Южноукраїнська міська рада

Офіційне Інтернет-представництво

Освоєння інвестицій у Кривоозерському районі за 2009 рік

20.05.2010
Відділ статистики у Кривоозерському районі

За 2009 рік підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно капітальних інвестицій  на 28,2 млн.грн., з них понад 80% (22,8 млн.грн.) складають інвестиції в основний капітал. В розрахунку на одну особу цей показник становить майже 880 гривень.

Порівняно з 2008 роком обсяги інвестицій в основний капітал зменшились на 15,4%.

Переважну частку інвестицій в основний капітал (83,4%, або 19,1 млн.грн.) освоєно за рахунок власних коштів підприємств та організацій, що на 15,5 в.п. більше минулого року. З державного та місцевого бюджетів профінансовано 5,9% (проти 8,9% у 2008 році) капіталовкладень та з інших джерел фінансування - 10,7% (проти 6,8% у 2008р.).

Вкладення населення у будівництво індивідуальних житлових будинків у 2009 році склали 2,2 млн.грн., або 9,5% від загального обсягу інвестицій в основний капітал, що на 2,7 в.п. більше минулорічного показника.

За видами економічної діяльності найбільшу частку коштів вклали у розвиток виробництва підприємства сільського господарства, де залучено 15,7 млн.грн.(68,9% всього обсягу інвестицій в основний капітал), що на 8,2% менше проти 2008р. Промисловими підприємствами освоєно 2,8 млн.грн. (12,3%), що майже на третину менше 2008р. Підприємствами по операціях з нерухомим майном вкладено 2,2 млн.грн. (9,5%), що менше попереднього року на 3,3%. Незначною залишається частка інвестицій в основний капітал у розвиток освіти  та державного управління по 0,8%, торгівлі та охорони здоров’я по 1,3%.