НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна (оновлений)


Версія для друку

від 18.02.2020 Дата оприлюднення: 18.02.2020

Оновлений ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

 

від  «______»  ________  2020   №  _____                       

__________   сесії   _________ скликання

 

Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця комунального майна 
на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна

 

З метою визначення механізму щодо надання згоди на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна комунальної форми власності, відповідно до законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи наказ Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна», керуючись п.30 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна (додаток).

2. Підприємствам, установам, закладам комунальної форми власності, виконавчим органам Южноукраїнської міської ради, які є орендодавцями майна комунальної форми власності керуватися нормами, визначеними вказаним Порядком.

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення Южноукраїнської міської ради від 25.06.2015 №1552 «Про затвердження Порядку надання згоди та проведення невід’ємних поліпшень орендованого нерухомого майна комунальної форми власності», від 23.03.2017 №579 «Про затвердження складу комісії з розгляду питань стосовно списання шляхом ліквідації майна з балансів підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська та внесення змін до Порядку списання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою, розвитку громади, децентралізації, інновацій та інвестицій  (Зеленюк), постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, оборонної роботи та мобілізації, регуляторної політики та депутатської етики, надання безоплатної первинної правової допомоги та інших питань (Рибакова) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                    В.К. Пароконний

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадового

обов’язку, директор ДІМГ           

__________А.Г. БеспальДодаток

до рішення Южноукраїнської   міської ради

від    «         »  ______   2020  №   ______

Порядок

надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна

 

1. Порядок надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна (далі – Порядок) розроблений відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку надання орендарю згоди орендодавця державного майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна», з метою визначення процедури надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна.

2. Процедура надання орендарю згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна включає такі етапи:

  • подання заяви і пакета документів орендарем;
  • розгляд заяви і документації орендаря;
  • прийняття відповідного рішення.

3.  Для розгляду питання про надання згоди орендарю на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого комунального майна орендар подає орендодавцю заяву за встановленою формою згідно додатку до даного Порядку та наступні документи:

  • опис передбачуваних поліпшень і кошторис витрат на їх проведення;
  • інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна;
  • приписи органів пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності);
  • завірену копію проектно-кошторисної документації;
  • звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

4. Орендодавець протягом десяти робочих днів, з дати надходження заяви, що визначена в п. 3 даного Порядку подає до департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради завірені належним чином копії документів:

- договір оренди;

- звіт про оцінку майна, рецензію на звіт про оцінку майна, відповідно до яких розраховано розмір орендної плати;

- довідку балансоутримувача про вартість об’єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

- заяву подану орендарем згідно з додатком до цього порядку;

- затверджену орендодавцем проектно-кошторисну документацію;

- звіт за результатами експертизи кошторисної частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

5. Департамент інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради протягом п’яти  робочих днів, з дати надходження документів, що визначені в п.4 даного Порядку перевіряє наданий орендодавцем пакет документів на відповідність цьому Порядку та вимогам чинного законодавства України, та у разі

 відсутності зауважень до документів, наданих орендодавцем, готує проект рішення Южноукраїнської міської ради про надання згоди на проведення невід’ємних поліпшень. В іншому випадку орендодавцю повертається весь пакет документів з аргументованою відмовою.

6. Згода орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень надається з урахуванням прийнятого відповідного рішення Южноукраїнською міською радою у формі листа орендодавця орендарю, протягом трьох робочих днів з дати офіційного оприлюднення прийнятого рішення Южноукраїнської міської ради.

7. Після отримання згоди орендар складає графік виконання робіт і подає його орендодавцю.

8. Після здійснення дозволених орендарю невід’ємних поліпшень орендар надає орендодавцю інформацію про завершення виконання робіт з поданням копій підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

 

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

Г.Ф. Мустяца

 

« ­­­_______ » _________  2020