Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Реєстрація місця проживання дитини одночасно з державною реєстрацією народження

20.03.2017
Южноукраїнський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Батьки новонародженої дитини зобов’язані зареєструвати місце її проживання протягом трьох місяців з дня державної реєстрації народження, що закріплено у частині першої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

Новації в законодавстві України передбачають можливість зареєструвати місце проживання новонародженої дитини під час проведення державної реєстрації народження дитини, зокрема: згідно частини шостої статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в України» (далі - Закон) за бажанням батьків чи одного з них для реєстрації місця проживання дитини документи, визначені Законом, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.

Оскільки видача свідоцтва про державну реєстрацію народження дитини за бажанням батьків може відбуватись в закладі охорони здоров’я, де відбувалися пологи, відповідно, подати документи на реєстрацію місця проживання малюка можна також в пологовому будинку.

Які документи необхідні для реєстрації місця проживання новонародженої дитини?

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подаються:

- письмова заява (додаток 7 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 (далі – Правила);

- свідоцтво про народження дитини;

- квитанція про сплату адміністративного збору;

- документ, що засвідчує особу законного представника (батьків, усиновлювачів).

 *відповідно до статті 6 Закону реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників;

- у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

Який розмір адміністративного збору за реєстрацію місця проживання новонародженої дитини?

Згідно статті 11-1 Закону за реєстрацію місця проживання сплачується адміністративний збір у наступних розмірах:

- у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (з 01.01.2017 -27,2 грн.);

- у разі звернення особи з порушенням встановленого Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (з 01.12.2016 по 31.12.2016 – 81,6 грн.).

Реквізити рахунку за надходження до місцевого бюджету за кодом класифікації доходів (плата за надання інших адміністративних послуг):

Населений пункт м. Южноукраїнськ Миколаївська область

Отримувач Южноукр.УК/м.Южноукраїнськ/22012500

Код отримувача (ЄДРПОУ) 37753202

Банк отримувача (ГУДКСУ) ГУДКСУ у Миколаївській області

Код банку (МФО ГУДКСУ) 826013

Номер рахунку 33210879700010

Код класифікації доходів бюджету 22012500

Найменування коду класифікації доходів бюджету Плата за надання інших адміністративних послуг

 

Яка процедура прийняття від батьків документів про реєстрацію місця проживання новонародженої дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану?

 У разі подання документів, необхідних для реєстрації місця проживання новонародженої дитини, через органи державної реєстрації актів цивільного стану уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця проживання дитини, про що ним робиться відповідний запис у цій заяві. Прийняті документи не рідше одного разу на місяць передаються до відповідного органу реєстрації (пункт 20 Правил).

Який результат розгляду документів щодо реєстрації місця проживання новонародженої дитини і де його можна отримати?

 Якщо документи для реєстрації місця проживання новонародженої дитини подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану, довідка про реєстрацію місця проживання дитини оформлена органом реєстрації, повертається до відповідного органу державної реєстрації актів цивільного стану або за бажанням батьків може бути видана у відповідному органі реєстрації, центрі адміністративних послуг, надіслана поштою (абзац 8 пункту 23 Правил).