Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Основні вимоги до організації робочого місця
AA

Основні вимоги до організації робочого місця

Робоче місце - первинна і основна ланка виробництва, раціональна його організація має найважливіше значення у всьому комплексі питань наукової організації праці. Саме на робочому місці відбувається поєднання елементів виробничого процесу - засобів праці, предметів праці та самого праці. На робочому місці досягається головна мета праці - якісне, економічне і своєчасне виготовлення продукції або виконання встановленого обсягу роботи.

Залежно від типу виробництва, особливостей технологічного процесу, характеру трудових функцій, форм організації праці та інших факторів визначається класифікація робочих місць. Так, за рівнем механізації робочі місця поділяються на автоматизовані, механізовані робочі місця, де виконуються ручні роботи. Механізовані робочі місця в свою чергу поділяються на частково механізовані (робота верстата, механізму і т. д.) і механізовані, автоматизовані а - на напівавтоматизованих і роботизовані.

За ознакою поділу праці робочі місця можуть бути індивідуальними і колективними (бригадними), за спеціалізацією - універсальними, спеціалізованими і спеціальними, за кількістю обслуговуваного устаткування - одностаночними і багатостаночними, за ступенем рухливості - стаціонарними і пересувними. Робочі місця можуть перебувати в приміщенні, на відкритому повітрі, на висоті, під землею. Робота на них може виконуватися сидячи, стоячи або з чергуванням тієї та іншої пози.

Організація робочого місця це система заходів щодо його оснащення засобами і предметами праці і розміщенню їх у визначеному порядку.

Організація обслуговування робочого місця означає його забезпечення засобами, предметами праці і послугами, необхідними для здійснення трудового процесу. Основна мета організації робочого місця є досягнення високоякісного й економічно ефективного виконання виробничого завдання у встановлений термін на основі повного використання устаткування, робочого часу, застосування передових методів праці з найменшими фізичними зусиллями, створення безпечних і сприятливих умов ведення робіт. Залежно від специфіки виробництва на організацію робочих місць впливають і інші фактори: співвідношення елементів розумової і фізичної роботи, ступінь її відповідальності. При проектуванні робочих місць повинні бути також враховані освітленість, температура, вологість, тиск, шум, вібрація, пиловиділення і інші санітарно-гігієнічні вимоги до організації робочих місць. Необхідними вимогами є:

 • характеристика робочого місця;
 • загальні вимоги до організації робочого місця;
 • оснащення робочого місця;
 • просторова організація робочого місця та порядок розміщення організаційної оснастки, інструментів, матеріалів;
 • опис організації праці на робочому місці та рекомендовані передові прийоми і методи праці;
 • організація обслуговування робочого місця, способи і засоби зв'язку зі службами обслуговування й управління;
 • умови праці на робочому місці;
 • вимоги безпеки і охорони праці;
 • нормування праці, застосовувані форми і системи оплати праці;
 • документація на робочому місці;
 • економічна ефективність від впровадження типового проекту.

Оснащення і планування робочих місць

Оснащення і планування робочих місць - основа їхньої організації. Елементами оснащення робочих місць є основне і допоміжне обладнання, технологічна і організаційна оснастка.

Допоміжне обладнання складається з підйомних пристроїв, різноманітних транспортерів, контрольних приладів, випробувальних стендів та інших підсобних засобів.

Технологічне оснащення включає інструментарій і технічну документацію.

До організаційної оснащення відносяться:

 • пристрої для розміщення і зберігання на робочих місцях технологічного оснащення, заготовок, сировини, матеріалів, готових виробів, відходів;
 • виробнича меблі;
 • засоби сигналізації і зв'язку, місцевого освітлення;
 • предмети догляду за устаткуванням і робочим місцем (щітки, маслянки, гачки, тощо);
 • огороджувальні та запобіжні пристрої;
 • деталі виробничого інтер'єру.

Розташування засобів і предметів праці визначає трудові рухи, їх кількісні та якісні характеристики, площа робочого місця. Удосконалення планування робочого місця має бути спрямоване на усунення зайвих і нераціональних трудових рухів, максимальне скорочення переміщення робочого і матеріальних елементів трудового процесу, а отже, на підвищення ефективності праці та зниження стомлюваності робітника.

Методологічна основа науково обґрунтованої планування робочого місця - її відповідність ергономічним вимогам. Це досягається за рахунок раціонального формування робочих зон і правильного розміщення матеріальних елементів виробництва у відповідності з антропометричними і психофізіологічними даними людини на основі забезпечення робочого необхідного оперативного простору, що дозволяє вільно здійснювати трудові функції. Раціональне планування робочого місця передбачає чіткий порядок і сталість розміщення інструментів і пристосувань, документації, деталей як у процесі роботи, так і при їх зберіганні і забезпечувати зручну робочу позу, виконання трудових процесів з максимальною економією рухів робітника, а також повну безпеку праці. Важливою вимогою є правильне використання відведеної для робочого місця виробничої площі. На робочому місці фіксуються оперативне і допоміжне робочі простору. В оперативному просторі розміщується необхідне обладнання, у допоміжному - рідше використовувані засоби і предмети праці. Оперативний простір може підрозділятися на робочі зони різної значимості. Робоча зона - це ділянка тривимірного простору, обмежений межами досяжності рук в горизонтальному і вертикальному напрямках.

Велике значення має вибір робочої пози, що викликає мінімальне стомлення працівника: "сидячи", "стоячи" або "сидячи - стоячи". Вибір здійснюється з урахуванням фізичних зусиль, необхідних для виконання роботи, її темпу і характеру. Одночасно встановлюється відповідність розміщення обладнання і оснащення нормам вимог безпеки та умов праці.

Важливі вихідні передумови проектування раціонального планування робочого місця - його спеціалізація відповідно до встановленої технологією і формами поділу праці; розроблені методи і прийоми праці; вимоги безпеки і охорони праці.

При плануванні робочих місць необхідно дотримуватись раціональну ширину транспортних проходів і проїздів, а також правильно визначати види підйомно-транспортних засобів. Основні поздовжні і поперечні проїзди повинні бути наскрізними, без тупиків.

 

Читайте також

Виходь на світло! Ризики та негативні наслідки незадекларованої праці для суб'єктів господарювання

Южноукраїнське міське відділення У ВД ФССУ в Миколаївській області

  Зміни в трудовому законодавстві під час воєнного стану Задекларована праці = трудов...

Охорона праці під час організації дистанційної (надомної) роботи

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

В умовах поширення коронавірусної інфекції та впровадження карантинного режиму на території України&...

Раціональне використання засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) при захворюванні на COVID-19

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

Профілактичні заходи Інфікування SARS-CoV-2 відбувається контактним та крапельним шляхами. Повітр...

Заходи з профілактики інфекцій та інфекційний контроль під час надання медичної допомоги пацієнту, який підлягає визначенню випадку COVID-19

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

Заходи з профілактики інфекцій здійснюються працівниками охорони здоров'я (медичними працівникам...

Проведення медичних оглядів

Южноукраїнське міське відділення управління ВД ФСС України в Миколаївській області

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за власні кошти забезпечити фінансування та орг...