Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Звіт про виконання плану заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області за IV квартал 2017 року
AA

Звіт про виконання плану заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області за IV квартал 2017 року

Відповідно до вимог наказу Пенсійного фонду України від 25.04.2017 № 79 «Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України та на виконання вимог наказу головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області від 04.07.2017 № 209, Южноукраїнським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Миколаївської області було видано наказ від 14.07.2017 № 95 «Про затвердження плану заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області», який було доведено до працівників Южноукраїнського об’єднаного управління. Протягом звітного періоду здійснювався контроль за додержанням та неухильним виконанням зазначених заходів державними службовцями управління.

Відповідно до Плану заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України в Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області на 2017 рік,  затвердженого наказом від 14.07.2017 № 95 протягом IV кварталу 2017 року проведено:

І. Нормативно-правові корупційні ризики

1.1. Здійснювався моніторинг норм та практики застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів Пенсійного фонду України з метою перегляду та забезпечення відповідності актуальним викликам і загрозам. Протягом звітного періоду було проведено аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачення в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб Южноукраїнського об’єднаного управління  Пенсійного фонду України. За результатами якого необхідності їх перегляду, включаючи урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення працівників Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України та членів їх сімей не виявлено.

1.2. Протягом звітного періоду проводився аналіз існуючої практики взаємодії структурних підрозділів та спеціалістів Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області при виконанні покладених на них завдань з метою вдосконалення механізму багатоступеневого внутрішнього контролю за реалізацією ними своїх повноважень, зокрема дискреційних. Випадків порушення не виявлено.

1.3. Протягом  IV кварталу 2017 проводився аналіз діючих нормативно-правових актів щодо передбачених в них ефективних заходів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів службових осіб.  Здійснювався контроль за вчасним попередженням та усуненням конфлікту інтересів.

1.4. У IV кварталі 2017 року проводився моніторинг положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників Южноукраїнського об’єднаного управління з метою своєчасного приведення їх у відповідність до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах. Були внесені зміни до положення та посадових інструкцій працівників фінансово-економічного відділу в частині розподілу функцій покладених на відділ.

1.5. В звітному періоді здійснювався моніторинг рішень щодо пенсійного забезпечення працівників Южноукраїнського об’єднаного управління, членів їх сімей, з метою контролю за своєчасним вжиттям заходів, спрямованих на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів при прийнятті  пенсійної документації працівниками відділу, їх родичам та близьким особам. Зокрема, працівникам відділу роз’яснено порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.

1.6. Управлінням у  IV кварталі 2017 року було забезпечено у визначеному законодавством порядку процедур, що здійснюються в рамках проведення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

1.7. На виконання наказу Пенсійного фонду України від 25.04.2017 №79 «Про Антикорупційну програму Пенсійного фонду України на 2017 рік» та на виконання вимог наказу Головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області від 04.07.2017№ 209, відповідно до законів України «Про засади антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017 роки», «Про запобігання корупції», Южноукраїнським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Миколаївської області було видано наказ від 14.07.2017 № 95 «Про затвердження плану заходів з реалізації Антикорупційної програми Пенсійного фонду України на 2017 рік в Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області» та в установленому порядку оприлюднено на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради.

1.8. В IV кварталі 2017 року було проведено моніторинг стану впровадження антикорупційних заходів. Здійснюється контроль за своєчасною підготовкою та оприлюдненням звіту про його результати. Звіт про виконання антикорупційних заходів Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України за ІІІ квартал 2017 року було оприлюднено на офіційному сайті Южноукраїнської міської ради.

1.9 В IV кварталі 2017 було забезпечено в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів Пенсійного фонду України, передбачених законодавством. Кількість процедур допорогових закупівель товарів, робіт і послуг склала 4. Здійснено оприлюднення додатків до річного плану закупівель через електронну систему закупівель Prozorro у відповідності до ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII.

1.10. В управлінні забезпечено дотримання встановленого порядку надання публічної інформації (опрацювання, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту) відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 15.08.2011 № 22-1 «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації». Доступ до публічної інформації про роботу управління оприлюднюється шляхом розміщення на інформаційних стендах у приміщеннях об’єднаного  управління.

ІІ Кадрові корупційні ризики

2.1. Протягом  IV кварталу 2017 року здійснювався контроль за повнотою та своєчасністю розгляду повідомлень громадян та перевірки отриманої інформації щодо можливих корупційних правопорушень з боку працівників Южноукраїнського об’єднаного управління. В управлінні діє «Телефон довіри», за звітний період звернень з питань порушення вимог антикорупційного законодавства на номер «телефону довіри» не надходило.

Протягом звітного періоду вживались заходи щодо запобігання, виявлення та усунення корупції в Южноукраїнському об’єднаному управлінні, як слід, повідомлень громадян щодо корупційних правопорушень з боку працівників Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Миколаївської області не надходило.

Протягом звітного періоду випадків вчинення працівниками відділу корупційних  або пов’язаних з корупцією правопорушень  не виявлено. Підстав для проведення службових розслідувань  та  притягнення працівників відділу до відповідальності за скоєння зазначених правопорушень не було.

2.2. В Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України планується впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян  з метою забезпечення прав осіб, які звертаються на прийом, на таємницю особистого та приватного життя.

2.3. В Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в IV кварталі 2017 проводилась робота щодо вдосконалення впровадження механізму обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами Южноукраїнського об’єднаного управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Заяви, які надходять до відділу обслуговування громадян про призначення (перерахунок) пенсії скануються та підписуються особистим електронним підписом спеціалістами та начальником відділу обслуговування громадян. Після чого документи передаються до відділу з призначення, перерахунку та виплати пенсій.

2.4. В IV кварталі 2017 року проводився постійний моніторинг додержання державними службовцями антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб. Осіб, які суміщають роботу з іншими видами діяльності,  випадків спільної роботи близьких осіб виявлено не було.

2.5. В Южноукраїнському об’єднаному управлінні  своєчасно проведено електронне декларування та подано інформацію до центрального офісу щодо результатів проведення електронного декларування державних службовців про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця, стосовно себе та членів своєї родини за 2016 рік.  Забезпечено проведення перевірок фактів подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єктами декларування, які працюють (працювали) а також кандидатів на посади в Южноукраїнському об’єднаному управлінні.

Зокрема, 73 суб'єкта декларування об'єднаного управління подали електронні декларації державних службовців відповідно до статті 45 Закону України "Про запобігання корупції" в тому числі з них:

- 53 працівників об'єднаного управління подали електронні декларації державних службовців за 2016 рік;

- 7 працівників, які звільнені у 2016 році та зобов'язані подати декларацію до 01.05.2017 року у зв'язку зі змінами в законодавстві;

- 13 працівників, якими припинено державну службу у 2017 році.

Протягом IV кварталу 2017 року випадків неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій та направлення повідомлень Національному агентству з питань запобігання корупції про такі факти, зафіксовані не були.

2.6. В Южноукраїнському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України Миколаївської області функціонує система правової освіти працівників Южноукраїнського об’єднаного управління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу.

У  IV кварталі 2017 року, з метою визначення рівня знань працівників щодо додержання антикорупційного законодавства та законодавства про державну службу було проведено тестування в об’єднаному управлінні. У тестуванні прийняло участь 33 державних службовця об’єднаного управління. Про результати проведеного 13.12.2017 тестування було проінформовано  головне управління Пенсійного фонду України.

2.7. Пріоритетним залишається проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед працівників Южноукраїнського об’єднаного управління щодо всебічних знань та неухильного виконання норм антикорупційного законодавства, та законодавства про державну службу.

ІІІ Фінансово-господарські корупційні ризики

3.1. Протягом IV кварталу 2017 року здійснювався контроль за виконанням наказу об’єднаного управління «Про заходи щодо економного та раціонального використання коштів Южноукраїнського об’єднаного управління Пенсійного фонду України  Миколаївської області».

Проводився контроль та моніторинг адміністративних витрат та аналіз причин їх зростання, зокрема на придбання товарів, робіт та послуг оплати комунальних послуг та енергоносіїв. Оплата за товари та за надані послуги, здійснювалась в межах кошторисних призначень.

3.2. Протягом звітного періоду здійснювався постійний контроль за фінансуванням пенсійних виплат з метою недопущення переваг при спрямуванні коштів на об’єкти з виплати та доставки пенсій. Розроблені календарні графіки поденного фінансування виплати пенсій та грошової допомоги та надані до головного управління Пенсійного фонду України в Миколаївської області графіків фінансування до початку наступного місяця щомісяця. Протягом виплатного періоду проводиться робота щодо рівномірного розподілення денної потреби між відділеннями УДППЗ «Укрпошта» та банками , очікується недопущення похибки в день більше 0,1 відсотка середньоденної потреби в коштах на місцях, забезпечено та проконтрольовано одержання пенсійних виплат протягом виплатного періоду.

Проводився щоденний контроль залишків коштів на рахунках об’єднаного управління і на пенсійних рахунках МД ПАТ "Укрпошта". 

3.3. З метою раціонального використання бюджетних коштів, відповідно до наказу об’єднаного управління від 27.06.2017 № 93 «Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про публічні закупівлі» протягом звітного періоду закупівлі здійснювались у визначеному законодавством порядку  з використанням електронної системи закупівель.

3.4. Протягом IV кварталу 2017 року було здійснено моніторинг організації та проведення процедур закупівель, включаючи аналіз за результатами перевірок питань недопущення поділу предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі, визначення його у невідповідності з реальною потребою замовника, створення оптимальних умов для уникнення можливостей варіювання з критеріями оцінки учасників з метою надання переваг заздалегідь обраному учаснику. В IV кварталі 2017 року було проведено закупівлю комп’ютерної техніки на очікувану суму коштів 39960 грн. з ПДВ. Комп’ютерну техніку було закуплено за допомогою електронної системи закупівель Prozorro.

ІV.Контрольно-наглядові заходи

4.1. В рамках заходів щодо стягнення заборгованості зі сплати внесків та інших платежів, економічно активним платникам своєчасно та в повному обсязі виставлені вимоги про сплату боргу та своєчасно направлено на примусове стягнення в органи державної виконавчої служби. До судових органів подано позови на суму 315,0 тис.грн. В органах державної виконавчої служби на виконанні знаходяться рішення суду та вимоги про сплату боргу на суму 1704,9 тис.грн.

 

 

Читайте також

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які п...

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Телефони "гарячих ліній" відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) управління о...

З 1 січня 2022 року змінилась вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується підприємствами, установами та ор...

Щодо пенсійного забезпечення жінок, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 963 “Про додатковий соціальни...