Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Народження нареченою дитини як підстава для скорочення місячного строку для державної реєстрації шлюбу та особливості державної реєстрації народження, що з цього випливають
AA

Народження нареченою дитини як підстава для скорочення місячного строку для державної реєстрації шлюбу та особливості державної реєстрації народження, що з цього випливають

За загальним правилом, визначеним ст. 32 Сімейного кодексу України, шлюб реєструється після спливу одного місяця від дня подання особами заяви про реєстрацію шлюбу. Відрахування цього строку починається з наступного після подання заяви дня. Встановлення в законі певного проміжку часу між поданням заяви та реєстрацією шлюбу має за мету надання нареченим можливості остаточно визначити свої наміри щодо створення сім'ї. Норма, що встановлює місячний строк, після спливу якого може здійснюватися реєстрація шлюбу, не є імперативною. Вказане правило має виключення, пов'язані із можливим скороченням вказаного строку. Сімейний кодекс України передбачає, що при скороченні строку реєстрація шлюбу може відбутися: а) до спливу місячного строку; б) у день подання заяви про реєстрацію шлюбу.

За наявності поважних причин керівник державного органу реєстрації актів цивільного стану дозволяє реєстрацію шлюбу до спливу місячного строку. Ця норма закону деталізується в Правилах реєстрації актів цивільного стану. Так, у п. 4.7. Правил зазначено, що скорочення строку здійснюється керівником відділу реєстрації актів цивільного стану на підставі спільної заяви осіб, які бажають вступити в шлюб, та документів, які підтверджують наявність поважної причини для його скорочення. 

Відповідно до ч. 2 ст. 32 Сімейного кодексу України у разі вагітності нареченої, народження нею дитини, а також якщо є безпосередня загроза для життя нареченої або нареченого, шлюб реєструється в день подання відповідної заяви або у будь-який інший день за бажанням наречених протягом одного місяця.

Якщо після народження дитини та на момент проведення державної реєстрації народження мати дитини змінила прізвище при державній реєстрації шлюбу, то в актовому записі про народження в графі "Прізвище" розділу "Відомості про матір" записується дошлюбне прізвище матері, яке виправляється на прізвище, обране після шлюбу, та в графі "Для відміток" зазначається: "Внесені виправлення до графи 11 у зв'язку зі зміною матір'ю дитини прізвища при державній реєстрації шлюбу (дата державної реєстрації шлюбу, номер актового запису про шлюб та найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану). Відповідно у свідоцтві про народження дитини у такому випадку зазначаються єдине спільне прізвище дитини та обох батьків.

Отже, законодавцем надано право батькам новонародженої дитини, які на момент народження не перебувають у шлюбі між собою, зареєструвати шлюб та народження дитини з одночасним визначенням походження дитини.

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...