AA

Публічна інформація

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».


Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.


Надання публічної інформації виконавчими органами Южноукраїнської міської ради здійснюється відповідно до розпорядження Южноукраїнського міського голови від 19.06.2023 №132-р "Про заходи забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України 21.10.2015 № 835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у форматі відкритих даних"


Відповідальна особа за ведення діловодства щодо запитів на публічну інформацію:
начальник загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю
апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Салгіреєва Євгенія (кабінет №13), тел. (05136) 5 55 73

e-mail: yuzhvk@gmail.com


Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на Запит на отримання публічної інформації


ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ
«ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожна особа має право:

 • 1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
 • 2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
 • 3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
 • 4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
 • 5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 • 1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
 • 2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
 • 3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
 • 4) надання недостовірної або неповної інформації;
 • 5) несвоєчасне надання інформації;
 • 6) невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
 • 7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.

Оскарження рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності

 • Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
 • Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
 • Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
 • Відповідно до статті 17 Закону України «Про доступ до публічної інформації» парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.
 • Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.
 • Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

-тел. (05136) 5 99 81

-письмово: виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

-e-mail: yuzhvk@gmail.com (з вказанням теми: "Запит на доступ до публічної інформації")  


Для подання запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на  офіційному сайті міста Южноукраїнська

При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.


                    

           


   Стаття 21. Плата за надання інформації  (ЗУ  «Про доступ до публічної інформації»)

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір    фактичних    витрат   визначається   відповідним розпорядником  на  копіювання  та  друк  в  межах  граничних  норм (  740-2011-п  ), встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо   розпорядник   інформації  не  встановив  розміру  плати  за

копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.


ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

 
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ 


Регуляторна політика 


Склад і структура органів місцевого самоврядування


Вакансії у виконавчих органах Южноукраїнської міської ради 


Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради


Календар-графік роботи виконавчих органів Южноукраїнської міської ради


Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги


Паспорта Бюджетних програм

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2022  рік

Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність за 2018 рік


Бюджетний запит 2023 рік

Бюджетні запити 2022 рік

Бюджетний запит 2021 рік