Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Особливості прийому заяв та державної реєстрації шлюбу іноземців та осіб  без громадянства
AA

Особливості прийому заяв та державної реєстрації шлюбу іноземців та осіб  без громадянства

Сімейні відносини за участю іноземців та осіб без громадянства  регулюються Конституцією України, Сімейним кодексом України, законами України «Про міжнародне приватне право», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», міжнародними договорами України, Правилами державної реєстрації актів цивільного стану в Україні та іншими законодавчими актами. Право на шлюб, форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства визначаються правом України, що передбачено статями 55 та 56 Закону України «Про міжнародне приватне право».

Статтею 26 Конституції України визначено, що іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України.

Державна реєстрація актів цивільного стану за заявами іноземців проводиться за законодавством України.

Найпоширенішою державною реєстрацією за участю іноземців  є державна реєстрація шлюбу.

Державна реєстрація шлюбу з іноземцями має особливості правового регулювання у зв’язку з необхідністю перевірки законності перебування цих осіб на території України, та врахування умов дійсності поданих ними документів.

Прийом заяви на державну реєстрацію шлюбу з іноземцем та особою без громадянства починається з перевірки законності підстав їх перебування на території України. Іноземці та особи без громадянства для державної реєстрації шлюбу в Україні повинні пред’явити паспортний документ та посвідку на постійне чи тимчасове проживання або інший документ, що підтверджує законність перебування іноземця. Особи без громадянства  на території України.

Відповідно до статті 25 Сімейного кодексу, жінка та чоловік можуть одночасно перебувати лише в одному шлюбі та мають право на повторний шлюб лише після припинення попереднього шлюбу.

Документи про підтвердження припинення попереднього шлюбу, які передбачені законодавством іноземної держави та видані компетентним органом, повинні бути відповідним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо документи громадян України, іноземців, осіб без громадянства, які є підставою для державної реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них обов’язково додається переклад тексту на українську мову, вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України, посольством (консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного проживання особи без громадянства), Міністерством закордонних справ, іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.

Якщо до органів державної реєстрації актів цивільного стану подається переклад документів, вірність якого засвідчено згідно із законодавством іноземної держави, у якій їх видано, то він повинен бути легалізований у встановленому порядку.

Орган державної реєстрації актів цивільного стану здійснює перевірку законності перебування іноземця на території України шляхом направлення в день отримання заяви про державну реєстрацію шлюбу запиту до  територіального органу державної міграційної служби України. До запиту додаються копії паспорта іноземця та його перекладу. У разі наявності у іноземця посвідки на проживання в Україні, така перевірка не здійснюється.

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...