НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради протягом 2019 року


Версія для друку

від 04.02.2020 Дата оприлюднення: 04.02.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від  “___” ____________ 2020   №  ______

 

Про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради протягом 2019 року

 

З метою контролю за дотриманням вимог законодавства за зверненнями громадян, заслухавши звіт начальника відділу звернень громадян, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Сафронової Н.М. про роботу зі зверненнями громадян  у  виконавчому  комітеті  Южноукраїнської міської ради протягом 2019 року, відповідно до Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», керуючись пп. 1 п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

В И Р І Ш И В:

1.  Звіт начальника відділу звернень громадян, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету Сафронової Н.М. про роботу зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради протягом 2019 року взяти до відома.

2.  Затвердити графік перевірок підприємств, установ та організацій міста Южноукраїнська щодо дотримання вимог законодавства за зверненнями громадян у 2020 році (Додаток 1).

3.  Керівникам виконавчих органів Южноукраїнської міської ради та підприємств, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста, забезпечити безумовне дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України, Кабінету Міністрів України щодо звернень громадян:

3.1    забезпечити своєчасний розгляд звернень громадян, не допускати порушень термінів розгляду звернень громадян, надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян та надавати, у встановлені законом строки, відповіді авторам звернень за результатами їх розгляду;

3.2    забезпечити дотримання термінів пересилання звернень за належністю до інших органів у випадках, коли порушені у зверненнях питання не входять до повноважень виконавчих органів ради;

3.3    не допускати практики визнання заяв чи скарг необґрунтованими без роз’яснення заявникам порядку оскарження прийнятих за ними рішень;

3.4    забезпечити умови для участі заявників (в разі виявлення такого бажання) у перевірці поданих ними заяв чи скарг, надання  можливості знайомитися з матеріалами перевірок відповідних звернень;

3.5    забезпечити оприлюднення графіків особистих прийомів громадян та «гарячих ліній» на офіційному сайті міста Южноукраїнськ;

3.6    забезпечити систематичне проведення «гарячих ліній», дотримання графіків особистих прийомів громадян та оприлюднення узагальнених відомостей про роботу зі зверненнями громадян;

3.7    забезпечити вивчення причин, що породжують повторні звернення громадян, проведення систематичного аналізу випадків безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень;

3.8    забезпечити вжиття заходів для поновлення прав свобод громадян, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян, притягнення винних осіб до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків щодо розгляду звернень громадян;

3.9    взяти під особистий контроль розгляд звернень та забезпечення проведення першочергового особистого прийому жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України;

3.10 приділяти особливу увагу вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки;

3.11  вжити заходів щодо посилення контролю за організацією роботи посадових та службових осіб зі зверненнями громадян;

3.12  при розгляді звернень громадян забезпечити дотримання вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348;

3.13  надавати відповіді на звернення громадян, після їх вирішення, з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення у відділ звернень громадян, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету.

4.  Відділу звернень громадян, зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету (Сафронова):

4.1    щомісяця інформувати міського голову про стан виконавської дисципліни щодо звернень громадян;

4.2    здійснювати перевірки щодо додержання вимог законодавства з питань звернень громадян виконавчими органами Южноукраїнської міської ради підприємствами, установами та організаціями, надавати їм практичну та методичну допомогу.

5. Визнати такими, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 20.02.2020 №39 «Про роботу зі зверненнями громадян  у  виконавчому  комітеті  Южноукраїнської  міської  ради  протягом 2018 року».

6.  Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

 

 

Міський голова                                                       В.К.Пароконний

 

  

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

начальник відділу звернень громадян,

зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації

апарату Южноукраїнської міської ради та її виконавчого комітету

Н.М.Сафронова