Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг у КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської МТГ»
AA

Проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг у КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської МТГ»

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року №449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», на виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  Южноукраїнської міської територіальної громади» (далі – територіальний центр) було організовано та проведено в період з 16 травня 2022 року до 01 липня 2022 року внутрішню оцінку якості (далі – оцінка) та моніторинг соціальних послуг: догляд вдома, надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Наказом директора територіального центру від 17.05.2022 № 82 створено комісію з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг (далі – комісія), призначено відповідальну особу, затверджено план заходів щодо проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром.

Підставою для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки  якості соціальних послуг є здійснення планового контролю.

Для вивчення думки щодо якості надання соціальних послуг, які надаються відділенням соціальної допомоги вдома та відділенням організації надання адресної натуральної та грошової допомоги використовувались такі методи оцінки: опитування отримувачів соціальних послуг з метою отримання відгуків стосовно організації послуги вдома, послуги денного догляду, співбесіди, телефонне опитування, спостереження, відвідування за місцем проживання,  аналіз звернень. В опитуванні взяли участь 319 отримувачів соціальних послуг, з них: отримувачів соціальної послуги догляд вдома – 103 особи, отримувачів  послуги надання адресної натуральної та грошової допомоги -  216 осіб. Опитування проводили члени комісії.

Оцінка якості соціальних послуг визначалась із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних  послуг.

При проведенні внутрішньої оцінки якості соціальних послуг застосовувались показники якості соціальних послуг такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність.

Комісія працювала відповідно до затвердженого плану заходів щодо проведення моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, які надаються територіальним центром.

Одним із критеріїв проведення оцінки якості надання соціальних послуг є самооцінювання працівників територіального центру. За результатами проведених бесід, працівники територіального центру задоволені своєю роботою, готові працювати краще і підвищувати свій рівень кваліфікації. Проблемним є питання оплати праці та часте психологічне навантаження через воєнні дії на території України.

Соціальна послуга з догляду вдома. 

На обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру фактично перебувало 157 осіб, у тому числі 39 осіб із сільської місцевості. До категорії громадян, які скористалися послугами відділення, входять не лише одинокі громадяни похилого віку, а й одинокопроживаючі громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, та громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації. Обслуговування їх здійснюється на платній основі, крім одиноких осіб. На платному обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру перебуває 46 осіб, у тому числі 16 осіб у сільській місцевості. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, звільняються від плати за надання соціальних послуг у разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, також можуть звільнятися від оплати за надання соціальних послуг учасники бойових дій, особи з інвалідністю в наслідок  Другої Світової війни та учасники Другої Світової війни, які проживають самотньо тощо. Для цього рішенням Южноукраїнської міської ради від 27.05.2021 №421 затверджено склад та Положення комісії з питань звільнення окремих категорій громадян від оплати за надання соціальних послуг комунальним закладом «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади» в новій редакції. У звітному періоді осіб, яких звільнено від оплати, не має.

Навантаження на одного соціального робітника складає 10 підопічних в місті, а в сільській місцевості - 8, відповідно до кількості послуг та стандартів.

Послуги у відділенні надаються відповідно до укладених договорів про надання соціальних послуг. Кожен підопічний забезпечується продуктами харчування та, за можливості, необхідними лікарськими засобами. Вчасно організовується надання медичної допомоги.

Підопічні відділення отримують наступні послуги:

- з придбання та доставки продуктів харчування, промислових товарів з магазину та базару, медикаментів з аптек;

- з прибирання житла, прання білизни, допомоги у приготуванні їжі (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів, фруктів і посуду, винесення сміття).

Проведено визначення  індивідуальних потреб з урахуванням ступеня індивідуальних потреб на основі шкал оцінки можливості виконання елементарних та складних дій на кожного громадянина, який отримує соціальну послугу догляду вдома, складено індивідуальні плани догляду, переукладено договори відповідно до вимог Держстандарту зі всіма отримувачами соціальної послуги догляду вдома. Відповідно до вимог Держстандарту догляду вдома індивідуальні плани постійно переглядаються та вносяться зміни до них. 

Територіальний центр використовував такий метод оцінки, як анкетування, яке  проводиться з метою отримання відгуків стосовно організації та надання послуги догляду вдома. В опитуванні взяли участь 103 отримувача соціальної послуги догляду вдома. Проводились співбесіди, телефонне опитування, вихід за місцем проживання, проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян. За період проведення оцінки скарг не зареєстровано, а звернення не надходили. Протягом даного періоду від підопічних до установи надійшли 40 письмових подяк та                50 похвальних відгуків щодо надання їм якісної послуги догляду вдома соціальними робітниками. Загалом підопічні відділення задоволені якістю роботи соціальних робітників. Серед опитуваних були пропозиції щодо надання більшої кількості послуг та є потреба у медичному працівнику, який би робив ін’єкції.

