AA

Публічна інформація

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Указу Президента України від 05.05.11 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади».


Публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.


Надання публічної інформації виконавчими органами Южноукраїнської міської ради здійснюється відповідно до розпоряджень Южноукраїнського міського голови від 08.06.2011 №176-р "Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» , від 04.11.2021 №298-р  "Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.06.2011 № 176-р"


Відповідальна особа за ведення діловодства щодо запитів на публічну інформацію:
начальник загального відділу управління діловодства та зв’язків з громадськістю
апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету
Глуницька Інна (кабінет №15), тел. (05136) 5 99 81


Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на Запит на отримання публічної інформації


Для оформлення інформаційного запиту Ви можете звернутися:

-тел. (05136) 5 99 81

-письмово: виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради, вул. Дружби Народів, 48, м. Южноукраїнськ, 55000

-e-mail: yuzhvk@gmail.com (з вказанням теми: "Запит на доступ до публічної інформації")  


Для подання запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на  офіційному сайті міста Южноукраїнська

При цьому необхідно вказати:
1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
3) підпис і дату.


                    

           


   Стаття 21. Плата за надання інформації  (ЗУ  «Про доступ до публічної інформації»)

1. Інформація на запит надається безкоштовно.

2. У разі якщо задоволення запиту  на  інформацію  передбачає виготовлення  копій  документів  обсягом  більш  як  10  сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

3. Розмір    фактичних    витрат   визначається   відповідним розпорядником  на  копіювання  та  друк  в  межах  граничних  норм (  740-2011-п  ), встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо   розпорядник   інформації  не  встановив  розміру  плати  за

копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

4. При  наданні  особі інформації про себе та інформації,  що становить суспільний інтерес,  плата  за  копіювання  та  друк  не стягується.


ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,

 
Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.
Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

НОРМАТИВНІ АКТИ 


Регуляторна політика 


Склад і структура органів місцевого самоврядування


Вакансії у виконавчих органах Южноукраїнської міської ради 


Правила внутрішнього трудового розпорядку працівників виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради


Календар-графік роботи виконавчих органів Южноукраїнської міської ради


Порядок надання безоплатної первинної правової допомоги


Паспорта Бюджетних програм


Річна фінансова звітність, річна консолідована фінансова звітність за 2018 рік


Бюджетні запити 2022 рік

Бюджетний запит 2021 рік