Res --> Офіційний сайт міста Южноукраїнськ | Охорона праці на підприємстві: що потрібно знати?
AA

Охорона праці на підприємстві: що потрібно знати?

На період дії воєнного стану не проводяться планові перевірки підприємств з охорони праці і це означає, що є достатньо вільного часу, щоб підготуватися до них.

Законодавство України з охорони праці складається з Закону України “Про охорону праці” та підзаконних актів (нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП), постановИ КМУ, санітарні норми, накази міністерств тощо), які уточнюють положення цього закону.

Документацію, яка повинна бути на підприємстві, можна розділити на наступні блоки:

 1. Дозвільні документи;
 2. Положення;
 3. Інструкції;
 4. Накази;
 5. Навчання відповідальних осіб та робітників;
 6. Інструктажі;
 7. Атестація робочих місць;
 8. Матеріали медоглядів;
 9. Матеріали нещасних випадків;
 10. Інші документи.

Дозвільні документи поділяються на два типи – дозволи та декларації. Вони видаються або на обладнання, або на роботи підвищеної небезпеки.

Щоб зрозуміти, чи виконуються на вашому підприємстві роботи, на які необхідно отримати дозвіл та/або подавати Декларацію, дивимось постанову КМУ №1107.

Щоб зрозуміти, чи експлуатується на вашому підприємстві обладнання, на яке потрібно отримувати дозвіл та/або подавати Декларацію, дивимось постанову КМУ №77.

ПОЛОЖЕННЯ

Положення описують елементи системи управління охороною праці. Як правило, вони розробляються на базі типових положень.

Що має бути на кожному підприємстві:

 1. Положення про Систему керування охороною праці – ст. 13 Закону України “Про охорону праці”. Кожне підприємство розробляє його індивідуально, в ньому прописується порядок організації та функціонування системи керування охороною праці. Вимоги до оформлення та наповнення цього положення немає.
 2. Положення про Службу охорони праці – ст. 15 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”. В положенні прописуються задачі, права та обов’язки служби охорони праці підприємства, а також її склад.
 3. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці – ст. 18 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”. У ньому прописується порядок організації проведення навчання та інструктажів з охорони праці.
 4. Положення про діяльність уповноважених найманими робітниками осіб з питань охорони праці – ст. 42 Закону України “Про охорону праці”. Складається на основі НПАОП 0.00-4.11-07 “Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці”. В ньому прописуються права та обов’язки уповноваженого з охорони праці.

На підприємстві можуть розроблятися та інші положення, які регламентують, наприклад: порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, порядок організації та проведення медоглядів, порядок видачі нарядів-допусків тощо.

ІНСТРУКЦІЇ

Інструкції це локальні документи підприємства, вони містять обов’язкові для виконання вимоги до охорони праці.

Вимоги до оформлення, складання, організації обліку та видачі інструкцій прописані в НПАОП 0.00-4.15-98 “Положення про розробку інструкцій з охорони праці”.

Інструкції з охорони праці (ІОП) бувають двох видів:

 • для професії (дивимось штатний розклад) або
 • для виду робіт (дивимось перелік обладнання, яке використовуємо, або технологічні процеси).

В інструкції для професії містить вимоги до тих видів робіт, які виконує людина на своєму робочому місці у межах своєї професії. При цьому вона може час від часу використовувати обладнання, яке одночасно з нею можуть використовувати інші робітники.

Розроблені інструкції вводяться у дію наказом по підприємству (див. зразок наказу нижче) та реєструються у Журналі реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена у додатку 4 НПАОП 0.00-4.15-98.

Екземпляри інструкцій видають керівникам структурних підрозділів, керівникам робіт або іншим посадовим особам, які проводять інструктажі на підприємстві. Факт видачі інструкцій реєструється в Журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, форма якого наведена в додатку 5 НПАОП 0.00-4.15-98.

НАКАЗИ

Накази також діляться на дві категорії: одні вводять у дію локальні документи, такі як положення та інструкції, а інші – призначають когось відповідальним, наприклад, за технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання.

