Res --> 1 Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Що необхідно знати операторам ринку харчових продуктів
AA

Що необхідно знати операторам ринку харчових продуктів

Арбузинське міжрайонне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області повідомляє, що Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» встановлено принципово новий підхід до забезпечення безпечності харчових продуктів. Головною відмінністю нової системи є чітке закріплення відповідальності оператора ринку в межах своєї діяльності за дотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів, тобто основна відповідальність за безпечність харчових продуктів покладається на операторів ринку харчових продуктів: на виробників, інших суб’єктів господарювання, які транспортують, зберігають, пакують або реалізовують харчові продукти. А головне – він запровадив систему контролю безпечності харчових продуктів на всіх етапах їх виробництва та обігу – «від лану до столу». Оскільки вся відповідальність за дотримання вимог харчового законодавства покладається суто на оператора ринку, то законом встановлено значні штрафні санкції.

Відповідно до статті 32 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» харчові продукти, які перебувають в обігу на території України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів; сертифікація харчових продуктів необов’язкова;  під час виробництва харчових продуктів оператор ринку може користуватися технічними умовами, державна реєстрація яких є необов’язковою. А згідно з частиною 7 статті 37 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» документом, який повинен супроводжувати об’єкти санітарних заходів (харчові продукти) в обігу, крім випадків, передбачених цим Законом України, є товарно-транспортна накладна. Встановлення вимог щодо наявності додаткових документів, що повинні супроводжувати харчові продукти в обігу, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону України.

На законодавчому рівні для усіх операторів ринку, які здійснюють виробництво, реалізацію, та/або обіг харчових продуктів, закріплено вимогу обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів, заснованої на принципах ХАССП (лат. НАССР).  Згідно вимог статті 20 цього Закону  оператор ринку  зобов’язаний розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи  аналізу небезпечних  факторів  та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну  підготовку  з питань застосування постійно діючих процедур, що  базуються  на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів. Вимоги цієї статті набрали чинності з 20.09.2017 року для  потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей); з 20.09.2018 року набирають чинності для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких відсутні необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), а  з 20.09.2019 року – для малих потужностей.

Згідно з Вимогами щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР), затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 590, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2012 року за № 1704/22016 (із змінами), оператор ринку аналізує небезпечні фактори на всіх етапах технологічного процесу, на яких, незважаючи на впроваджені заходи з контролю, ризик перевищення небезпечних факторів допустимого рівня залишається значним (комбінація ймовірності виникнення та потенційного негативного впливу на здоров’я споживачів). Періодичність і вид аналізів ґрунтуються на оцінці ризику. При складанні графіків планово-виробничого контролю за показниками безпечності оператори ринку можуть застосовувати Обов'язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити у державних лабораторіях ветмедицини і за результатами яких видається ветсвідоцтво (Ф-2), затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агарної політики України 03.11.1998 року № 16, зареєстрований в Міністерстві  юстиції України 30.11.1998 року за № 761/3201 (із змінами). Також наказом МОЗ України від 02.07.2004 року № 329 затверджені Методичні рекомендації «Періодичність контролю продовольчої сировини та  харчових продуктів за показниками безпеки» МР 4.4.4-108-2004, які розроблені для здійснення виробничого контролю на харчових та переробних підприємствах України за вмістом важких металів та миш’яку, радіонуклідів, нітратів, N-нітрозамінів, мікотоксинів, гістаміну, антибіотиків, гормональних препаратів, пестицидів, мікроорганізмів, деяких харчових добавок у продовольчій сировині, харчових продуктах, в т. ч. біологічно активних харчових добавках (БАД), які виробляються в Україні. Документом рекомендована періодичність контролю за контамінантами хімічної і біологічної природи в продовольчій сировині, харчових продуктах та методи їх визначення, оскільки відповідальність за якість готової продукції та її безпеку несе підприємство, що випускає цю продукцію.

