AA

Особливості організації медичних професійних оглядів певних категорій осіб

З метою координації роботи щодо організації та проведення медичних професійних оглядів певних категорій осіб нагадуємо роботодавцям та закладам охорони здоров’я про те, що:

 • медичний огляд працівників (під час прийняття на роботу та протягом трудової діяльності), зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року проводиться відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (далі — Порядок), затвердженого наказом МОЗ України від 21.05. 2007 р. № 246 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 14.02.2012 р. № 107);
   
 • до початку проведення медогляду, роботодавець має звернутись із письмовою заявою до Управління Держпраці з метою визначення категорій працюючих, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам. Фахівцем відділу з питань гігієни праці складається Акт визначення категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі — Акт);
   
 • на підставі складеного Акту протягом місяця у чотирьох примірниках роботодавець складає поіменні списки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду (далі — Списки), за формою, зазначеною у додатку 2 Порядку та узгоджує їх в Управлінні Держпраці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий — надається в заклад охорони здоров’я, що буде проводити медичний огляд працівників, третій — в Управління Держпраці, четвертий — надсилається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду;
   
 • заклади охорони здоров’я, що проводять медичний огляд працівників певних категорій відповідно до Порядку, мають право проводити періодичний медичний огляд працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічний обов’язковий медичний огляд осіб віком до 21 року лише на підставі погоджених з Управлінням Держпраці Списків;
   
 • до складу лікарської комісії закладу охорони здоров’я, яка проводить медогляд працівників певних категорій, обов’язково мають входити спеціалісти: лікар-терапевт, лікарі, які пройшли підготовку з профпатології, лікарі за фахом, наведені в додатку 4 та додатку 5 Порядку відповідно до визначеного шкідливого чи небезпечного фактора, під впливом якого працюють робітники. При відсутності окремих лікарів до проведення медичних оглядів залучаються на договірній основі спеціалісти з інших закладів охорони здоров’я. Комісія забезпечує проведення всіх необхідних досліджень. План-графік проведення медичних оглядів працівників певних категорій заклади охорони здоров’я, що проводять медичний огляд, на початку року повинні погоджувати з Управлінням Держпраці;
   
 • за результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я, який проводив медогляд працівників певних категорій, оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі — Заключний акт) за формою (в повному обсязі), зазначеною у додатку 9 Порядку, який складається у шести примірниках: один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду;
   
 • при підписанні Заключного акту роботодавець надає Управлінню Держпраці інформацію про виконання заходів зазначених за попередній рік, а також інформацію про неоглянутих працівників та причини.

Адже, своєчасне виявлення ранніх ознак гострих і хронічних професійних захворювань (отруєнь), розв’язання питання щодо можливості виконувати ту чи іншу роботу, збереже здоров’я працівника та запобіжить розвитку погіршення стану здоров’я під час його трудової діяльності.

 

 

Читайте також

Проведення медичних оглядів

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за власні кошти забезпечити фінансування та орг...

В інструкцію з охорони праці роботодавці повинні внести зміни у зв'язку з пандемією корона вірусу

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

Особливості та порядок внесення змін до актів підприємства з безпеки праці та здоров’я праці...

Інформація для страхувальників Южноукраїнського міського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Миколаївській області

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Южноукраїнське міське відділення управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхув...

Проведення перевірки знань з питань охорони праці в умовах карантину дистанційно

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню...

Южноукраїнське міське відділення управління ВД Фонду соціального страхування України в Миколаївській області звертається

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

У зв’язку  із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 року «...