Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Вручення повісток на підприємстві. Обов'язки роботодавця

24.03.2023
Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Закон дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки на роботі. Роботодавець зобов'язаний, в такому разі, сповістити про це працівника і проконтролювати, щоб він з'явився до військкомату.

Порядок дій керівника підприємства та взаємодії з державними органами в такому разі передбачений законодавством. 30 грудня 2022 року Кабінет Міністрів України Постановою № 1487 затвердив Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів (далі - Порядок). Постанова набрала чинності 05 січня 2023 року.

Порядок досить великий за обсягом, із повним текстом можна ознайомитись за посиланням https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/"

Військовий облік на підприємстві є первинною ланкою, яка забезпечує збирання інформації про військовозобов'язаних, надання її до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Дії роботодавця в разі, якщо прийшла повістка на підприємство:

 • видати наказ щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їхній виклик до ТЦК та СП,
 • довести наказ до відома призовників у частині, що стосується забезпечення їхнього прибуття за викликом до ТЦК та СП,
 • у триденний термін надіслати копію наказу до ТЦК та СП,
 • проконтролювати результати сповіщення та прибуття призовників і військовозобов’язаних до ТЦК та СП.

Якщо працівник відмовляється підписати наказ, яким його повідомляють про необхідність явки до військкомату

В такому разі потрібно скласти акт про відмову від підпису комісійного наказу в присутності трьох осіб і відправити його до ТЦК.

Коли роботодавець не вручає повістку працівнику

Можливий варіант, коли працівник відсутній із поважної причини, наприклад, перебуває на лікарняному.

Невручення повістки через звільнення працівника. Тоді працедавець має звернутися до військкомату та пояснити, що з цієї причини не може вручити документ.

Обов'язки керівника підприємства  щодо ведення військового обліку такі:

 • забезпечення виконання військового обов’язку громадянами України,
 • ведення персонального обліку призовників і військовозобов’язаних,
 • забезпечення своєчасного прибуття громадян до призовних дільниць на вимогу ТЦК і СП,
 • повідомлення в 7-денний термін ТЦК та СП про приймання на роботу та звільнення з роботи призовників і військовозобов’язаних,
 • перевірка у громадян під час приймання на роботу наявності військово-облікових документів,
 • повідомлення на вимогу ТЦК та СП військовозобов’язаних і призовників про їхній виклик і забезпечення їхнього своєчасного прибуття за цим викликом,
 • складання не пізніше 1 грудня поточного року і подання до ТЦК і СП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць,
 • забезпечення повноти, правдивості та якості обліку всіх військовозобов’язаних і призовників,
 • підтримка постійної взаємодії з відповідними ТЦК та СП,
 • організація періодичної звірки особових карток, списків військовозобов’язаних, списків призовників із записами у військових квитках і посвідченнях про приписку до призовних дільниць,
 • внесення у 5-денний термін до особових карток працівників змін, що стосуються сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи й посади військовозобов’язаних і призовників,
 • приймання під підпис від військовозобов’язаних і призовників їхніх військово-облікових документів для подання до ТЦК та СП,
 • своєчасне оформлення бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та воєнного часу,
 • проведення роз’яснювальної роботи,
 • повідомлення про військовозобов’язаних і призовників, які порушили вимоги законодавства про військовий обов’язок і військову службу,
 • ведення журналу перевірок стану обліку військовозобов’язаних і призовників.

Що гарантується мобілізованим працівникам

Мобілізованим працівникам гарантується збереження місця роботи. Ст. 119 Кодексу законів про працю України гарантувала збереження середнього заробітку. 19 липня набрали чинності зміни до ст. 119 Кодексу Законів про працю України, якими виключений обов'язок зберігати за мобілізованими працівниками середній заробіток.

Підставою для збереження місця роботи є факт призову або приймання працівника на військову службу за контрактом, який підтверджується наданими власникові або уповноваженому ним органові відповідними довідками, витягами з наказів, повістками, розпорядженнями, витягами з наказів про включення до особового складу військової частини тощо під час дії особливого періоду на термін до його закінчення або до дня фактичного звільнення.