Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Мінімальні вимоги до ЗІЗ, якими роботодавець має безоплатно забезпечити своїх працівників

22.04.2022
Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до засобів індивідуального захисту (далі — ЗІЗ), що використовуються працівниками під час трудового процесу та поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правової форми, які у своїй діяльності використовують ЗІЗ.

Мінімальні вимоги розроблені на основі Директиви Ради 89/656/ЄЕС від  30.11.1989 року про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (третя окрема Директива у значенні ч.1 ст.16 Директиви 89/391/ЄЕС).

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за встановленими нормами, які для роботодавця є обов’язковим мінімумом безоплатної видачі ЗІЗ, з визначенням захисних властивостей ЗІЗ та строків їх використання.

Роботодавець зобов’язаний:

- забезпечити власним коштом придбання, комплектування, видачу та утримання (забезпечення працездатності та належного гігієнічного стану) ЗІЗ, які мають відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та стандартам стосовно конструкції і виготовлення;

- перед видачею ЗІЗ проінформувати працівника про ризики для його життя та здоров’я, від яких його захищатиме користування цим ЗІЗ;

- забезпечити регулярне навчання працівників правилам користування ЗІЗ;

- забезпечити демонстрацію правильного застосування ЗІЗ;

- організувати на підприємстві належний облік і контроль за видачею у встановлені строки ЗІЗ працівникам;

- при цьому видача працівникам і повернення ними ЗІЗ має обліковуватися в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших ЗІЗ;

- утримувати чергові ЗІЗ у призначеному для зберігання приміщенні в належному гігієнічному стані та видавати під відповідальність керівників робіт або керівників змін.

Якщо існує більше ніж один ризик для життя та здоров’я працівників, і визначена необхідність одночасного носіння декількох засобів індивідуального захисту, такі ЗІЗ мають бути сумісними та ефективними проти наявних ризику (ризиків).

Увага! 

У разі інфекційного захворювання працівника усі ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

Строк носіння ЗІЗ визначається:

- з урахуванням рівня ризику для життя та здоров’я працівників; частотою знаходження працівника під дією цього ризику;

- характеристикою робочого місця кожного працівника;

- ефективністю самого ЗІЗ.

Строк носіння ЗІЗ обчислюється в календарних днях з дня їх фактичної видачі та не має перевищувати строк придатності, визначений документами виробника (інструкціями з експлуатації, паспортами тощо).

Догляд та обслуговування засобів індивідуального захисту у суб’єктів господарювання має виконувати підготовлений персонал, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації, або спеціалізована організація. Кожен працівник, має бути поінформований про догляд й обслуговування ЗІЗ під час їх видання та під час проведення періодичних інструктажів з питань охорони праці.