НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік


Версія для друку

від 18.03.2020 Дата оприлюднення: 18.03.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “____” ______ 2020  №  _______                                           

________сесії __________скликання

 

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік

 

14205100000

(код бюджету)

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення проведення заходів щодо запобігання поширенню на території міста Южноукраїнська гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік, Южноукраїнська міська рада

В И  Р І Ш И Л А:

1.  Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про необхідність внесення  змін до міського бюджету на 2020 рік.

2.  Внести зміни до бюджету міста Южноукраїнськ на 2020 рік, а саме в частині:

2.1. Джерел фінансування:

Направити кошти вільного залишку міського бюджету, що утворився за рахунок надходжень податків і зборів на 01.01.2020, на видатки міського бюджету в частині забезпечення проведення заходів щодо запобігання поширенню на території міста Южноукраїнська гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 в сумі ____ гривень.

Обсяг бюджетних коштів в сумі ______ гривень закріпити за відповідними направленнями.

Розподіл обсягу бюджетних коштів в загальній сумі ______гривень в розрізі деталізації видатків міського бюджету за направленнями здійснювати відповідно до спільного рішення комісій міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов), з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, соціального захисту населення та  засобів масової інформації (Борець) та з питань законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, оборонної роботи та мобілізації, регуляторної політики та депутатської етики, надання безоплатної первинної правової допомоги та інших питань (Рибакова).

2.2. Видатків міського бюджету:

збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на _____ гривень за рахунок зміни джерел фінансування, визначених  у пункті 2.1 цього рішення;

збільшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на  ______гривень  за  рахунок  зміни джерел фінансування, визначених  у пункті 2.1 цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік:

уточнені доходи міського бюджету у сумі 482 048 636 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 472 777 268 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 9 271 368 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

уточненні видатки міського бюджету у сумі _______ гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – у сумі _____ гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – у сумі _____ гривень;

загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі ______ гривень, напрямом використання якого визначити:

напрямом використання якого визначити:

  • залучення вільного залишку коштів у сумі ______ гривень, із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2020, що надійшли з державного бюджету, а саме: субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 491 270,09 гривень;
  • кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі ______гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі ______ гривень, джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі _______ гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

5. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2020 рік згідно додатку 3.1 до цього рішення.

7. Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища (додаток 4).

8. Затвердити на 2020 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити на 2020 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

11. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяца Г.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                  В.К.Пароконний

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

начальник фінансового управління Южноукраїнської міської ради

                              Т.О.Гончарова, 5-81-01