НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 10.08.2011 № 233 «Про затвердження норм утворення (вивезення) твердих побутових відходів для об’єктів невиробничої сфери міста Южноукраїнська»


Версія для друку

від 22.11.2018 Дата оприлюднення: 22.11.2018

ЗВІТ

про відстеження результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акта

Рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 10.08.2011 № 233 «Про затвердження норм утворення (вивезення) твердих побутових відходів для об’єктів невиробничої сфери міста Южноукраїнська»

2. Назва виконавців заходів з відстеження

Департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради Южноукраїнської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

  • Встановлення єдиних підходів до нормування показників утворення твердих побутових відходів в м. Южноукраїнську;
  • Недопущення погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації у місті.
  • Нормування реалізації послуг з вивезення та утилізації ТПВ;
  • Використання норм утворення твердих побутових відходів під час укладання договорів на надання послуг із вивезення та утилізації твердих побутових відходів;
  • Досягти балансу між коштами, що виділяються з бюджетів різних рівнів на санітарну очистку міста та реальними потребами галузі;

4. Строк виконання заходів з відстеження: за період з 01.11.2017 року по 01.11.2018 року :

5. Тип відстеження:  періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

  • Аналіз договірних зобов’язань між надавачем послуг з вивозу та складуванню твердих побутових відходів і споживачем цих послуг, а саме обсяг наданих послуг із  вивезення побутових відходів (в кг та м3);
  • Аналіз найбільш вагомого джерела утворення побутових відходів, проаналізувавши фактично надані послуги.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність акту, а також засоби одержання даних

Для проведення періодичного відстеження результативності акту використано наступні дані:

  • Аналіз обсягу наданих послуг із вивезення  побутових відходів;
  • Аналіз джерел утворення побутових відходів;
  • Звернення  громадян щодо надання послуг із вивезення побутових відходів місті Южноукраїнську.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Прийняті норми утворення ТПВ сприяють створенню прозорого механізму розрахунку послуг для суб’єктів та отриманню чітких показників виробництва для управління процесом вивозу та утилізації ТПВ. В період з 01.11.2017 року по 01.11.2018 року обсяг наданих послуг із вивезення побутових відходів склав 16908,46 м3. Проаналізувавши  фактично надані послуги за вищевказаний період, найбільш вагомим джерелом утворення побутових відходів є об’єкти благоустрою. За період відстеження не зафіксовано жодного звернення чи скарги з приводу несвоєчасного вивезення ТПВ.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня  досягнення визначених цілей:

Найбільш вагомим джерелом утворення побутових відходів невиробничої сфери міста Южноукраїнська є об’єкти благоустрою, масова частка яких є найбільшою і складає 44%. Відсутність скарг та звернень від споживачів говорить про якісне та вчасне надання послуги з вивезення побутових відходів. Відповідно до ст. Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Регуляторним актом були досягнуті визначені цілі, реалізація положення є ефективним, таким чином дане рішення, не потребує змін чи доповнень.

 

 

Керуючий справами                                                                       І. В. Головченко

«____» _________________2018

 

 

Валюшок С.Г. 2-10-57

Пачкова Н.І. 5-56-37