Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Чекаємо можливості звернення за державними допомогами, засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (порталу Дія)

25.05.2023
Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Незабаром засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі – Портал Дія) буде можливість звернутися за призначенням таких видів допомоги: 

- допомоги на дітей одиноким матерям; 

- допомоги при усиновленні дитини; 

- допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність (далі допомога особі, яка доглядає за хворою дитиною); 

- державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Потрібно зазначити, що постановою Кабінету Міністрів України від 06.01.2023 №11 внесено зміни до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1751 (зі змінами) (далі постанова № 1751), якими визначено „особливості подання заяв про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми засобами на Порталі Дія. 

Отже, у розділі „Особливості подання заяв про призначення державної допомоги сім'ям з дітьми засобами Порталі Дія” постанови № 1751 визначено, зокрема, перелік сканкопій (фотокопій), які мають бути подані для кожного з типу заяв, а отже від заявника не можуть вимагатися додаткові сканкопії (фотокопії) документів. 

Так, для допомоги на дітей одиноким матерям додаються сканкопії (фотокопії) таких документів: 

  • рішення про усиновлення (якщо заява подається усиновлювачем за умови відсутності відомостей про усиновлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень); 
  • довідки закладу освіти у разі навчання дитини за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти до закінчення такою дитиною закладу освіти, але не довше ніж до досягнення нею 23 років; 
  • довідки, якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2...

Для допомоги при усиновленні дитини додається сканкопія (фотокопія) свідоцтва про народження дитини (у разі невідповідності відомостей щодо батьків дитини відомостям у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян). 

Для призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, додаються сканкопії (фотокопії) таких документів: 

  • свідоцтва про народження дитини (у разі невідповідності відомостей щодо батьків дитини відомостям у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян); 
  • рішення про усиновлення (якщо заява подається усиновлювачем за умови відсутності відомостей про усиновлення в Єдиному державному реєстрі судових рішень); 

-  рішення суду про встановлення опіки або піклування (у разі подання заяви опікуном, піклувальником за умови відсутності відомостей про встановлення опіки або піклування над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, в Єдиному державному реєстрі судових рішень) або районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення), сільської, селищної ради про встановлення опіки або піклування; 

-  рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, Виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім'ї (у разі подання заяви прийомними батьками, прийомними батьками- вихователями). 

Також постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79 „Деякі питання призначення i виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (зі змінами) передбачена можливість подання заяв засобами Порталу Дія для призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю в електронній формі. 

До такої заяви додаються сканкопії (фотокопії) таких документів: 

  • довідки з місця навчання із зазначенням перебування (неперебування) на повному державному утриманні (за наявності у разі навчання); 
  • рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з інвалідністю віком до 18 років опікуна (піклувальника) (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник); 
  • копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства недієздатною (за умови відсутності відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень); 
  • копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства (за умови відсутності відомостей в Єдиному державному реєстрі судових рішень) або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу (органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна..