Адміністративний збір за державну реєстрацію актів цивільного стану

 

Питання оплати послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану регламентується наступними нормативно-правовими актами:

  • Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. № 7-93 (зі змінами):

 

 

 

АКТИ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

СТАВКА ДЕРЖАВНОГО МИТА

СУМА

(грн.)

За державну реєстрацію шлюбу

0,05 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

0,85

За державну реєстрацію розірвання  шлюбу:

  • за взаємною згодою подружжя, яке не має дітей

 

  • з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства

 

 

0,5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

 

 

8,50

 

0,51

За державну реєстрацію зміни імені (прізвища, власного імені та по батькові) (крім зміни у разі реєстрації шлюбу)

0,3 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

5,10

За державну реєстрацію повторної зміни  імені (прізвища, власного імені та по батькові)

3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

51,00

За видачу свідоцтва у зв’язку із зміною, доповненням, виправленням і поновленням актових записів цивільного стану

0,02 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

0,34

За видачу повторних свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану

0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян

0,51

 

-  постановою Кабінету Міністрів України № 1064 від 22.08.2007р.  «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян»:

плата за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян становить  73,00 грн.;

- наказом Міністерства юстиції України від 18.12.2003 № 161/5 «Про розмір та порядок оплати послуг з проставлення апостиля»:

плата за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції та судами, а  також  на  документах, що оформляються  нотаріусами України і призначених для використання на території інших держав для:

  • громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства становить 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51,00 грн.);
  • юридичних осіб - 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (85,00 грн.)

 

Від сплати державного мита звільняються:

- громадяни - за реєстрацію народження фізичної особи та її походження,  смерті, за видачу їм свідоцтв у разі внесення змін до актових записів про  народження  у  разі  визнання  батьківства (материнства), усиновлення,  а  також у зв'язку з помилками, допущеними під час реєстрації актів  цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану;

- громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок  Чорнобильської  катастрофи;

- громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а  у зоні гарантованого  добровільного  відселення  -  не менше трьох років;

- громадяни, віднесені до категорії 4  потерпілих  внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

- інваліди  Великої  Вітчизняної  війни  та  сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти,  і  прирівняні  до них у встановленому порядку особи;

- інваліди I та II груп.

 

На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

суди, органи внутрішніх справ, органи прокуратури, нотаріуси, органи  СБУ та інші органи державної влади (посадові особи),  якщо запит  зроблено  у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;

відділи державної реєстрації актів  цивільного  стану  Головного управління юстиції Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, головних територіальних управлінь юстиції в областях,  мм. Києві та Севастополі, у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв'язку з виконанням ними  функцій, визначених актами законодавства;

адміністрації закладів охорони здоров'я, навчальних або інших дитячих закладів щодо реєстрації народження дітей, які перебувають у  зазначених  закладах; 

особи, що проживають за кордоном,  стосовно  яких  реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами реєстрації, у разі  надходження  письмових запитів і  надіслання  витягу  до компетентних   органів   іноземних   держав   для   вручення  його заявникові; 

особи, що звернулися за видачею витягу про те,  що реєстрація народження  проведена  відповідно до частини першої статті 135 Сімейного  кодексу;

особи, що звернулися за видачею витягу отримання допомоги на поховання. 

 

Від унесення плати  за проставлення апостиля звільняються:

інваліди 1-ої і 2-ої груп, інваліди Великої Вітчизняної війни, 

громадяни,  які  належать  до першої  категорії  потерпілих унаслідок Чорнобильської катастрофи,

діти-сироти у разі  проставлення  апостиля  на  документах,  що стосуються безпосередньо цих громадян.

 


 

Читайте також

Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на тимчасово окупованій території України (ТОТ)

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Для отримання свідоцтва про народження дитини, яка народилася на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окр...

Пам’ятка щодо процедури отримання свідоцтва про смерть, коли особа померла на тимчасово окупованій території України (ТОТ)

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Для отримання свідоцтва про смерть особи, яка померла на ТОТ (АР Крим, м. Севастополь та окремі райо...

Порядок документального підтвердження родинних стосунків та порядку усунення розбіжностей у документах заявників

Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Видача органами державної реєстрації актів цивільного стану певної категорії документів можлива лише...