Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Порядок реєстрації колективних договорів
AA

Порядок реєстрації колективних договорів

Колективний договір є актом локального регулювання, який конкретизує відносини між власником або уповноваженим ним органом і колективом найманих працівників з питань економічного та соціального розвитку з урахуванням специфічних умов окремого підприємства, установи, організації. Він укладається з метою регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин шляхом фіксації волі сторін, визначеної в процесі проведення переговорів.

В системі нормативно-правового регулювання трудових відносин колективні договори є угодами найнижчого рівня, тому їх положення обов'язково повинні відповідати змісту генеральної, галузевих і регіональних угод.

Головною метою при укладенні колективного договору слід вважати забезпечення реалізації найманими працівниками  прав та інтересів. З іншого боку колективний договір також захищає інтереси іншого учасника трудових відносин, а саме роботодавця. Можливість укладення колективного договору діюче законодавство пов'язує з наявністю двох чинників – використання найманої праці та наявність статусу юридичної особи

Відповідно до ст. 15 КЗпП колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

Порядок проведення такої реєстрації встановлений постановою КМУ «Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів». 

Згідно з ч. 11 ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та Положення галузеві та регіональні угоди підлягають реєстрації Міністерством праці та соціальної політики України, а колективні договори реєструються районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад.

Повідомна реєстрація проводиться з метою забезпечення можливості врахування умов колективних договорів під час розгляду індивідуальних і колективних трудових спорів, які можуть виникнути в результаті застосування норм цих договорів, а також засвідчує автентичність примірників і копій, поданих на реєстрацію.

 Реєстрація колективних договорів проводиться відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» із змінами, внесеними до неї постановою КМУ від 21.08.2019 р. № 768 (далі – Порядок). Змінами передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації колективних договорів.

Сторони колективних договорів тепер подають на повідомну реєстрацію один примірник документа з додатками та супровідним листом:

  • або у вигляді оригіналу паперового документа (з прошитими і пронумерованими сторінками);
  • або у вигляді оригіналу електронного документа з пов’язаними з ним кваліфікованими електронними підписами;
  • або у вигляді електронної копії оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.
  • Обов’язок повідомної реєстрації колективного договору регламентовано статтею 15 КЗпП України та частиною 11 статті 9 Закону.

Реєстрація здійснюється у двотижневий термін з дня одержання договору.

З огляду на мету реєстрації колективних договорів та положення частини першої  ст. 17 КЗпП момент реєстрації не впливає на набрання чинності колективним договором. Він є чинним з моменту підписання його сторонами або з дня, зазначеного у ньому, незалежно від того, чи була здійснена реєстрація договору. 

 

 

 

 

Читайте також

Подяка

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради виражає подяку підприємцю...

Відбулося навчання

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

15.03.2023 відбулося дистанційне навчання в режимі реального часу за допомогою програмного додатка &...