Адміністративні послуги

 Житло

Бронювання жилого приміщення

Взяття на квартирний облік

Взяття на соціальний кварт.облік

Видача ордеру на житлове приміщення

Довідки перебування (не перебування) на кварт обліку

Обмін жилих приміщень

Приватизація житла

 

Прописка

Реєстрація місця проживання (прописка)

Зняття з реєстрації місця проживання (виписка)

Видача довідки щодо реєстрації місця проживання, складу родини; довідки – характеристики; довідки про місце реєстрації померлого до дня смерті мешканцям приватного сектору міста Южноукраїнська

Видача довідки про склад сім`ї та реєстрацію

 

Реєстрація нерухомого майна

Надання інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Внесення змін до державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Реєстрація обтяження на нерухоме майно

Реєстрація іншого речового права

Реєстрація права власності на нерухоме майно

Взяття на облік безхазяйного  нерухомого майна

         

Архітектура

Видача будівельного паспорту

Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки

Висновок про погодження проекту землеустрою

Затвердження акта готовності приміщення

Надання згоди на перепланування приміщення

Переведення жилих приміщень у нежилі

Переведення нежилих приміщень у жилі

Присвоєння поштової адреси

Надання згоди на збереження самовільного перепланування та/або переобладнання приміщення

Надання дозволу на розміщення рекламного засобу

Видача дозволу на розміщення тимчасових споруд сезонного використання

Видача дозволу на розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності

 

 

Земля

Дозвіл на розробку проекту землеустрою

Дозвіл на складання технічної документації із землеустрою

Затверд. проекту землеустрою - земля в оренду

Затвердження проекту землеустрою  - земля в постійне користування

Затвердження ТД -  земля в оренду

Затвердження ТД - земля в постійне користування

Затвердження проекту землеустрою - земля у власність

Державна реєстрація зем.ділянки (без реєстрації в журналах)

Внесення відомостей (змін) до ДЗК

Внесення до ДЗК відомостей (суборенда, сервітут)

Внесення до ДЗК відомостей (межі адм-тер. одиниць)

Державна реєстрація обмежень

Внесення до ДЗК відомостей (обмеження у використанні земель)

Виправлення технічної помилки

Витяг з ДЗК (межі адм-тер.одиниць)

Витяг з ДЗК про обмеження

Витяг з ДЗК (без реєстрації в журналах)

Довідка (узаг. інф. про землі)

Викопіювання з кадастрової карти (плану)

Довідка про наявність земділянки

Відомості з документації із землеустрою

Витяг (нормативно грошева оцінка)

Довідка форма 6-зем

Видача висновку про погодження документації із землеустрою

Видача витягу з Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників і державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів

 

Реєстрація бізнесу

Державна реєстррація створення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу до Єдиного реєстру (заява)

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (заява)

Реєстрація переходу юридичної особи на діяльність з модельного статуту (заява)

Реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (заява)

Державна реєстрація про виділ юридичної особи

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація відміни рішення про припинення юридичної особи (заява)

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення юридичної особи

Державна реєстрація ліквідації юридичної особи

Державна реєстрація реорганізації юридичної особи

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (заява)

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (заява)

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (заява)

Державна реєстрація створення фізичної особи - підприємця (заява)

Державна реєстрація включення відомостей про підприємця до Єдиного державного реєстру (заява)

Державна реєстрація зміни ФОП (заява)

Державна реєстрація припинення діяльності підприємця (заява)

Надання витягу з Єдиного реєстру (запит)

Надання документа зі справи (запит)

Виправлення помилки у відомостях Єдиного реєстру

         

Комунальне господарство

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою, пов’язане з виконанням суб’єктами господарювання земляних і ремонтних робіт 

Надання згоди (ордеру) на видалення зелених насаджень

 

 

 

Опіка та піклування

Визначення місця проживання малолітньої дитини

Дозвіл - дарування житла (малолітні діти)

Дозвіл - перереєстрація,  продаж машини (малолітні діти)

Дозвіл на відмову від прийняття спадщини дитини

Дозвіл на відчудження майна (малолітні діти)

Дозвіл на заставу майна дитини

Дозвіл на зміну прізвища дитини

Дозвіл на обмін житла (діти)

Дозвіл на уклад. договору розподілу майна дитини

Дозвіл про припинення права на аліменти

Оформлення опіки над дитиною

Придбання майна на дитину

Призначення періодичних  зустрічей батьків з дітьми

Призначення опіки над житлом дитини

Продаж акцій, сертифікатів дитини

Створення ДБСТ та Пс

Цільове (нецільове) витрачання аліментів

 

Громадські об'єднання

Громадські об'єднання

Організація роботодавців

Політичні партії

Професійні спілки

Творчі спілки

Третейський суд

Видача виписки для проставлення апостиля

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

 Інші (дозвільні)

Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні

Одержання висновку щодо можливості розташування кіосків, павільйонів, пересувних торгівельних пунктів та інших споруд торгівельно-побутового призначення і об’єктів дорожнього сервісу

Погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомча реєстрація та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

 

 

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

Отримання експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях  з переробки неїстівних продуктів тваринного походження на потужностях з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів

Отримання експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Видача дозволу на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

Видача дозволу на проведення робіт, пов’язаних з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

Дозвіл на спеціальне водокористування

Висновок державної екологічної експертизи

 

 

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Реєстрація декларації про відходи

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

Дозвіл на виконання будівельних робіт

Декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації

Видача сертифіката у разі прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об’єкта

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

 

 

          Посібник громадянину "Адміністративні послуги для тебе"