Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України
AA

Реалізація і захист прав людини з питань, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України

Основний Закон -  Конституція України проголошує: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю». Принципово важливим є визнання людини соціальною цінністю: адже це означає, що людина є цінністю не тільки для самої себе, а й для всього суспільства. 

Право на соціальний захист віднесено до основоположних прав і свобод. Захист непрацездатних та працездатних осіб, людей похилого віку, дітей та підтримка кожної людини, яка втратила джерела для існування з незалежних від неї причин, є загальновизнаним правилом державотворення в цивілізованому суспільстві і знаходить своє правове закріплення в Конституції України, міжнародних актах та рішеннях Європейського суду з прав людини.

Статтями 1 та 3 Конституції України визначається, що утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.
Конституційне право на соціальний захист включає право громадян на забезпечення їх у старості. Зокрема, пенсія за віком, за вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю, заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту. Цим визначається зміст і характер обов’язку держави стосовно тих громадян, які набули право на одержання пенсії. Закріплюючи на конституційному рівні право на соціальний захист кожного громадянина, без будь-яких винятків, держава реалізує положення статті 24 Конституції України, відповідно до якої громадяни мають рівні конституційні права і не може бути обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статті, етнічного та соціального походження, майнового стану, місяця проживання, за мовними та іншими ознаками.

Стаття 46 Конституції закріплює право громадян на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів для догляду за непрацездатними.

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування від 09.07.2003 № 1058-IV визначено наступні пенсійні виплати: пенсія за віком, пенсія по інвалідності та пенсія у зв’язку з втратою годувальника.

Основним завданням Пенсійного фонду України є реалізація державної політики з питань пенсійного забезпечення, призначення (перерахунок) пенсій та підготовка документів для їх виплати; забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплати пенсій, допомоги на поховання.
Задля реалізації права громадян на соціальний захист в Южноукраїнському  об’єднаному управлінні ПФУ Миколаївської області функціонує окремий відділ з питань обслуговування та розгляду звернень громадян. Система «єдиного вікна», яка реалізована у цьому відділі, дозволяє покращити прийом громадян та їх обслуговування, забезпечує спрощення процедур отримання послуг, підвищення якості та комфортності їх надання, забезпечує відкритість та зрозумілість дій при їх отриманні.

Кожний громадянин, який звертається до органів Пенсійного фонду, має право на шанобливе ставлення до себе з боку працівників органів Пенсійного фонду; безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення; звертатись на особистий прийом до керівників та спеціалістів органів Пенсійного фонду; оскаржувати рішення органів Пенсійного фонду нижчого рівня до органів Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Одним з основних пріоритетів діяльності Пенсійного фонду України є підвищення якості обслуговування громадян. Зокрема, зменшення необхідності особистого відвідування і часу обслуговування, а також підвищення якості своєчасного та доступного інформування українців про зміни в пенсійному законодавстві, їхні права і обов`язки. З огляду на ці завдання функціонує веб-портал Пенсійного фонду України.

Щоб стати користувачем електронних послуг, достатньо один раз звернутися до Южноукраїнського об’єднаного  управління Пенсійного фонду України Миколаївської області із заявою і отримати реєстраційний код (на підставі паспорту та ідентифікаційного коду). Користувачі веб-порталу в будь-який момент, маючи доступ до мережі інтернет, отримають можливість ознайомитися зі своїми індивідуальними даними про заробітну плату і страховий стаж, а пенсіонери можуть переглянути особисті пенсійні виплати.

Крім того, в електронному виді через веб-портал Пенсійного фонду України можна подати скарги та заяви і дізнатися про хід їх розгляду. Важливими джерелами інформації, які найбільш широко висвітлюють пріоритети державної пенсійної політики та стану її реалізації, є офіційні періодичні видання Пенсійного фонду України «Пенсійний кур’єр» та «Вісник Пенсійного фонду України», де висвітлюється інформація щодо питань пенсійного забезпечення громадян, реалізації прав та виконання обов’язків роботодавців та застрахованих осіб, а також можна отримати відповіді фахівців на різні проблемні питання.

З метою більш повної реалізації прав громадян, що стосуються діяльності Пенсійного фонду України та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення, начальником управління, його заступниками та спеціалістами управління постійно здійснюються особисті та виїзні прийоми громадян. Враховуючи важливість і необхідність соціального захисту непрацездатних осіб через вік або стан здоров’я,

Южноукраїнське  об’єднане управління Пенсійного фонду України Миколаївської області не зупиняється на досягнутому, продовжує відповідну роботу з населенням, забезпечує своєчасне реагування і розв’язання порушених громадянами питань в сфері пенсійного забезпечення. Кожному свідомому громадянину України необхідно пам’ятати, що усвідомлення своїх прав та вміння ними користуватись – є невід’ємною частиною якісного життя.

 

Читайте також

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника за особу, зниклу безвісти за особливих обставин

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї, які п...

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН!

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Телефони "гарячих ліній" відділів обслуговування громадян (сервісних центрів) управління о...

З 1 січня 2022 року змінилась вартість легкового автомобіля, з якої сплачується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується підприємствами, установами та ор...

Щодо пенсійного забезпечення жінок, які народилися у період з 1 січня 1962 року по 31 грудня 1962 року

Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області

Постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року № 963 “Про додатковий соціальни...