Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Рекомендації щодо порядку складання звіту про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані

01.09.2016

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА!

РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо порядку складання ЗВІТУ про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій за місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (додаток 4 постанови Кабінету Міністрів України від 04.02.2015 року № 45)

Звіти про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій (далі звіт), складаються щороку станом на 1 січня органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

До звітів включаються зведені показники за органом державної влади, іншим державним органом, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією відповідно до військового обліку.

Під час складання звітів органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації зобов’язані:

1) звірити данні обліку особових карток з даними військових квитків військовозобов’язаних та з фактичною чисельністю працюючих військовозобов’язаних у зазначених органах, на підприємстві, в установі, організації. Оформити до кінця поточного року відстрочки від призову військовозобов’язаним, які підлягають бронюванню за переліком посад і професій;

2) анулювати до кінця поточного року відстрочки від призову військовозобов’язаним, які заброньовані згідно з переліками посад і професій, але з різних причин втратили право на таку відстрочку, зняти їх із спеціального військового обліку та не включати до звіту;

  3) звірити дані облікових карток працівників з обліковими даними військових комісаріатів.

 

ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ ЗВІТУ

Форма звіту являє собою єдиний звіт про чисельність працюючих та військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій за місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями відповідно до даних військового обліку.

Райдержадміністрації включають у звіт дані про всіх працюючих та заброньованих військовозобов'язаних в апараті, інших її структурних підрозділах, а також у виконавчих органах районної, сільських та селищних рад, які функціонують на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Окремо надається форма зазначеного звіту за галузями.

 Звіт повинен складатися за встановленою формою. Переміщення, знищення пунктів та граф, а також зміни їх нумерації не допускається.

 

Заповнення вертикальних рядків:

професійна назва робіт:

1) керівники -  слід відносити голову облдержадміністрації та його заступників, начальників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій, міст (міст обласного значення) та їх заступників, керівників апарату, голів та секретарів сільських, селищних рад;

для підприємств,  організацій, установ - слід відносити начальника, директора,  голову правління та іншого керівника;

2)  професіонали - слід відносити інший керівний склад облдерж-адміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, міст (міст обласного значення), сільських та селищних рад;

для підприємств,  організацій, установ  - слід відносити інший керівний склад;

3)    фахівці - зазначаються головні, провідні та інші спеціалісти облдерж-адміністрації та її структурних підрозділів, райдержадміністрацій, міст (міст обласного значення), сільських та селищних рад;

для підприємств,  організацій, установ - слід відносити інших спеціалістів, які не зазначені у пунктах 1, 2 ;

4)   технічні службовці - слід відносити  працівників до обов’язків яких відносяться функції щодо підготовки, збереження, відновлення інформації, проведення обчислень, друкування, виконання секретарських обов'язків, опрацювання цифрових даних, обслуговування клієнтів (сфери державного управління та місцевого самоврядування не стосується);

5)   працівники сфери торгівлі та послуг - слід відносити  працівників до обов’язків яких відносяться функції щодо забезпечення надання послуг, пов'язаних з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо та які не зазначені у пунктах 1, 2, 3, 4;

6) кваліфіковані робітники сільського та лісового господарства, риборозведення та рибальства - слід відносити  працівників обов’язки яких полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям та здійснюють керівництво, організацію і контроль  відповідних профільних питань та які не зазначені у пунктах 1, 2, 3, 4. Пункт 5 не заповнюється;

7)   кваліфіковані робітники з інструментом - слід відносити робітників, обов’язки яких передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції;

 8)  робітники з обслуговування, експлуатації і контролювання за роботою технологічного устаткування та машин – слід відносити робітників, обов’язки яких передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання, розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів;

9)   найпростіші професії – слід відносити робітників, які є працівниками до обов’язків яких відносяться функції щодо здійснення простих завдань із використання ручних інструментів, збереження та охорони майна, прибирання, чищення, прання, прасування, виконання низько кваліфікованих робіт у різних галузях;

10)  усього (сума рядків № 1+2+3+4+5+6+7+8+9).

 

Заповнення горизонтальних граф:

порядковий номер – зазначена нумерація для вертикальних рядків;

чисельність працюючих -  зазначається  чисельність усіх працюючих  чоловіків та жінок незалежно від віку та займаної посади;

чисельність працюючих військовозобов’язаних «усього» -  зазначається     загальна     чисельність облікованих військовозобов'язаних, які працюють та з них зазначається «у тому числі:» - офіцерського складу, сержантського і старшинського складу та рядового складу відповідно до даних військового квитка;

кількість військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій «усього» - зазначається     загальна     чисельність облікованих військовозобов'язаних, які заброньовані згідно з переліками посад і професій та з них зазначається «у тому числі:» - офіцерського складу, сержантського і старшинського складу та рядового складу відповідно до визначеного віку;

чисельність незаброньованих військовозобов’язаних, які не мають мобілізаційних розпоряджень -  зазначається різниця показників граф 4 та 8.

 

Звіт погоджується з відповідним військовим комісаріатом і підписується керівництвом органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та ставиться печатка.

 

Звіт про чисельність працюючих та військовозобов’язаних, які заброньовані згідно з переліком посад і професій