Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Атестація робочих місць за умовами праці

26.10.2016
Управління соціального захисту населення, охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

На підприємствах, в організаціях, установах незалежно від форм власності та господарювання, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали є потенційно  шкідливими та небезпечними і можуть несприятливо впливати на стан здоров’я працівників, проводиться атестація робочих місць за умовами праці.

Атестація робочих місць є важливою процедурою для всіх учасників  у сфері охорони праці.  Для працівників — це насамперед,  впевненість у власній безпеці, збереження здоров'я та отримання гарантованих законодавством соціальних пільг. Для роботодавця — можливість запобігти адміністративним та кримінальним розглядам і стягненням з боку наглядових та контролюючих органів, а також судовим  позовам від працівників.

Атестація робочого місця – це обстеження умов, в яких знаходяться працівник з точки зору охорони праці. При проведенні атестації робочого місця  встановлюються фактори і причини виникнення несприятливих умов праці. Та перш за все — проведення атестації  направлено на збереження  здоров'я працівників. Тому обов'язково визначаються технічні і організаційні заходи, які мають покращити умови праці на таких робочих місцях.

Законодавством передбачено пільги і компенсації за роботу у шкідливих умовах праці. Зокрема, надбавки і доплати до посадового окладу, скорочений робочий тиждень, додаткова оплачувана відпустка, безкоштовне забезпечення працівників лікувально-профілактичним харчуванням, молоком тощо.

Варто знати, що кожний п'ятирічний період роботи в шкідливих умовах праці для зарахування до пільгового пенсійного стажу має бути підтверджений результатами атестації. Матеріали атестації робочих місць за умовами праці повинні бути затверджені головним державним експертом з умов праці.

Основною причиною не проведення атестації робочих місць за умовами праці є небажання керівників підприємств платити за проведення досліджень шкідливих факторів виробничого середовища, які проводяться санітарними лабораторіями, атестованими органами Держстандарту та надання працівникам за результатами атестації пільг і компенсацій за роботу у несприятливих умовах.

Законом України «Про внесення змін до статті Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про працю» від 17.05.12 № 4712 – VI встановлено адміністративну відповідальність за порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення.

Отже, роботодавець, який дійсно дорожить репутацією свого підприємства, організації, має обов’язково і своєчасно провести атестацію, щоб не довелось працівникам, які дійсно втрачають своє здоров’я, виконуючи роботи, пов’язані зі шкідливими умовами, захищати свої права в судовому порядку, а підприємству – відповідати за шкоду, заподіяну працівникові.