Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»
AA

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ», код згідно з ЄДРПОУ 24584661

 

1. Інформація про суб’єкта господарювання

ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія «ЕНЕРГОАТОМ» зареєстроване за адресою: 01032, Україна, м.Київ, вул.Назарівська, буд.3, тел.: +38(044) 277-78-83, ел. адреса: energoatom@atom.gov.ua, керівник Котін Петро Борисович.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

Будівництво комплексу споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища Южно-Української АЕС. Насосна станція підживлення №2.

Система охолодження та технічного водопостачання основного (турбінного) та допоміжного обладнання АЕС базується на Ташлицькому водосховищі-охолоджувачі. Джерелом підживлення Ташлицького водосховища є р. Південний Буг.

Існуюче Ташлицьке водосховище забезпечує роботу АЕС потужністю 3000 МВт у холодний період року, потужністю 1800 МВт – у теплий період, 1500 МВт – у жарку декаду 10 % забезпеченості.

Рішеннями проєкту, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 498, передбачено будівництво на лівому березі Ташлицького водосховища- охолоджувача, за 1,5 км на північ від проммайданчика Южно-Української АЕС, додаткового комплексу охолоджувачів - п'яти бризкальних басейнів продуктивністю 67,5 м3/с.

Після реконструкції безповоротні втрати у системі технічного водопостачання становитимуть: у середньому за метеоумовами року – до 39,5 млн.м3, у спекотному році 5% забезпеченості – до 46,6 млн.м3.

Для подачі необхідної витрати додаткової води, продуктивності діючої насосної станції підживлення №1 недостатньо, необхідно ввести в експлуатацію насосну станцію підживлення №2, що будується в даний час.

З урахуванням викладеного, завершення будівництва комплексу споруд для заповнення та підживлення Ташлицького водосховища є необхідною умовою реконструкції системи технічного водопостачання Южно-Української АЕС.

Споруди діючої насосної станції підживлення № l (НПТ-1) і насосної станції № 2 (НПТ-2), що будується, розміщені поруч і об'єднуються в загальну виробничу територію.

Об'єм забору води з р. Південний Буг внаслідок введення в експлуатацію споруд НПТ-2 не зміниться. Споруди НПТ-1 будуть використовуватися як резервне джерело підживлення.

Технічна альтернатива 1. Відмова від будівництва НПТ – 2, та використання споруд НПТ-1.

Технічна альтернатива 2. Встановлення в приміщенні насосної станції п’яти основних насосів типу ЦН3000-197У3 продуктивністю по 3000 м3/год, одного дренажного насосу типу НЦС-3 та одного вакуум-насосу ВВН-1,5М продуктивністю 1,5 м3/год.

3.Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Планована діяльність передбачається на земельній ділянці розташованій в м. Южноукраїнськ Миколаївської області, кадастровий номер земельної ділянки на якій планується провадження діяльності: 4810800000:22:004:0004 (2,4178 га) та знаходиться у постійному

користуванні відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстрацію іншого речового права.

Територіальна альтернатива 1. Не розглядається, оскільки ділянка перебуває у постійному користуванні відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рол реєстрацію іншого речового права 4810800000:22:004:0004 (2,4178 га).

Територіальна альтернатива 2. Аналогічна територіальній альтернативі 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Вплив на соціальне середовище носить позитивний аспект. Соціально-економічний вплив планованої діяльності полягає забезпеченні електроенергією населення. Крім того, сплаті податків в місцеві бюджети (в т.ч. сплата рентних платежів).

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Комплекс споруд НПТ-2 включає в себе канал з рибозахисним пристроєм, водоприймач, насосну станцію № 2, камеру перемикань, камеру з витратоміром, підстанцію 35/6 кВ, підстанцію 6/0,4 кВ, технологічні трубопроводи і кабельну естакаду на лежнях.

