Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Рекомендації для роботодавців та працівників під час воєнного стану: актуальні питання

17.08.2022
Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Яка може бути максимальна тривалість робочого часу у період воєнного стану

Нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень.

Чи можна допустити працівника до роботи без інструктажу з охорони праці?

Працівник не може бути допущеним до роботи без проходження інструктажів з охорони праці. Згідно зі статтею 18 Закону України «Про охорону праці», роботодавець зобов’язаний забезпечити проведення з працівниками інструктажів з питань промислової безпеки та охорони праці.

Вступний

Вступний інструктаж проводиться:

 • з усіма працівниками, котрі приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
 • з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у виробничому процесі, або виконують інші роботи на підприємстві;
 • з учнями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики;
 • у разі екскурсії на підприємство.

Вступний інструктаж проводить спеціаліст служби охорони праці з записом у журнал реєстрації вступного інструктажу.

Первинний

Первинний інструктаж проводиться:

 • до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником;
 • з новоприйнятим на роботу фахівцем;
 • з працівником, котрий переводиться з одного цеху виробництва до іншого;
 • у випадку, якщо працівник виконуватиме нову для нього роботу;
 • з працівником, котрий прибув у відрядження і бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

Такий інструктаж проводитися індивідуально або з групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт, а також з урахуванням вимог орієнтованого переліку питань первинного інструктажу.

Повторний

Повторний інструктаж проводять з працівником на робочому місце не рідше 1 разу на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, на інших видах робіт — 1 раз на 6 місяців.

Інструктаж проводиться індивідуально з окремим працівником або з групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.

Позаплановий

Проводиться при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них:

 • при зміні технологічного процесу та інших факторів, що впливають на стан охорони праці та промислової безпеки;
 • при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що можуть призвести або вже призвели до травм, аварій, пожеж, тощо;
 • при виявленні фахівцями, котрі здійснюють державний нагляд та контроль за охороною праці, незнання вимог безпеки щодо робіт, які виконують працівники;
 • при перерві в роботі працівників більше, ніж на 30 календарних днів для робіт з підвищеною небезпекою, для інших видів робіт — 60 календарних днів.

Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються у кожному окремому випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу проведення інструктажу.

Цільовий

Проводиться з працівниками при виконанні разових робіт, не передбачених трудовою угодою:

 • при ліквідації аварій, стихійного лиха;
 • при проведенні робіт, на які оформлюються наряд — допуск, розпорядження або інші документи.

Проводиться індивідуально з окремим працівником, або з групою працівників.

Обсяг і зміст інструктажів визначається залежно від виду робіт, що їх має виконувати працівник.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередньо керівник робіт (начальник виробництва, цеху, дільниці, майстер).

Інструктажі завершуються перевіркою знань працівників у вигляді усного опитування, або за допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці.

Знання працівників перевіряє відповідальна особа, котра проводила інструктаж.

Джерело: Управління Держпраці