Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Державна незалежність: сутність та значення
AA

Державна незалежність: сутність та значення

24 серпня 1991 року – визначна дата в історії України, адже століття боротьби українського народу за власну державність увінчалися проголошенням України de jure та de facto незалежною демократичною державою.

Продовжуючи тисячолітню традицію державотворення, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію  про державний суверенітет України, проголошено незалежність України та створення  самостійної української держави – України. Територія України є неподільною і недоторканною. З моменту  проголошення  незалежності  чинними  на  території України визнаються виключно Конституція  України та інші акти законодавства України.

Акт проголошення незалежності України набрав чинності з моменту його схвалення, 24 серпня 1991 року. 

Сутність поняття «незалежність» полягає у можливість суб’єкта (держави, спільноти, окремої фізичної особи) приймати самостійні рішення, які підкорюються власним бажанням та інтересам і не потребують зовнішніх вказівок та наказів. Незалежність для держави - це політична самостійність, відсутність підлеглості, суверенітет. Поняття «незалежність» має різні визначення у різних сферах. У міжнародному праві незалежність держави тотожна актам визнання її іншими державами, що не обов'язково мають з нею дипломатичні відносини. З політичної точки зору, термін «незалежність» визначає різні принципи і інститути конституційного права. Для держави в зовнішніх відносинах – це суб'єктність міжнародного права, обов'язкова частина суверенітету, у внутрішніх відносинах –  фактична реалізація принципу поділу влади. Для людини – це правовий статус особи.

Поняття «незалежності» нероздільно пов'язаний з поняттям «самостійність». Самостійність характеризується здатністю самостійно визначати цілі, завдання та методи їх досягнення, здатністю вирішувати питання і проблеми за власний рахунок, свободою вибору тієї чи іншої поведінки.

Конституції України декларує та гарантує забезпечення особистої незалежності для людини та громадянина. Так, відповідно до ст. 3 Основного Закону, у незалежній демократичній державі Україна людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Значення державної незалежності втілюється у правовому принципі «державного суверенітету». Відповідно до ст. 2 Конституції України, суверенітет України поширюється на всю її територію. Україна є унітарною державою. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Термін «унітарний» означає об’єднаний, єдиний, такий, що становить собою одне ціле.

День незалежності України – головне державне свято, день ствердження суверенної і незалежної, демократичної, соціальної та правової держави Україна.

Читайте також

Особливості державної реєстрації смерті за рішенням суду про встановлення факту смерті

Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану&quo...