Мінімальний набір необхідних наказів:

 • про затвердження положень з охорони праці;
 • про створення Служби охорони праці
 • про організацію роботи з охорони праці
 • про затвердження інструкцій з охорони праці
 • про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки та таких, де є необхідність у професійному доборі
 • про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці ;
 • про призначення відповідальних осіб

НАВЧАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ ТА РОБІТНИКІВ

Порядок організації та проведення навчання з охорони праці прописується у Положенні про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці. Воно розробляється на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.

Відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05, ряд співробітників підприємства періодично раз на три роки мають проходити навчання та перевірку знань з загальних питань охорони праці в навчальному центрі.

Хто саме проходить навчання:

 • керівник підприємства,
 • спеціалісти служби охорони праці,
 • керівники структурних підрозділів (керівники робіт),
 • інші посадові особи, які відповідають за охорону праці,
 • члени комісії з перевірки знань з охорони праці.
 • Якщо на підприємстві виконуються роботи підвищеної небезпеки або роботи, де є потреба у профдоборі, то всі робітники, які виконують такі роботи, мають щороку проходити спеціальне навчання та перевірку знань за відповідним НПАОП.
 • Наприклад, ті, хто виконує роботи на висоті понад 1,3 метра, мають проходити спеціальне навчання за НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.

ІНСТРУКТАЖІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

 • Види та порядок проведення інструктажів з охорони праці прописуються у Положенні про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Воно розробляється на основі НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”.
 • Вступний інструктаж з охорони праці проводиться за програмою вступного інструктажу (завантажити зразок) та реєструється в Журналі реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, форма якого наведена у додатку 5 НПАОП 0.00-4.12-05.
 • Інструктажі на робочому місці (первинний та повторний) проводяться за чинними на підприємстві інструкціями з охорони праці та реєструються в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці, форма якого наведена у додатку 6 НПАОП 0.00-4.12-05.
 • Позаплановий інструктаж також реєструється у тому ж журналі, причина його проведення вказується окремо.
 • Цільовий інструктаж, як правило, реєструється у відповідному нараді-допуску.

МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕННЯ АТЕСТАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці (АРМ) регулюється постановою КМУ № 442 від 01.08.1992 р. “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Які документи, що підтверджують проведення АРМ, мають бути на підприємстві:

 • наказ про створення комісії для проведення АРМ;
 • протоколи засідань цієї комісії;
 • перелік робочих місць, на яких необхідно провести АРМ;
 • фотографії робочих місць та листи спостережень з хронометражем робочого часу;
 • протоколи проведення лабораторно-інструментальних досліджень факторів
 • виробничої середи;
 • карта умов праці за визначеними для АРМ робочими місцям;
 • наказ про затвердження результатів АРМ;
 • перелік заходів з покращення умов праці на робочих місцях, умови праці на яких за результатами АРМ визначені як шкідливі або тяжкі.

МАТЕРІАЛИ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Порядок розслідування нещасних випадків на підприємстві регулюється постановою КМУ № 337 від 17.04.2019 р. “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”.

Усі нещасні випадки розслідуються та оформлюються відповідно до цього Порядку та реєструються в Журналі реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків (гострих професійних захворювань (отруєнь) на виробництві), форма якого наведена у додатку 26 Порядку.

 

Читайте також

Засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при виконавчому комітеті Южноукраїнської міської ради

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

26 вересня 2023 року під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих орга...

Порядок отримання грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Порядок отримання  грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрі...

Увага!

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Якщо Ви внутрішньо переміщена особа і шукаєте роботу або плануєте прийняти участь у створенні чи роз...

Засідання комісії

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

20.09.2023 під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради М...

Про внесення змін до  Порядку обчислення середньої заробітної плати затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8.02.1995 № 100

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

Зміни до порядку обчислення середньої заробітної плати, запроваджені постановою Кабінету Міністрів У...

В місті працювала виїзна медико-технічна бригада Миколаївського державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства

Управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської ради

19 вересня 2023 року в приміщенні управління соціального захисту населення Южноукраїнської міської р...