НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради  від 25.05.2016 №128 «Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої  реклами на території міста Южноукраїнська»


Версія для друку

від 25.05.2020 Дата оприлюднення: 25.05.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ

від  “_____” ________2020   №  _____

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради 
від 25.05.2016 №128 «Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої 
реклами на території міста Южноукраїнська»

 

Посилаючись на лист Антимонопольного комітету України Миколаївського обласного територіального відділення від 10.04.2019 №64-02/620 про надання рекомендацій «Про припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (копія додається), у зв’язку з внесенням змін  до статті 8 Закону України «Про рекламу» щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної мережі при здійсненні рекламної діяльності, з метою дотримання Закону України «Про рекламу» та для чіткого визначення кола осіб, які можуть бути рекламодавцями соціальної реклами у місті Южноукраїнську, відповідно до Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 №2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, керуючись пп. 13 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Южноукраїнської міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради від 25.05.2016 №128 «Про затвердження Порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території міста Южноукраїнська»:

1.1 доповнити пункт 7 «Вимоги до розташування РЗ» підпунктом, а саме:

- розміщення реклами та/або рекламних засобів на підтримуючих, опорних та інших елементах контактної мережі, на засобах та обладнанні (у тому числі опорах) зовнішнього освітлення забороняється;

1.2 змінити назву:

«Робочий орган відділу архітектури та містобудування Южноукраїнської міської ради на Робочий орган управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради.»

2.  Скасувати пункти 8.1.,8.2.,8.3. розділу 8 та викласти його в новій редакції:

«Розділ 8 «Розміщення соціальної реклами та інформації соціального характеру»

8.1 рекламодавцем соціальної реклами може бути будь-яка особа;

8.2 соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (крім випадків, коли рекламодавцем є громадське об’єднання чи благодійна організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, крім реклами національних фільмів;

Реклама національних фільмів прирівнюється до соціальної реклами та може розміщуватися і розповсюджуватися, за умови дотримання вимог, встановлених абзацом дванадцятим частини першої статті 8 цього Закону;

8.3 на осіб, які безоплатно виробляють і розповсюджують соціальну рекламу, та на осіб, які передають свої майно і кошти іншим особам для виробництва і розповсюдження соціальної реклами, поширюються пільги, передбачені законодавством України для благодійної діяльності;

8.4 засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських організацій безкоштовно в обсязі не менше 5 відсотків ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами;

8.5 засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, що повністю або частково фінансуються з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані надавати пільги при розміщенні соціальної реклами, замовником якої є заклади освіти, культури, охорони здоров'я, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, а також благодійні організації.»

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Кольчака О.М.

 

 

         Міський голова                                                                            В.К. Пароконний

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

начальник управління містобудування, архітектури та

розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради

_________  Погрібний О.Л.

5-50-85

Прикріплені файли: