Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Коментар до найближчої перспективи на шляху реформування «Освіти»

08.05.2023
Управління освіти Южноукраїнської міської ради імені Бориса Грінченка 

На сьогодні в Україні відбувається активний процес системної трансформації освітньої сфери для забезпечення нової якості освіти на всіх рівнях: від дошкільної — до вищої освіти та освіти дорослих.

Першим важливим кроком до трансформації галузі стало прийняття Верховною Радою України 5 вересня 2017 року Закону України "Про освіту", який окреслює основні принципи функціонування освітньої галузі.

Із 2018 року розпочато реформу "Нова Українська Школа".  Наразі, за чотири роки розбудови НУШ, Южноукраїнська громада отримала значне фінансове забезпечення цієї реформи. У грошовому вимірі це понад 2,7 млн грн державної субвенції та близько 4,35 млн грн бюджету громади. За ці кошти закуплено парти, шафи, ігрові столики інші меблі, придбано комп'ютерне обладнання та дидактичний матеріал. Всі школи без винятку створили сучасний освітній простір для молодших школярів. Це реальна реформа, яка фінансово забезпечується на державному рівні.

У 2022/2023 навчальному році розпочався другий етап для базової середньої школи і також він буде фінансуватися з державного бюджету. Водночас збройна агресія росії проти України дещо обмежила фінансування  другого етапу.

Перед органами місцевого самоврядування сьогодні стоїть завдання сформувати мережу майбутніх профільних ліцеїв та до 2024 року подати плани трансформації мережі закладів загальної середньої освіти для затвердження обласною радою.

18 березня 2020 року набрав чинності Закон України "Про повну загальну середню освіту". 15 липня 2021 року Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України "Про повну загальну середню освіту", яким визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування і розвитку системи повної загальної середньої освіти. У жовтні 2021 року набуло чинності Положення про ліцей.

Це заклад, який повинен мати не менше двох паралелей учнів 10-11(12) класів та не менше трьох профілів навчання. Зважаючи на те, що переважна більшість шкіл нашої громади має по одній-дві паралелі старших класів є проблема ігнорування потреб меншості в ухваленні рішення щодо профілю навчання.  

Ситуація із впровадженням профільного навчання у закладах загальної середньої освіти є складною. Яка причина такої ситуації? Відсутність відповідної матеріально-технічної бази для профільних дисциплін, недостатнє кадрове забезпечення, нерозуміння батьками суті профільного навчання для подальшого життя дітей, а також те, що за бажанням можна й потрібно змінювати заклад, якщо він не відповідає бажаному профілю або якості послуг тощо.

Тому створення ліцею академічного спрямування і покликане вирішити ці проблеми. Діти в старшій школі будуть об`єднані за інтересами у групи, підгрупи тощо. В одному закладі ми будемо спроможні створити потужну матеріально-технічну базу за підтримки держави, підібрати професійні кадри, які мають досвід та високу результативність роботи.

Скільки ж потрібно для нашої системи освіти профільних ліцеїв? Відповідь — для міста достатньо одного. Провівши аналіз кількості учнів 10-11 класів за попередні роки маємо, що щороку до 10-х класів приходить не менше 50% випускників 9-х класів, а це в середньому 250 учнів, інші 50% — вступають до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Враховуючи те, що у 2029 будуть ще і 12 класи та певну негативну динаміку зменшення кількості учнів у зв'язку із малою народжуваністю, потужність ліцею буде становити близько 700 учнів.

Наразі, засновник закладів — міська рада має затвердити перспективний план трансформації та формування ефективної мережі закладів загальної середньої освіти  Южноукраїнської міської територіальної громади на період 2023-2027 років, щоб чітко рухатися вперед і напрацьовувати систему оптимальної мережі.

Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти відбуватиметься поетапно, шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, в гімназії зі структурним підрозділом "початкова школа", та ліцей як окрема юридична особа. У разі реорганізації закладу загальної середньої освіти учні матимуть можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти у інших закладах. Натомість Южноукраїнський ліцей №2, який має стати профільним ліцеєм, як окрема юридична особа з 2027 року, не повинен здійснювати набір до перших та п'ятих класів вже з 2024-2025 навчального року, таким чином, поступово вивільняючи класи для старшої школи. У 2026/2027 навчальному році лише ліцей №2 у Южноукраїнській територіальній громаді буде здійснювати набір до 10-х класів.   Вчителі ж початкових класів, які будуть поступово не набиратися у ліцей №2, планується забезпечити роботою в іншому закладі - ліцеї №5 (у минулому - гімназія міста), за яким буде закріплено територію обслуговування 2-го мікрорайону. Тобто процес набору дітей 2-го мікрорайону буде здійснюватися вчителями початкових класів ліцею  №2, які будуть працювати на базі ліцею №5.

Оскільки трансформація закладів загальної середньої освіти згідно з чинним законодавством відбуватиметься до вересня 2027 року, процес переходу закладу на нижчий ступінь має бути найбільш прийнятним для всіх учасників освітнього процесу: учнів, педагогів, батьків. Зазначені заходи у плані трансформації закладів освіти Южноукраїнської міської територіалної громади мають проходити поетапно і паралельно, тоді не потрібно буде одночасно переводити учнів початкової і середньої ланки цілими класами в інші заклади, звільняти вчителів, ускладнювати освітній процес тривалою психологічною адаптацією учнів до нових умов.

Будь-яка реформа — це одночасно і прогрес, і вихід із зони комфорту, і переосмислення нової філософії, в даному випадку філософії навчання. Згідно з теорією поколінь, дітей 9-10 років називають поколінням "альфа". Вони практичні, мають неординарне мислення, цікавляться дорослими питаннями щодо професій, сімейного бюджету тощо, є мрійниками, проявляють підвищений інтерес до самоосвіти. І вся система освіти має бути пристосована до поколінь нової генерації. Саме життя змушує нас робити реформи, а от чи будуть вони успішними багато в чому залежить і від нас".