AA

Аналіз стану виробничого травматизму та роботи з профілактики нещасних випадків на виробництві за І півріччя 2019 року

Головним завданням держави в реалізації конституційного права громадян на працю і надалі залишається створення належних, безпечних і здорових умов праці. Конституцією України закріплено, зокрема, гарантії працюючим на безпечні та здорові умови праці .

 Метою державної політики в сфері охорони праці є зниження рівня травматизму на виробництві та професійної захворюваності, а основним принципом - пріоритет життя та здоров’я працівників відносно результатів виробничої діяльності підприємства.

Як відомо, стан умов та безпеки праці в Україні характеризується наявністю небезпечних і шкідливих факторів, які обумовлюють ризики для здоров’я та життя працюючих. У несприятливих умовах працюють залежно від виду економічної діяльності від 20 до 70 відсотків громадян. У місті Южноукраїнську це 32% від загальної кількості працюючих

За підсумками І півріччя 2019 року загальний травматизм у м. Южноукраїнськ в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року збільшився на 2 випадки або на 33% (6 проти 4).

Зростання виробничого травматизму протягом І півріччя 2019 року на території міста відбулось внаслідок: падіння потерпілих під час пересування (1 особа), падіння потерпілих з висоти (2 особи), напад з метою вбивства чи нанесення ушкоджень (2 особи), інші (1 особа).

Основними причинами настання нещасних випадків є: порушення трудової та виробничої дисципліни виконавцями робіт, недодержання вимог інструкцій з охорони праці, допуск до роботи без навчання і перевірки знань з питань охорони праці, відсутність або недосконалість системи управління охороною праці. Аналіз причин нещасних випадків свідчить про те, що профілактична робота повинна проводитися щоденно, із кожним працівником окремо з урахуванням особливостей його робочого місця з метою навчити працівників виявляти до початку і під час роботи наявні небезпечні фактори. Особливу увагу потребують питання якісного проведення інструктажів з охорони праці, насамперед, на малих підприємствах з невеликою кількістю працівників, на яких виконання функцій служби охорони праці покладається на штатного працівника, який не завжди має відповідну кваліфікацію та підготовку. Серед пріоритетів роботи відділу праці ДСП та ОЗ  є проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві.

З метою надання роботодавцям постійної допомоги у вирішенні питань збереження здоров’я людини та забезпечення безпеки праці протягом І півріччя           2019 року головним спеціалістом відділу праці надано 10 консультацій з питань охорони праці.

З метою здійснення заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, усуненню загрози здоров’ю працівників, викликаної умовами праці, у І півріччі 2019 року проведено 2 семінари, 2 - «круглі столи», організована виставка спецодягу, навчання з надання долікарської допомоги за участі представників ВП «ЮУ АЕС», голови громадського формування по охороні громадського порядку міста Южноукраїнська та представниками Миколаївської обласної організації товариства Червоного Хреста України проведено навчання по наданню долікарської допомоги немовлятам та у випадку обмеження вільного дихання людини внаслідок потрапляння до дихальних шляхів стороннього предмету .

З метою пропоганди безпечних та нешкідливих умов праці в засобах масової інформації та на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради, зокрема, було опубліковано 21 публікація з питань охорони праці та соціального захисту працюючих, розповсюджено 203 пам’ятки з питань з охорони праці, під час повідомної реєстрації надано 55 зауважень до розділу «Охорона праці» у колективних договорах підприємств.

Підприємствам важко підвищувати продуктивність праці за наявності погано навченої та швидко змінюваної робочої сили. У випадку, коли роботодавець не приділяє уваги підготовці до роботи в умовах підвищеного ризику, ненавчені працівники мають більший ризик нещасного випадку на робочому місці. В департаменті соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради організовано роботу з формування груп для навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Навчання проводиться педагогічним складом Южноукраїнських міських курсів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області.

 У 2019 році навчання пройшли 16 посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, фізичних осіб середнього та малого бізнесу.

Аналізуючи причини нещасних випадків, дуже прикро усвідомлювати те, що більшості з них можна було б запобігти, якби вчасно було проведено профілактичну роботу. Ми повинні усвідомлювати, що профілактична робота буде ефективною тільки в тому випадку, коли вона буде проводитися систематично з застосуванням нових напрацювань у цій сфері. Чим раніше працівник усвідомить і розпізнає назрілу виробничу небезпеку - тим безпечнішим стануть умови його роботи і це є ключовим чинником профілактики травматизму на робочих місцях. Вироблення досвіду у працівників виявляти до початку і під час роботи наявні небезпечні ситуації - одна з найголовніших умов профілактики виробничого травматизму. Боротьбу з травматизмом слід починати з організаційних заходів. При постановці цілей і завдань кожного окремого виробництва слід звернути особливу увагу на можливість виникнення небезпечних ситуацій. У цьому особливо актуальним стає якісне проведення адміністрацією підприємства контролю за станом охорони праці.

Служба охорони праці підприємства повинна працювати у наступних пріоритетних напрямах діяльності з профілактиці виробничого травматизму:

1. Виявлення можливостей виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, їх профілактика, ознайомлення працюючих із методами їх запобігання і ліквідації.

2. Проведення агітаційної і роз'яснювальної роботи з усвідомленням працівниками сутності, умов і причин виникнення небезпечних ситуацій на виробництві, застосування заходів адміністративного і матеріального впливу до порушників правил безпеки на виробництві.

3. Постійне навчання робітників і керівників всіх рівнів правилам безпечного проведення робіт, вмінню чітко й вчасно розпізнати можливість виникнення небезпечної ситуацій.

4. Розробка і впровадження заходів для унеможливлення випадків, що сталися. 
5. Впровадження у виробництві передових методів профілактики травматизму та профзахворювань.

Таким чином, проблема виробничого травматизму буде існувати завжди, але її вирішення вимагає все більш глибокого розуміння причин його виникнення, а, отже, і більш досконалих методів його профілактики. 

Ризик травмування та професійної захворюваності на багатьох робочих місцях залишається доволі високим, а тому забезпечення належного рівня роботи з питань охорони праці на кожному підприємстві, в установі, організації має стати справою честі для роботодавців, адже безпечні умови праці - це життя та здоров'я працівників.

 

Читайте також

Про стан виплати допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

  Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради ...

Відбулось засідання координаційної ради з охорони здоров'я в місті Южноукраїнську

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

09.01.2020 в приміщені департаменту соціальних питань та охорони здоров`я Южноукраїнської міської ра...

Відбулося засідання тимчасової комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

10.01.2020 року в залі засідань департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнс...

Відбулось чергове засідання координаційної ради по виконанню міської комплексної Програми «Турбота»

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

09 січня в залі засідань департаменту соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської мі...

Оголошення про початок формування конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я  оголошує  про початок формування...

Про стан виплати адресної допомоги особам, які переміщені з тимчасово окупованих територій України

Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради

  Департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради ...