Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Щодо можливості застосування спрощеного підходу системи НАССР
AA

Щодо можливості застосування спрощеного підходу системи НАССР

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про затвердження вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечності харчових продуктів (НАССР)» від 01.10.2012 №590 можна виділити наступні варіанти спрощеного підходу до впровадження принципів НАССР:

  • за результатами проведеного аналізу небезпечних факторів визначено відсутність критичних точок, дотримання загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами. У такому випадку оператор ринку застосовує принцип НАССР №1, а принципи НАССР № 2, 3, 4, 5 не використовується. Однак відповідальністю оператора ринку є розробка процедур, які повинні застосовуватися на постійній основі, з метою перевірки результативності заходів (верифікація) Тобто, застосування принципу НАССР №6 для перевірки правомірності застосування спрощеного підходу. Принцип НАССР №7 запроваджується відповідно.
  • на потужностях з незначним ступенем ризику, на яких не здійснюється підготовка, обробка або переробка харчових продуктів, небезпечні фактори можуть контролюватися за допомогою програм-передумов. Оператор ринку повинен звернути особливу увагу на верифікацію (перевірку результативності) програм-передумов. Крім цього, слід взяти до уваги те, що виявлені під час перевірок невідповідності можуть стати причиною проведення потужності у вищі категорії ризику.
  • можливість застосування типових планів системи аналізу небезпечних факторів контролю у критичних точках, які містяться в методичних настановах та які включають інформацію про небезпечні фактори, програми-передумови, процедури в критичних точках та процедури ведення записів. При цьому використання типового плану системи аналізу небезпечних факторів та контролю в критичних точках є можливим виключно в разі, якщо потужність відповідає тому опису, який міститься в методичних настановах.
  • при застосуванні процедур візуального моніторингу ведення записів передбачається тільки у випадках, коли виявлена невідповідність установленим вимогам. Такі записи повинні включати, в тому числі, опис корекцій та коригувальних дій. Це спрощення застосовується в процесах, де є можливість чітко встановити дотримання критичних меж за допомогою візуальних спостережень. Наприклад, термічна обробка у закладах громадського харчування (кип’ятіння, смаження), візуальний огляд туш на предмет забруднення на забійних підприємствах.

Оператори ринку, які застосовують методи спрощеного підходу, повинні належно оцінювати будь-які зміни у своїй діяльності та аналізувати можливість застосування методів спрощеного підходу за нових умов. Крім цього, слід звернути особливу увагу на результативність процедур, оскільки під час перевірок виявлені невідповідності, за певних умов, можуть трактуватися, як відсутність впровадження НАССР.

Читайте також

Профілактика отруєнь сурогатним алкоголем

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомля...

Щодо роботи Національної платформи продовольчої безпеки

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо повідомлення RASFF

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області (далі &nda...

Основні поняття системи НАССР: 7 кроків, 12 принципів

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Щодо роботи Національної платформи продовольчої безпеки

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинським управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Вимоги до дрібнотоварного виробництва та обігу молока

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Що мають знати поціновувачі грибів та їх реалізатори

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживсл ужби в Миколаївській області повідом...

Харчові продукти повинні бути безпечними!

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

З метою профілактики гострих кишкових інфекційних захворювань, харчових отруєнь та дотримання діючог...

Щодо виявлення вірусу АЧС

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...

Нові умови ввезення домашніх тварин до Польщі

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Арбузинське управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє...