НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік (оновлений)


Версія для друку

від 26.02.2020 Дата оприлюднення: 26.02.2020

Оновлений ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “____” ______ 2020  №  _______                                           

________сесії __________скликання                                                                              

                                                                                                         

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік

 

14205100000
(код бюджету)

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення Миколаївської обласної ради від 26.12.2019 №15 «Про обласний бюджет Миколаївської області на 2020 рік» та зауваження, встановлені у висновку департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації за результатами проведення перевірки рішення Южноукраїнської міської ради від 19.12.2020 №1761 «Про бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік», рішення Южноукраїнської міської ради  від 19.12.2019 №1762 «Про затвердження Статуту комунального некомерційного підприємства «Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня» Южноукраїнської міської ради» та  від 19.12.2019 №1763 «Про затвердження передавального акту комунального закладу «Южноукраїнська міська лікарня», необхідність уточнення обсягу міжбюджетних трансфертів та забезпечення додаткової потреби, заявленої головними розпорядниками бюджетних коштів міста, в тому для вирішення гострої проблеми недопущення занесення та поширення на території міста Южноукраїнськ випадків захворювань, спричиненим новим короновирусом, виявленим у місті Ухань (Китай), забезпечення медичних працівників достатньою кількістю засобів медичного призначення, захисного одягу, засобів захисту дихання, дезінфекційних засобів, заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік, Южноукраїнська міська рада

В И  Р І Ш И Л А:

1.  Взяти до відома інформацію начальника фінансового управління Южноукраїнської міської ради Гончарової Т.О. про необхідність внесення  змін до міського бюджету на 2020 рік.

2. Уточнити обсяги бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік, а саме:

2.1. Збільшити обсяг доходів та видатків загального фонду міського бюджету на 2020 рік в частині збільшення обсягу субвенції з обласного бюджету на надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій Другої світової війни (ККДБ 41053900 «Інші субвенції») на 119 000,0 гривень.

2.2. Зменшити обсяг доходів та видатків спеціального фонду міського бюджету на 2020 рік в частині власних надходжень бюджетних установ на 2 027 100,0 гривень.

2.3. Внести зміни до абзацу 1 пункту 14 рішення Южноукраїнської міської ради від 19.12.2019 №1761 «Про бюджет міста Южноукраїнська на 2020 рік», виклавши у наступній редакції:

« - відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни».

3.  Внести зміни до бюджету міста Южноукраїнськ на 2020 рік, а саме в частині:

3.1. Джерел фінансування міського бюджету:

Направити, з метою недопущення занесення та поширення на території міста Южноукраїнськ випадків захворювань, спричиненим новим короновирусом, кошти вільного залишку міського бюджету, що утворився за рахунок надходжень податків і зборів на 01.01.2020, на забезпечення видатків міського бюджету за міською цільовою програмою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки в частині матеріально-технічного забезпечення спеціалізованих служб та територіальних формувань цивільного захисту міста в сумі 44 989,0 гривень (головний розпорядник бюджетних коштів – департамент соціальних питань та охорони здоров’я Южноукраїнської міської ради).

3.2. Видатків міського бюджету:

збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 163 989 гривень за рахунок зміни обсягів міжбюджетних трансфертів міського бюджету, визначених у пункті 2.1. цього рішення, та за рахунок зміни джерел фінансування, визначених  у пункті 3.1 цього рішення;

зменшити обсяг видатків спеціального фонду міського бюджету на 2 027 100 гривень  за  рахунок  уточнення обсягу  доходів спеціального фонду бюджету, визначених у пункті 2.2 цього рішення.

4. Затвердити на 2020 рік:

уточнені доходи міського бюджету у сумі 482 048 636 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 472 777 268 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 9 271 368 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

уточненні видатки міського бюджету у сумі 482 584 895,09 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 417 607 327,09 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – у сумі 64 977 568,00 гривень;

загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 55 169 940,91 гривень, напрямом використання якого визначити:

напрямом використання якого визначити:

  • залучення вільного залишку коштів у сумі 536 259,09 гривень, із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2020, що надійшли з державного бюджету, а саме: субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 491 270,09 гривень;
  • кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 55 706 200,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 55 706 200,0 гривень, джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 55 706 200 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

5. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

6. Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2020 рік згідно додатку 3.1 до цього рішення.

7. Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища (додаток 4).

8. Затвердити на 2020 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення.

9. Затвердити на 2020 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

10. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

11. Внести зміни до додатку 2 «Завдання і заходи з виконання міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки» до міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018 – 2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 14.12.2017 №927 «Про затвердження міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки», а саме:

графу 10 «Головний розпорядник бюджетних коштів» із додатку 2 «Завдання і заходи з виконання міської цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2022 роки» виключити. Графи 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 додатку 2 вважати відповідно графами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

12. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяца Г.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                  В.К.Пароконний

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

начальник фінансового управління

Южноукраїнської міської ради

                              Т.О.Гончарова, 5-81-01