AA

Адміністративні послуги

 Житло

Бронювання жилого приміщення

Взяття на квартирний облік

Взяття на соціальний кварт.облік

Видача ордеру на житлове приміщення

Довідки перебування (не перебування) на кварт обліку

Обмін жилих приміщень

Приватизація житла

 

Прописка

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Видача довідки щодо реєстрації місця проживання, складу родини; довідки – характеристики; довідки про місце реєстрації померлого до дня смерті мешканцям приватного сектору міста Южноукраїнська

Видача довідки про склад сім`ї та реєстрацію

 

Реєстрація нерухомого майна

Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Внесення змін до державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Реєстрація обтяження на нерухоме майно

Реєстрація іншого речового права

Реєстрація права власності на нерухоме майно

Взяття на облік безхазяйного  нерухомого майна

Управління екології, охорони навколишнього середовища та земельних відносин ЮМР

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки цільове призначення якої змінюється

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне користування

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду

 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  цільове призначення якої змінюється

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі ( на місцевості)

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок

Оформлення договорів оренди землі: первинний, поновлення, внесення змін

 

 

Припинення права користування земельною ділянкою, яка перебуває в оренді

Припинення права користування земельною ділянкою, яка перебувала в постійному користуванні

Надання дозволу на укладання договору суперфіцію

Припинення права користування земельною ділянкою (суперфіцій)

Надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту

Внесення змін до рішень Южноукраїнської міської ради з земельних питань

 

Архітектура

Видача будівельного паспорту

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Висновок про погодження проекту землеустрою

Дозвіл на зовнішню рекламу

Надання згоди на збереження самовільного перепланування та/або переобладнання приміщення

Надання згоди на перепланування приміщення

Видача паспорту привязки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності

Переведення жилих приміщень у нежилі

Переведення нежилих приміщень у жилі

Присвоєння поштової адреси

Комунальне господарство

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних і ремонтних робіт 

Надання згоди (ордеру) на видалення зелених насаджень

ДРАЦС

Державна реєстрація зміни імені

Державна реєстрація народження

Державної реєстрації розірвання шлюбу

Державна реєстрація шлюбу

 

 

 

Держгеокадастр

Видача висновку про погодження проекту землеустрою

Витяг нормативно грошева оцінка

Видача відомостей з документації із землеустрою

Довідка про наявність частки (паю)

Виправлення технічної помилки допущеної органом, що здійснює його ведення

Виправлення технічної помилки не з вини органу, що здійснює його ведення

Внесення до ДЗК відомостей (обмеж. у використанні земель)

Внесення відомостей (змін) до ДЗК

Внесення до ДЗК відомостей (суборенда, сервітут)

Державна реєстрація обмежень

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з ДЗК

Витяг з ДЗК

Витяг з ДЗК про обмеження

Надання відомостей з ДЗК у формі викопіювання

Надання відомостей з ДЗК у формі копій документів

Надан.довідки про осіб, які отрим. доступ про осіб

Довідка (узаг. інф. про землі)

Видача довідки держстатзвітності

Внесення до ДЗК відомостей (межі адм-тер. одиниць)

Витяг з ДЗК (межі адм-тер.одиниць)

Видача рішення про передачу у власність

Видача Дозволу на знятттягрунтового покриву

Проведення державної експертизи землевпорядної документації

 

Реєстрація бізнесу

Державна реєстррація створення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу до Єдиного реєстру (заява)

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (заява)

Реєстрація переходу юридичної особи на діяльність з модельного статуту (заява)

Реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (заява)

Державна реєстрація про виділ юридичної особи

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація відміни рішення про припинення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення юридичної особи

Державна реєстрація ліквідації юридичної особи

Державна реєстрація реорганізації юридичної особи

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (заява)

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (заява)

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (заява)

Державна реєстрація створення фізичної особи - підприємця (заява)

Державна реєстрація включення відомостей про підприємця до Єдиного державного реєстру (заява)

Державна реєстрація зміни ФОП (заява)

Державна реєстрація припинення діяльності підприємця (заява)

Надання витягу з Єдиного реєстру (запит)

Надання документа зі справи (запит)

Виправлення помилки у відомостях Єдиного реєстру

 

Опіка та піклування

 

Громадські об'єднання

Визначення місця проживання малолітньої дитини

Дозвіл - дарування житла (малолітні діти)

Дозвіл - перереєстрація,  продаж машини (малолітні діти)

Дозвіл на відмову від прийняття спадщини дитини

Дозвіл на відчудження майна (малолітні діти)

Дозвіл на заставу майна дитини

Дозвіл на зміну прізвища дитини

Дозвіл на обмін житла (діти)

 

 

 

Дозвіл на уклад. договору розподілу майна дитини

Дозвіл про припинення права на аліменти

Оформлення опіки над дитиною

Придбання майна на дитину

Призначення періодичних  зустрічей батьків з дітьми

Призначення опіки над житлом дитини

Продаж акцій, сертифікатів дитини

Створення ДБСТ та Пс

Цільове (нецільове) витрачання аліментів

 

Організація роботодавців

Політичні партії

Професійні спілки

Творчі спілки

Третейський суд

Видача виписки для проставлення апостиля

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі

 

 

 

 

 Інші (дозвільні)

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів

Ведення обліку та зняття технологічних транспортних засобів

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Перереєстрація великотоннажних інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

 

 

Анулювання Дозволу на роботи

Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Отримання експлуатаційного дозволу з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

 

Оформлення документа дозвільного характеру (погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів)

Оформлення документа дозвільного характеру (дозволу на участь у дорожньому русі транспортного засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують нормативні)

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування

Висновок державної екологічної експертизи

Реєстрація декларації про відходи

 

          Посібник громадянину "Адміністративні послуги для тебе"