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг працівниками територіального центру здійснено шляхом самооцінки, яка проводиться щомісячно. За результатами самооцінки     97% соціальних робітників одержали «високу» оцінку, 3% - «добру».

Оцінка якості соціальних послуг догляду вдома визначається вивченням реального стану соціального обслуговування відділенням соціальної допомоги вдома із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.

 При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальної послуги догляду вдома застосовуються показники якості соціальної послуги такі як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

  Соціальна послуга: надання адресної натуральної та грошової допомоги.

Для проведення внутрішньої оцінки якості надання послуг відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги використовувались такі методи оцінки: опитування отримувачів послуг з метою отримання відгуків стосовно аналізу послуг, бесіди, аналіз звернень, спостереження за процесом надання послуг у відділенні. В опитуванні взяли участь  216 осіб, які отримують послуги у відділенні. Протягом звітного періоду письмових скарг не надходило, 6 скарг, які надійшли в усній формі, були вирішені в робочому порядку, шляхом надання консультацій та роз’яснень. 

Перелік послуг, які надаються відділенням:

 • грошова допомога (матеріальна допомога з міського бюджету окремим категоріям громадян на лікування та вирішення соціально-побутових питань, матеріальна допомога на поховання);

 • натуральна допомога (пільгове зубопротезування окремих категорій громадян, надання продуктових наборів, користування пільговим „соціальним пакетом” міського кабельного телебачення „Квант”, забезпечення гарячими обідами малозабезпечених громадян, забезпечення слуховими апаратами, витрати за перебування в «Соціальних палатах»);
 • перукарські послуги;

 • послуги взуттьовика;

 • послуги швачки;

 • освітня послуга «Університет третього віку»;

 • пункт прокату засобів реабілітації;

 • пункт видачі речей, що були у вжитку;

 • транспортні послуги;

 • інформаційно-роз'яснювальна робота;

 • побутові послуги в сільській місцевості (рубка дров, косіння трави, прибирання снігу і т.д.).

У відділенні організації надання адресної грошової та натуральної допомоги послуги отримали 4256 осіб.

Грошову допомогу отримали 179 осіб, натуральну – 4077 осіб. 

 Оцінка якості соціальних послуг визначається із застосуванням шкали оцінки якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг.


Отже, в комунальному закладі «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади» проведено внутрішню оцінку якості надання соціальних послуг та моніторинг соціальної послуги догляд вдома, організації надання адресної натуральної та грошової допомоги. Згідно зі шкалою оцінки якісних та кількісних показників усі вищевказані соціальні послуги, що надаються територіальним центром, відповідають встановленому рівню – «Добре».

Заплановані заходи для покращення роботи комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Южноукраїнської міської територіальної громади»:

- продовжувати роботу щодо виявлення одиноких громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями з метою надання їм необхідної допомоги, а також роботу щодо вивчення потреб мешканців Южноукраїнської територіальної громади у соціальних послугах;

- своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальної послуги в частині їх перегляду;

- в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру, зокрема забезпечення соціальних робітників спецодягом, взуттям, тощо;

- запроваджувати надання нових соціальних послуг;

- співпрацювати з Южноукраїнською міською філією Миколаївського обласного центру зайнятості  щодо залучення працівників на громадські роботи;

- щомісячно проводити наради щодо обговорення якості надання соціальних послуг та самооцінки фахівців у відділенні;

- проводити відповідну роботу щодо підвищення  якості соціально обслуговування отримувачів послуг;

- продовжити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед мешканців громади з питань  соціального захисту населення;

- підтримувати цінності та імідж територіального центру.

 

Читайте також

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ГРОМАДИ! Сьогодні останній день!

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Запрошуємо отримати гуманітарну допомогу безробітних (за списком), які перебувають на обліку в...

Заняття з психологом

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Четверте заняття у відділенні оздоровчо-реабілітаційних послуг присвячене зміцненню зорових уваги та...

Надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам та незахищеним верствам населення Южноукраїнської міської територіальної громади у листопаді

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Комунальним закладом «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних посл...

Звітуємо за тиждень

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

Один із напрямків діяльності комунального закладу «Територіальний центр соціального обслуговув...

Міжнародний день осіб з інвалідністю у відділенні комплексної реабілітації дітей з інвалідністю

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день осіб з інвалідністю. Зазвичай цього дня у суспільстві,...

Університетська середа

КЗ "Територіальний центр соціального обслуговування (надання соцпослуг) Южноукраїнської міської ТГ»

В університеті третього віку сьогодні терапія вовною, або фелт-терапія. У роботі з вовною є багато п...