Враховуючи зазначене та результати аналізу небезпечних факторів на всіх етапах технологічного процесу, оператор ринку встановлює періодичність проведення лабораторних досліджень (випробувань) за показниками безпечності харчових продуктів. Разом з тим при застосуванні плану контролю безпечності харчових продуктів на підприємствах за результатами оцінки ризику, повинні вживатися заходи щодо управління ризиками та, у разі виникнення небезпечних факторів, підлягати відповідному корегуванню.

Оператори ринку в разі порушення вимог статті 64 ч.1, п.4 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» несуть відповідальність в межах діяльності, яку вони здійснюють, за невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), що тягне за собою накладення штрафу: на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.

Відповідно до ст. 11 Закону дослідження (випробування) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю проводиться уповноваженими лабораторіями. До 20.09.2017 року дослідження (випробування) об’єктів санітарних заходів для цілей державного контролю проводилися атестованими центральними органами виконавчої влади лабораторіями, реєстр яких веде компетентний орган та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті. Для цілей державного контролю використовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що встановлені національними стандартами України. У разі обґрунтування неможливості застосування таких стандартів або їх відсутності застосовуються методики відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що встановлені відповідними міжнародними організаціями або законодавством Європейського Союзу. Наказом Мінагрополітики від 19.10.2015 № 397, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2015 року за № 1592/28037, затверджено Перелік референс-методик відбору зразків та їх досліджень (випробувань), що повинні застосовуватись в арбітражних дослідженнях об’єктів санітарних заходів.

Від операторів ринку також вимагається застосовувати простежуваність, що  забезпечує доступність інформації за принципом "крок назад, крок вперед". Така інформація повинна зберігатися протягом шести місяців після кінцевої дати продажу харчового продукту, нанесеної на маркуванні. Система простежуваності і постійно діючі процедури, засновані на принципах НАССР, дозволяють чітко визначити винного, якщо трапився прикрий випадок появи на ринку небезпечного харчового продукту. Порушення вимог щодо забезпечення простежуваності (пункт 6 частина 1 статті 64  Закону)  тягне за собою накладення штрафу: на юридичних осіб - у розмірі від трьох до п’яти мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від двох до трьох мінімальних заробітних плат.

З 20.09.2016 року набрав чинності розділ VII «Загальні гігієнічні вимоги щодо поводження з харчовими продуктами» Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,  який замінив велику кількість санітарно-ветеринарних правил до виробництва харчових продуктів, а з 01.01.2017 року розпорядженням КМУ від 20.01.2016 року № 94-р «Про визнання такими, що втратили чинність, та такими, що не застосовуються на території України, актів санітарного законодавства», втратили чинність акти санітарного законодавства, видані центральними органами виконавчої влади СРСР та Української РСР, в тому числі їх посадовими особами, якими затверджено санітарні, санітарно-гігієнічні,санітарно-протиепідемічні,санітарно-епідеміологічні,протиепідемічні, гігієнічні правила і норми, державні санітарно-епідеміологічні нормативи та санітарні регламенти.  Згідно вимог статей 40-51 цього Закону оператори ринку зобов’язані дотримуватись гігієнічних вимог до потужностей, до приміщень, де обробляються або переробляються харчові продукти, до рухомих та / або тимчасових потужностей, до транспортних засобів, до обладнання та інвентарю, дотримання гігієнічних вимог щодо постачання води, до персоналу потужностей, який працює у зоні поводження з харчовими продуктами, до харчових продуктів, до пакування харчових продуктів, дотримання гігієнічних вимог під час термічної обробки харчових продуктів. В разі недотримання вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів щодо гігієнічних вимог до харчових продуктів на всіх стадіях їх виробництва та обігу, у тому числі допущення до процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів осіб, які мають протипоказання до роботи з харчовими продуктами і присутність яких на робочому місці може спричинити виробництво та/або обіг небезпечних харчових продуктів (пункт 1 частина 1 статті 64 Закону) передбачена відповідальність у вигляді  накладення штрафу: на юридичних осіб - у розмірі від п’яти до восьми мінімальних заробітних плат; на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від двох до п’яти мінімальних заробітних плат.

