Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Адресна грошова допомога малозабезпеченим особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах

15.02.2024
Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

Складні життєві обставини – обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров’я та розвиток особи, функціонування сім’ї, які одна особа чи сім’я не може подолати самостійно. На жаль не всі громадяни, що підпадають під цю категорію, знають свої права та послідовність дій для отримання грошової допомоги.

Заступник Южноукраїнського міського голови з соціального напрямку Марія Дроздова надала роз’яснення щодо всіх важливих аспектів у наданні адресної допомоги малозабезпеченим особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

- Маріє Борисівно, яка хронологія нарахування адресної допомоги малозабезпеченим?

-  Адресна грошова допомога малозабезпеченим особам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах надається на підставі рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради за заявою громадянина у зв’язку зі складними життєвими обставинами – обставинами, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно. Мається на увазі інвалідність, часткова втрата рухової активності у зв’язку із старістю або станом здоров’я, самотність, відсутність роботи, малозабезпеченість, тощо.    

- Як часто малозабезпечені сім’ї чи особи можуть отримувати грошову допомогу?

-  Надається така допомога один раз на рік на сім’ю у розмірі від 20% до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатного населення, затвердженого Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. При цьому середньомісячний сукупний дохід на одну особу за три календарні місяці, що передують місяцю звернення за грошовою допомогою, не повинен перевищувати  на одну особу в розрахунку на місяць 1,5 прожиткового мінімуму, затвердженого станом на 1 січня поточного року. До сукупного доходу не враховується дохід військовослужбовців на період їх безпосередньої участі у бойових діях.

 - Чи існують винятки у нарахуваннях для певних категорій?

- Так, у виняткових випадках грошова допомога надається без урахування доходів, якщо заявник відноситься до внутрішньо переміщених осіб, які є особами з інвалідністю або знаходилися на стаціонарному лікуванні та перебувають на обліку в управлінні; потерпілим внаслідок пожежі, стихійного лиха з урахуванням отриманих збитків, у розмірі до трьох тисяч гривень; кожній особі з інвалідністю у випадку, коли сім’я складається із двох і більше осіб з інвалідністю, за умови їх особистого звернення; особам, які звільнені з місць позбавлення волі, що раніше проживали на території Южноукраїнської міської територіальної громади та повернулися за останнім місцем проживання.

Також без урахування доходів надається допомога на проведення складних дороговартісних медичних операцій (крім онкологічних захворювань), у тому числі за межами міста, в розмірі від трьох до п’яти тисяч гривень

- Які документи потрібно надати особі для призначення грошової допомоги?

- Необхідно надати наступні документи:

- особиста заява, або заява від члена сім'ї, в якій вказується прізвище, ім’я по батькові заявника, його адреса та мотиви звернення;

- довідка про склад сім’ї або довідка про взяття на облік для внутрішньо переміщених осіб;

- копія довідки про участь у бойових діях з зазначенням періоду участі (при потребі);

- довідка про доходи кожного члена сім’ї (до членів сім’ї відносяться особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки);

- довідка з центру зайнятості для осіб, які зареєстровані як безробітні;

- довідка медичної установи про проведення складної медичної операції;

- акт про наслідки пожежі (стихійного лиха), складений відповідними органами;

- довідка про звільнення з місць позбавлення волі;

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

- реквізити банку;

- інші документи (у разі необхідності).

Щомісяця надані документи виносяться на розгляд консультативно-дорадчого органу управління. Колегія приймає рішення щодо виділення суми грошової допомоги у розмірах від 20% до 50% від прожиткового мінімуму для непрацездатного населення.

- У яких випадках відмовляють у наданні допомоги?

- У наданні грошової допомоги може бути відмовлено, якщо: колегією встановлені невідповідності між наданою громадянином інформацією про обставини, які обумовлюють надання допомоги та реальним станом справ; середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні три місяці перевищує 1,5 прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, затвердженого станом на 1 січня поточного року; працездатні члени сім'ї не працюють, не служать, не навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними і осіб, які доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом часу, визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; які доглядають за особами з інвалідністю І групи, або дітьми з інвалідністю віком до 16 років та особами, які досягли 80-річного віку); під час обстеження матеріально-побутових умов сім’ї з'ясовано, що сім'я має додаткові джерела для існування; заявником не наданий повний пакет документів; заявник перебуває на повному державному утриманні.
Також, у разі смерті заявника у період часу від подачі документів до моменту одержання допомоги, її виплата членам сім’ї (опікунам, піклувальникам) не проводиться.

- Де відповідні особи можуть отримати кошти?

- Виплата грошової допомоги за рішенням виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради здійснюється управлінням через поштові відділення та відділення банків міста шляхом перерахування коштів на особові рахунки громадян, зазначені в їх заявах.

Якщо у вас виникли питання стосовно даної теми,

звертайтесь до управління соціального захисту населення:

кабінет № 3 або за телефонами: 5-55-37, 0689451900.