Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Оголошення про проведення інвестиційного конкурсу

31.03.2017
Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

     Виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради оголошує конкурс по залученню інвестора щодо реалізації Інвестиційного проекту  «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №566, з метою створення сприятливих умов для впровадження інвестиційної діяльності та забезпечення збалансованого економічного і соціального розвитку міста Южноукраїнська.

Умови проведення інвестиційного  конкурсу

щодо реалізації Інвестиційного проекту «Реконструкція та розбудова об’єкта «Критий ринок», затвердженого рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 № 566  та конкурсна документація

1. Характеристика об’єкту інвестування

1

Об’єкт інвестування

«Критий ринок», розташований за адресою: Миколаївська область, м.Южноукраїнськ, вул.Дружби народів, 19 Б

Загальна площа будівлі торгового павільйону – 2273,3 м2

Загальна площа АБК (з вбудованим туалетом) – 263,7 м2 

Площа стоянки – 522,5 м2  (50 місць для розміщення автотранспортних засобів),

Кількість торгових місць – 1200 од.,

торгова площа – 4750  м2  та 214 м.п.  

Укладено 109 договорів оренди торгових місць.

Площа земельної ділянки ринку

3,1684 га; (в т.ч.1,3 га земельної ділянка, яка буде надана інвестору для забудови ринкової інфраструктури)

Площа земельної ділянки для влаштування торговельного майданчику «Привокзальний ринк» об’єкту «Критий ринок»

0,5 га

2

Орієнтована вартість інвестиційного проекту всього, 

18500 тис. грн.

- в т. ч. кошти інвестора

15350 тис. грн.

- кошти міського бюджету

3150 тис. грн.

3

Умови користування  земельною ділянкою

Орендна плата

4

Термін реалізації проекту

15 років

2. Умови реалізації Інвестиційного проекту

Реалізація інвестиційного проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов’язаних із реконструкцією, введенням в експлуатацію та організацією надання послуг об’єктом «Критий ринок» 6 днів на тиждень.

Перший етап:

Передача в управління (користування) об’єкта «Критий ринок» інвестору на строк 15 років з встановленням плати за користування вказаним вище майном  недостаючі кошти для утримання 3 штатних одиниць КП «Критий ринок м. Южноукраїнськ» або до 15 тис. грн. в місяць. (плата може переглядатись).

Всі витрати пов’язані з утриманням об’єкта  «Критий ринок» несе інвестор.

Інвестор забезпечує працевлаштування працівників КП «Критий ринок м. Южноукраїнська» без погіршення умов оплати праці.

 Фінансування видатків, пов’язаних  з підготовкою проектно-кошторисної документації  для реконструкції об’єкта «Критий ринок» та  розбудови об’єкта «Критий ринок».

Другий етап:

Внесення інвестицій учасниками проекту, з метою фінансування видатків на роботи, пов’язані із проведенням реконструкції будівлі об’єкта «Критий ринок», розбудовою ринкової інфраструктури, із закупівлею нового технологічного холодильного обладнання, будівництвом торговельного майданчика «Привокзальний ринок», із будівництвом заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги, влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі   пр. Соборності.  

Третій етап:

Розбудова інвестором (за власні кошти) ринкової інфраструктури на вільній території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в  1,3 га, яка перейде у власність інвестора, шляхом упорядкування права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин.

Практична діяльність реалізації інвестиційного проекту розпочнеться з дати затвердження Южноукраїнською міською радою інвестиційного договору та  договору соціального партнерства.

ОРІЄНТОВАНИЙ ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

(поставка майна, фінансування робіт, товарів та послуг)

№з/п

Заходи

Фінансування

Сума вкладень, тис. грн.*

1

Капітальний ремонт покрівлі будівлі  «Критий ринок»

Інвестиційні кошти

 

800

2

Капітальний ремонт інженерних мереж (тепло-, водопостачання та водовідведення, електропостачання та вентиляції) будівлі  «Критий ринок»

Інвестиційні кошти

 

200

3

Капітальний ремонт торговельного залу та адміністративних приміщень будівлі «Критого ринку», реконструкція торгових місць

Інвестиційні кошти

 

500

4

Відновлення технологічного холодильного обладнання

Інвестиційні кошти

2100

5

Облаштування внутрішнього двору об’єкту «Критий ринок», реконструкція торгових місць, збільшення їх кількості

Інвестиційні кошти

 

400

6

Облаштування (будівництво) заїзду на «Критий ринок» з республіканської автодороги

Міський бюджет

 

2500

7

Ліквідація основного середовища розростання стихійної торгівлі поряд з ринком, шляхом облаштування торговельного майданчику «Привокзальний ринок»   об’єкту «Критий ринок»

Міський бюджет,

інвестиційні кошти

 

 

350/350

8

Влаштування місць для паркування транспортних засобів покупців та торгуючих на ринку в районі пр. Соборності

Міський бюджет

 

300

9

Розбудова ринкової інфраструктури на вільній території об’єкту «Критий ринок» вздовж республіканської автодороги площею в  1,3 га, з подальшим упорядкуванням права власності на новозбудовані об’єкти та земельних відносин

Інвестиційні кошти

 

 

11000

ВСЬОГО:

18500

- в тому числі кошти інвестора

15350

- кошти міського бюджету

3150

* Розмір капіталовкладень може змінюватись (уточнюватись) 

Оскільки кошти знецінюються, то основним критерієм будуть слугувати обсяги фізичного відновлення основних засобів, при цьому обсяг коштів по їх відновленню прописується як орієнтир потрібного відновлення. До 15,35 млн. грн. відносяться всі заходи (майно, роботи, товари та послуги, що буде вкладати інвестор та інша ефективність), яку буде реалізовувати інвестор на основному майданчику, на вільній площі в 1,3 га та з іншого, що він запропонує на конкурсі.

Остаточні техніко-економічні показники та детальна інформація щодо об’єкту інвестування та окремих його складових частин визначатимуться інвестором.

Орієнтовна вартість здійснення заходів з будівництва об’єкту інвестування може змінюватись відповідно до фактичних витрат інвестора на реалізацію проекту

 

3.Основні умови конкурсу

3.1 Конкурс проводиться відповідно до вимог, визначених Положенням про здійснення інвестиційної діяльності у місті Южноукраїнську, затвердженим рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017  № 564.

   3.2  Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи.

3.3 Фінансування інвестором усіх витрат, пов’язаних з проектування, будівництвом, та введенням об’єкту інвестування в експлуатацію та його благоустроєм.

3.4 Подання юридичною особою заяви на участь в інвестиційному конкурсі та додаткових документів визначених в розділі 7 Положення про здійснення інвестиційної діяльності у місті Южноукраїнську, затвердженим рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017  № 564, а саме:

Заява на участь в інвестиційному конкурсі (подається у трьох примірниках) повинна, зокрема, містити: дату заповнення;  назву об'єкта інвестування, його місце розташування; повну назву заявника відповідно до Статуту, юридичну адресу, номер телефону і дані про інші засоби зв'язку; прізвище, ім’я, по батькові керівника; номери розрахункових рахунків у банківських установах;  дані про осіб, уповноважених діяти від імені учасника конкурсу і які мають право підписувати документи, що мають правове значення, а також підставу надання таких повноважень (доручення, документи про призначення керівником тощо).

Примітка: Всі дії щодо представлення заяви юридичної особи на участь конкурсі виконує уповноважена особа заявника – юридичної особи. При поданні заяви уповноважена особа заявника – юридичної особи пред'являє паспорт та документ, що посвідчує її повноваження.

До заяви на участь у конкурсі додаються:

1.  Нотаріально посвідчені копії установчих документів, витяг з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України. Засвідчені у встановленому порядку документи (витяг з торговельного, банківського або судового реєстру тощо), що підтверджують реєстрацію юридичної особи у країні її місцезнаходження – для нерезидентів.

2. Дані, що підтверджують можливість учасника конкурсу забезпечити належне фінансування інвестиційної діяльності.

3. Баланс підприємства – для резидентів.

4. Звіт про фінансові результати – для резидентів.

5. Звіт про рух грошових коштів – для резидентів.

6. Звіт про власний капітал – для резидентів.

7. Довідка державної податкової інспекції за місцем реєстрації учасника конкурсу про відсутність заборгованості перед бюджетом.

8. Дані щодо наявності досвіду і можливостей фінансового й організаційного забезпечення реалізації інвестиційних проектів.