Відкритий канал (пропускна здатність - 18000 м3/год) з рибозахисним пристроєм відноситься до постійних гідротехнічних споруд АЕС. Загальна довжина каналу 45,0 м. Канал запроектований у вертикальних підпірних стінках вздовж яких виконується пристінний дренаж (відмітки верху стінок - 22,0 м), зменшення на них гідростатичного тиску фільтраційних вод.

Позначка дна каналу - 16,5 м, ширина каналу по дну в районі резервуара водоприймача - 17,6 м, що переходить до ширини 20,0 м на ділянці завдовжки 6,00 м. Дно каналу на довжині 32,5 м та берми на позначці 21,5 м кріпляться залізобетоном на щебені.

Укоси каналу вище позначки 21,5 м, а також зовнішні укоси каналу, що підводить з боку р.

Південний Буг кріпляться кам'яним начерком на щебені.

На відстані 7,5 м від зовнішньої стінки резервуара водоприймача встановлюється рибозахисний пристрій імпульсного типу "СПЕКТР". Водоприймач насосної станції передбачається у вигляді окремої споруди з розмірами в плані 18,0 х 8,3 м і заглибленням днища від планувальної позначки на 1 - 1,5 м. Водоприймач розділений паралельно фронту водозабору на приймальну камеру, що складається з 6 секцій чистої води (камеру всмоктування).

Водоприймальні отвори в кожній з 6 секцій приймальної камери обладнуються знімними грубими сміттєутримуючими гратами і водоочисними плоскими сітками для механічного очищення від суспензій. Для збору сміття після промивання водоочисних сіток передбачається безрейковий візок із бункером.

Вода з приймальної камери після очищення від механічних суспензій надходить у камеру чистої води. Забір води з камери чистої води здійснюється шістьма трубопроводами, що всмоктують. На всмоктуючих трубопроводах основних насосів встановлюються засувки.

Насосна станція підживлення № 2 є окремою підземною спорудою з розмірами в плані І4,5х45,2 м і заглибленням від планувальної позначки на глибину 15,95 м. У насосній станції передбачена установка:

-шести основних насосів типу ЦН3000-197У3 продуктивністю по 3000 м3/год, напором 165 м (у роботі може бути від одного до п'яти насосів, один резервний).

-двох дренажних насосів (1 робочий, 1 резервний) типу НЦС-3 продуктивністю 36,4 м3/год, напором 15,9 м;

-двох вакуум-насосів ВВН-1,5М продуктивністю 1,5 м3/год. В систему входять фільтр та бак запасу води.

6.Екологічні та інші обмеження планованої діяльності з альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно Законодавства України з дотриманням нормативів гранично-допустимих рівнів екологічного навантаження на природне середовище.

При експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів екологічної безпеки; викиди від стаціонарних джерел повинні здійснюватися за наявності дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; скиди в поверхневі водойми за наявності дозволу на спеціальне водокористування; здійснення постійного контролю технічного стану механізмів; сортування, зберігання відходів та передача їх спеціалізованим організаціям у відповідності до санітарно- гігієнічних вимог та природоохоронного законодавства; концентрації забруднюючих речовин на межі санітарно-захисної зони не повинні перевищувати ГДК (ОБРД); виконання правил протипожежної безпеки та інші.

Санітарно-гігієнічні обмеження: експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами; дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96); рівень шуму, не повинен перевищувати встановлених нормативів; урахування відстані від житлової забудови, санітарно-захисної зони та рівнів шуму і на межі житлової забудови.

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні, захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний і не потребує додаткових екологічних обмежень.

щодо технічної альтернативи 1: Екологічні та інші обмеження аналогічні з обмеженнями планованої діяльності.

щодо технічної альтернативи 2: Екологічні та інші обмеження аналогічні з обмеженнями планованої діяльності.

щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається, оскільки ділянка перебуває у постійному користуванні відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рол реєстрацію іншого речового права 4810800000:22:004:0004 (2,4178 га).

