Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Нюанси надання додаткових відпусток демобілізованим учасникам АТО зі статусом учасника бойових дій

10.08.2016
Управління соціального захисту населення, охорони здоров’я та праці Южноукраїнської міської ради

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня соціального захисту окремих категорій ветеранів війни» від 14.05.2015 № 426-VIII встановлено додаткові трудові та соціальні гарантії для учасників бойових дій. Цього разу законотворці подбали про те, щоб зазначені особи мали право на додатковий відпочинок у період роботи.

Відтепер (а саме  — з 06.06.2015 – набрання чинності) учасники бойових дій та інваліди війни мають право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Зазначену гарантію зафіксовано у ст.77-2 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 (далі —КЗпП) та у ст. 16-2 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки).

Оскільки спеціальних застережень у цих нормах не зроблено, то право на додаткову відпустку мають як основні працівники, так і сумісники. Оплата таких відпусток здійснюється за рахунок коштів установ та організацій.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Додаткова відпустка, що надається учасникам бойових дій та інвалідам війни, не належить до категорії щорічних. Тож пам’ятайте такі правила її надання.

Так, додаткова відпустка учасникам бойових дій та інвалідам війни надається:

а) понад щорічну основну та додаткові відпустки. Відповідно дні цієї відпустки не враховуйте під час порівняння з установленою граничною тривалістю відпустки — 59 (69) к.дн. на рік (ч.3 ст. 10 Закону про відпустки);

б) повної тривалості з розрахунку на календарний рік незалежно від кількості фактично відпрацьованого часу в році;

в) з урахуванням святкових та неробочих днів, визначених ст.73 КЗпП. Тобто, вони оплачуються та включаються в загальну тривалість відпустки, а не подовжують її.

Крім того, додаткову відпустку не можна:

а) перенести на інший період або подовжити в разі хвороби працівника;

б) поділити на частини;

в) замінити грошовою компенсацією.

У той же час, не допускається відкликання працівника з такої відпустки, адже до ст.12 Закону про відпустки, яка визначає порядок відкликання працівників з щорічної відпустки, ніяких змін внесено не було.

Зауважимо, що перелік осіб, які належать до учасників бойових дій та інвалідів війни, наведено відповідно у ст.6 і 7 Закону Украї­ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-XII (далі  — Закон № 3551). Він чималий, але досконало його вивчати не обов’язково. Для роботодавця головне, щоб свій статус працівник підтвердив відповідним посвідченням інваліда війни або учасника бойових дій. Зазначений документ (з відповідною заявою працівника) й буде підставою для надання відпустки.

Оскільки тривалість додаткової відпустки не залежить від стажу роботи та надається під час підтвердження статусу учасника бойових дій чи інваліда війни, своїм правом на відпустку відповідні категорії осіб можуть скористатися вже з 06.06.2015 р. А отже, її необхідно включити до графіка відпусток на 2015 рік (за потреби внести відповідні корективи).

Вищезазначеним  Законом відкориговано п.4 ч.1 ст.25 Закону про відпустки. Тепер у цій нормі зазначено, що в обов’язковому порядку (за бажанням працівника) відпустку без збереження заробітної плати роботодавець надає:

а) учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону №3551, тривалістю до 14 к. дн. щорічно. До змін зазначену відпустку надавали всім ветеранам війни;

б) особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлено Законом № 3551, тривалістю до 21 к. дн. щорічно. До змін їх відпустка не мала перевищувати 14 к. дн.

Своїм правом на відпустку відповідні категорії осіб можуть скористатися вже з 06.06.2015, адже її тривалість не залежить від стажу роботи та надається у разі підтвердження відповідного статусу. Головне, що потрібно пам’ятати, — така відпустка надається в обов’язковому порядку. Тобто, відмовити працівнику в її наданні роботодавець не може в будь якому разі.

Оскільки відпустка без збереження заробітної плати не належить до щорічних, під час її надання необхідно враховувати правила, які ми наводили вище для нової оплачуваної додаткової відпустки.

Як бачимо, інваліди війни серед осіб, які мають право на зазначену відпустку без збереження заробітної плати, не названі. Тож відтепер вони можуть отримати відпустку без збереження заробітної плати, передбачену ст. 26 Закону про відпустки,  — на строк на більше 15 к. дн. на рік і лише за згодою роботодавця. Однак, як ми зазначили вище, у них є ще й право на нову оплачувану додаткову відпустку (14 к. дн.) відповідно до ст. 77-2 КЗпП та ст. 16-2 Закону про відпустки.