9. Згода заявника виконувати визначені цим Положенням умови участі у конкурсі.

10. Пропозиції учасника по критеріях конкурсу.

Примітка: Усі документи повинні бути акуратно оформлені і заповнені. Підчищення і виправлення не допускаються.  Невідповідність документів пред'явленим вимогам тягне визнання їх недійсними і є підставою для відхилення претендента від участі у конкурсі.

3.5 Подання юридичною особою конкурсної пропозиції у письмовій формі за підписом уповноваженої особи учасника конкурсу, прошитої, пронумерованої та скріпленої печаткою в окремому запечатаному конверті.

3.6 Переможцем конкурсу визначається претендент, пропозиція якого відповідає умовам конкурсу та який запропонував найбільш вигідні умови для територіальної громади м. Южноукраїнська на реалізацію інвестиційного проекту.

3.7 Інвестиційний договір укладається протягом 10 робочих днів після визначення переможця інвестиційного конкурсу.

3.8 Інвестиційний договір укладається між переможцем інвестиційного конкурсу та управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Южноукраїнської міської ради, якому надано такі повноваження.

3.9 Договір набуває чинності після його підписання сторонами і затвердження Южноукраїнською міською радоою.

3.10   Після належного виконання інвестором (переможцем конкурсу) всіх умов інвестиційного договору та введення в експлуатацію об’єкту інвестування, інвестор набуває у власність.

 

4.   Основні критерії визначення переможця

1. Найкращі умови використання об’єкту інвестування «Критий ринок»,  його повна завантаженість протягом 6 днів, з використанням вільної території, для надання послуг щодо задоволення громадських послуг.

2. Інвестор вкладатиме достатні кошти для відновлення занедбаного стану основних засобів об’єкту «Критий ринок».

3. Найбільш вигідна та надійна схема реалізації інвестиційного проекту, розмір інвестицій (капіталовкладень в реконструкцію, перебудову модернізацію (тощо), інтенсивність фінансування інвестицій, відповідно до орієнтованого плану реалізації інвестиційного проекту.

4. Відповідність заявки та пропозиції основним умовам інвестиційного конкурсу. Пропозиції щодо зміни існуючої інфраструктури ринкової торгівлі на нову, більш якісну і більш безпечну користь соціально доступного обслуговування всього міста.

5. Дотримання  вимог експлуатації об’єкта, в т. ч. екологічних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних норм, вимог Стратегії сталого розвитку «Україна 2020», де її вектором зокрема визначено, що “безпека життя та здоров’я людини неможлива без доступу до безпечних харчових продуктів та промислових товарів ”.

6. Збереження робочих місць, безпечних умов праці та створення до 100 нових робочих місць.

7. Ліквідація основного середовища розростання несанкціонованої (стихійної) торгівлі на прилеглих територіях об’єкта «Критий ринок» в спосіб їх включення (привокзальна територія) до  основної території об’єкта «Критий ринок».

8. Додатковими критеріями є: досвід роботи і репутація на вітчизняному ринку.

 

5.   Подання заявки та конкурсної пропозиції:

 Місце подання заявки: управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради, бул. Цвіточний, 9, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., тел. 2-11-24, 5-57-78.

Термін подачі:   до 16 год. 00 хв. 14.04.2017.

 

6.   Розкриття конкурсних пропозицій:

Місце: Зал засідань виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради,  вул. Дружби народів, 48, м. Южноукраїнськ, 55002

Дата: о 13.30 годині  21.04.2017.

 

7. Додаткова інформація:

Ознайомитись з Положенням про здійснення інвестиційної діяльності у місті Южноукраїнську, затвердженим рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017 №564 та Інвестиційним проектом «Реконструкція та розбудова об’єкту «Критий ринок», затвердженим рішенням Южноукраїнської міської ради від 23.03.2017  № 566 можна на офіційному сайті міста Южноукраїнська за адресою http://akts.yu.mk.ua/deccity/2017-0-0/.

 

Додаткову інформацію можна  отримати  у відділі економіки та інвестицій управління економічного розвитку Южноукраїнської міської ради, бул. Цвіточний, 9, м. Южноукраїнськ, Миколаївська обл., тел. (05136) 5-57-78 (факс 5-62-00), е-mail: yuzheconom@ukr.net.