Суттєво пом’якшилися умови отримання експлуатаційного дозволу. Він є потрібним лише для підприємств, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Якщо на момент набрання чинності Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» потужності вже діють та на них відсутній експлуатаційний дозвіл, оператори ринку повинні отримати експлуатаційний дозвіл на такі потужності в порядку, встановленому цим Законом. Експлуатаційний дозвіл, що діє на момент набрання чинності цим Законом, продовжує свою дію після набрання чинності цим Законом та не потребує заміни. Для решти, включно із закладами громадського харчування та частиною закладів роздрібної торгівлі, достатньо є проходження простої процедури реєстрації для отримання особистого реєстраційного номера.  Відповідно до наказу Мінагрополітики від 10 лютого 2016 року № 39 "Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб’єктам", зареєстрованого в Мін'юсті 12 березня 2016 року за № 382/28512, проводиться державна реєстрація потужностей. 

Згідно вимог статті 25 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" оператори ринку харчових продуктів, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов’язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та /або обігу харчових продуктів. Для державної реєстрації та присвоєння особистого реєстраційного номера потужності, суб’єкт господарювання/ оператор ринку зобов'язаний подати до територіального органу Держпродспоживслужби заяву про державну реєстрацію потужності (зразок заяви встановленої форми). Ще раз нагадуємо, що державній реєстрації підлягає кожна окрема потужність оператора ринку. За роботу без державної реєстрації операторам ринку харчових продуктів передбачена адміністративна відповідальність згідно пункту 2 частини 1 статті 64 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" у вигляді накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від двадцяти трьох до тридцяти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців- у розмірі від восьми до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат. З початку реєстрації внесено в реєстр та присвоєно особистий реєстраційний номер понад 200 суб’єктам господарювання. Робота по державній реєстрації триває.

З метою виконання вимог статті 60 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» 8 липня 2016 року затверджено бланк Сертифіката здоров´я (HEALTH CERTIFICATE), який видається при експорті харчових продуктів нетваринного походження для споживання людиною. Ці сертифікати оформлюються та видаються на вимогу операторів ринку Держпродспоживслужбою на харчові продукти, що відповідно до статті 26 вищезазначеного Закону вироблені на затверджених експортних потужностях.

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» №1728-У111 від 03.11.2016 року встановлено до 31 грудня 2017 року мораторій на проведення державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного наглядуа позапланові заходи державного нагляду (контролю) повинні здійснюватися на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав за погодженням Державної регуляторної служби. З 28.02.2017 року набрав чинності спільний наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 20.01.2017 року № 56/5 «Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обгрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.02.2017 року за №186/30054. Проте, дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) за додержанням законодавства про захист прав споживачів,  у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Необхідно відмітити, що на час дії мораторію на здійснення заходів державного нагляду (контролю) суб'єктів господарювання, призупинена дія Закону України «Про особливості здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності щодо фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності» № 4448-VI від 23.02.2012 року (із змінами).

Спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області при зверненні суб'єктів господарювання, які займаються виробництвом та реалізацією харчових продуктів, надають їм консультації та роз’яснення з питань порядку реєстрації потужностей, організації виробництва, вимог норм чинного законодавства, запровадження принципів системи НАССР тощо.

Читайте також

Обережно: бутулізм!

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області по...

Щодо профілактики виникнення африканської чуми свиней

Вознесенське районне управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

В зв’язку з численними випадками африканської чуми свиней на території України та з метою проф...

Відповідальність операторів ринку харчових продуктів за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Законодавство про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів складається з Конст...

Спільно боремось зі сказом тварин – щорічно вакцинуйте своїх тварин!

Вознесенське районне управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

  Ваш домашній улюбленець пригнічений, проявляється аномальна поведінка, ховається по кутках...

Щодо повідомлення RASFF

Вознесенське районне управляння Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...

Щодо повідомлення RASFF

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...

Щодо повідомлення RASFF

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...

Щодо повідомлення RASFF 

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...

Щодо повідомлень RASFF

Вознесенське районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області

Вознесенським районним управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області...