашньому насильству, насильству за ознакою статті та протидії торгівлі людьми на території Южноукраїнській міській територіальній громаді

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Згідно розпорядження міського голови м.Южноукраїнська від 28.09.2021 №266-р була створена Координаці...

Протидія торгівлі людьми

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

За даними міжнародних організацій, після початку конфлікту на Сході, демографічні показники жертв то...