AA

До уваги суб’єктів господарювання!

04.11.2018 набув чинності Закон України «Про стандартизацію», відповідно до якого, обов’язковою умовою для виробника продукції повинна бути  наявність у нього нормативного документа на цю продукцію.

Більш половини продукції, яка випускається в Україні, виготовляється за ТУ (технічними умовами) виробників. Це дає змогу останнім суттєво урізноманітнити, як асортимент своїх виробів, так і технологію їх виробництва. Разом з тим, згідно чинного законодавства, вимоги, передбачені технічними умовами, повинні бути не нижчими, ніж у державних стандартах України, а це можна гарантувати лише коли вони перевіряються компетентними фахівцями, які несуть відповідальність за свою роботу. Саме про це йдеться у стандарті організації України СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та база даних «Технічні умови України». Загальні вимоги», який набув чинності нещодавно.

Дублікати ТУ та змін до них передаються до Головного фонду, утримувачем якого є ДП «Укрметртестстандарт», який упорядковує та веде Головний фонд та загальноукраїнську базу даних. Технічні умови вносяться до бази даних за умови їхньої відповідності законодавству України, технічним регламентам, іншим нормативно-правовим актам та національним стандартам щодо конкретних видів продукції. До бази даних вносяться лише ті технічні умови, побудова, викладення, оформлення, погодження, прийняття та позначення яких відповідає ДСТУ1.3. Відповідність технічних умов усім цим вимогам засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО».

ТУ треба перевіряти регулярно, але не рідше одного разу на п’ять років після надання їм чинності чи останнього перевіряння, якщо не виникає потреби перевіряти раніше у разі прийняття нормативно-законодавчих актів, якими регламентовано інші вимоги, ніж ті, що встановлені в ТУ.

Технічні умови та зміни до них подають на перевірку із супровідним листом власника у трьох примірниках (оригінал і два дублікати), не пізніше 6 місяців після їх затвердження разом з такими документами:

- копії документів про погодження, завіреними власником технічних умов, якщо необхідність погодження встановлено законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до них;

- каталожною картою продукції у трьох примірниках.

У випадках, передбачених законами України та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цих Законів, технічні умови та зміни до них, які подають на перевірку, повинні бути погоджені із центральними органами виконавчої влади та/або спеціально-уповноваженими органами та організаціями.

ТУ подають на перевірку разом з документами, що підтверджують:
- проведення робіт з прийняття дослідного зразка (дослідної партії) приймальною комісією (дегустаційною комісією, художньою радою тощо) згідно із стандартами системи розроблення і поставлення продукції на виробництво;

- проведення державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки згідно з ДСТУ 3400;

- одержання дозволу на застосування виробу в медичній практиці (для медичних виробів) згідно з ДСТУ 3627.

У випадку зміни інформації про власника технічних умов (назви, форми власності, юридичної адреси та місцезнаходження, телефону, факсу, e-mail тощо) власник технічних умов повинен подати зміну до каталожної карти продукції до державного підприємства, яке перевіряло технічні умови, протягом одного місяця після того, як відбулися зміни, разом із завіреними копіями підтверджуючих документів (виписка із статуту, договір про передання виключних майнових прав власності на технічні умови тощо).

З інформацією щодо технічних умов, внесених до бази даних чи вилучених з неї, кожен бажаючий може ознайомитися на офіційному веб-сайті Утримувача Головного фонду та бази даних «Технічні умови України» www.csm.kiev.ua  

Крім того, на запит будь-якої юридичної чи фізичної особи утримувач технічних умов надає інформацію про ТУ, що зберігаються у фонді технічних умов та внесені до бази даних.

При цьому утримувач Головного фонду та утримувачі регіональних фондів не мають права ознайомлювати інших осіб без письмової згоди власника технічних умов з інформацією, що віднесена ним до комерційної таємниці.

Власники технічних умов несуть відповідальність за відповідність технічних умов та змін до них законодавству України, технічним регламентам та нормативним документам.

Читайте також

Увага!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Місто Южноукраїнськ постійно виборює звання всебічно безпечного та зручного для проживання міст...

Грант!

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в Києві огол...

Відбулося засідання робочої наради щодо вирішення проблемних питань подолання несанкціонованої (стихійної) торгівлі у місті Южноукраїнську

Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

11 травня 2019 року в залі засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради відбулося засі...