Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Діяльність підприємств сфери послуг міста Южноукраїнська у 2012 році

28.01.2013
Відділ статистики у місті Южноукраїнську

За даними відділу статистики у місті Южноукраїнську, у 2012 році діяльність на ринку нефінансових послуг здійснювали 24 підприємства та 2 відокремлених підрозділи, на яких працювало штатних працівників – 737 осіб та позаштатних – 28.

Обсяг реалізованих послуг (включаючи ПДВ) у 2012 році складав 72,9 млн.грн., з нього реалізація послуг підприємствам та організаціям становила 43,5 млн.грн. (59,6%).

Значне місце в структурі обсягу реалізованих послуг за видами економічної діяльності займали операції з нерухомим майном −42,5 %, послуги транспорту – 25,8%, достатньо помітна питома вага послуг з оренди машин та устаткування; прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку − 12,1%, пошти та зв’язку – 7,8%, санітарних послуг, прибирання сміття та знищення відходів – 7,3%. Значно меншу частку складали послуги підприємств, які здійснювали діяльність з проведення розслідувань та забезпечення безпеки, сфери інжинірингу, геології та геодезії – по 1,8% відповідно.

У 2012 році на замовлення населення реалізовано послуг на 29,4 млн.грн., що складало 40,4% загального обсягу послуг, реалізованих всім споживачам. У розрахунку на одного мешканця міста обсяг реалізованих послуг складав 1800 грн.

За основним видом діяльності для різних споживачів виконано 428,4 тис. замовлень. Середня вартість одного замовлення у 2012 році складала 151,3 грн.