щодо територіальної альтернативи 2: аналогічна територіальній альтернативі 1.

7.Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого-інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою. Основні рішення по генеральному плану обумовлені технологічною схемою виробництва, існуючою забудовою майданчика, найкоротшими технологічними, інженерними та транспортними зв'язками, будівництвом споруд в умовах діючого виробництва, а також дотриманням санітарних, протипожежних норм і вимог щодо захисту навколишнього середовища.

Виконання моніторингових досліджень та інструментальних вимірювань атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови; рівень шумового навантаження на території найближчих житлових забудов.

На будівельному майданчику перед початком виконання будівельних робіт планується виконання комплексу підготовчих робіт: належить передбачати влаштування мінімально необхідної кількості майданчиків для складування матеріалів, тимчасових споруд і комунікацій; матеріали та обладнання рекомендується отримувати малими партіями для виконання конкретних обсягів робіт; при проведенні будівельно-монтажних робіт використовувати тільки спеціалізовану техніку; улаштування місць для тимчасового складування будівельних матеріалів та стоянки будівельної техніки.

Технічна альтернатива 1: аналогічна з планованою діяльністю. Технічна альтернатива 2: аналогічна з планованою діяльністю. щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається, оскільки ділянка перебуває у постійному користуванні відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рол реєстрацію іншого речового права 4810800000:22:004:0004 (2,4178 га)

щодо територіальної альтернативи 2:аналогічна територіальній альтернативі 1.

8.Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Клімат та мікроклімат: вплив від реалізації планової діяльності не передбачається.

Повітряне середовище: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведені планованої діяльності.

Ґрунти та геологічне середовище: вплив від реалізації планової діяльності незначний.

Водне середовище: вплив планованої діяльності на водне середовище знаходиться в межах допустимих норм.

Рослинний і тваринний світ та об’єкти природно-заповідного фонду: об’єкти ПЗФ в районі розташування відсутні; вирубка зелених насаджень не передбачається.

Природно-заповідний фонд та екологічна мережа, архітектурна, археологічна та культурна спадщина: на території планованої діяльності не обліковуються та не виявлені;

Навколишнє соціальне середовище: здійснення негативних впливів не передбачається.

Навколишнє техногенне середовище: вплив оцінюється як незначний.

Вплив на довкілля, здоров’я та умови проживання населення знаходитиметься в межах доступних нормативних значень.

Технічна альтернатива 1: аналогічна з планованою діяльністю Технічна альтернатива 2: аналогічні з планованою діяльністю щодо територіальної альтернативи 1:

Не розглядається, оскільки ділянки перебувають у постійній власності відповідно до Не розглядається, оскільки ділянка перебуває у постійному користуванні відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно рол реєстрацію іншого речового права 4810800000:22:004:0004 (2,4178 га).

щодо територіальної альтернативи 2: аналогічна територіальній альтернативі 1

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Об’єкт відноситься до першої категорії видів планової діяльності об’єктів, які можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із п. 2, ч. 2 та п. 13 ч. 3 ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планується провести дослідження впливу планової діяльності відповідно до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» у повному обсязі:

опис факторів довкілля, які зазнають впливу; опис поточного стану довкілля;

опис і оцінку впливу під час будівництва кар’єру та провадження планованої діяльності; опис методів прогнозування, що використовувалися для оцінки впливу;

опис заходів по зниженню негативних впливів на довкілля та підвищення екологічного благополуччя.

Будуть враховані зауваження та пропозиції, які надійдуть в результаті громадського обговорення.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб- сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та інші документи дозвільного характеру.

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Адреса: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35, тел. (044)206-31-40, (044) 206-31-50 Електронна пошта направлення зауважень і пропозицій, для процедур ОВД, що здійснюються Міндовкілля: OVD@mepr.gov.ua. Контактна особа – Котяш Лада Павлівна.

 

Читайте також