НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (оновлений)


Версія для друку

від 18.02.2020 Дата оприлюднення: 18.02.2020

Оновлений ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від   «______»   ________ 2020   №   ______                               

__________    сесії   _________    скликання

 

Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів
права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів
малої приватизації, що підлягають приватизації

 

З метою визначення механізму щодо подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів, що підлягають приватизації, відповідно до законів України «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Фонду державного майна України  «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації», керуючись п.30 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (додаток).

2.  Визнати  такими, що втратили чинність рішення Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012 №702 «Про затвердження Положення про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська», від 29.05.2014 № 1262 «Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення приватизації майна комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська, затвердженого рішенням  Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012 №702».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю, адміністративно-територіального устрою, розвитку громади, децентралізації, інновацій та інвестицій  (Зеленюк), постійну комісію міської ради з питань законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, оборонної роботи та мобілізації, регуляторної політики та депутатської етики, надання безоплатної первинної правової допомоги та інших питань (Рибакова) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф.

 

 

 

 

Міський голова                                                    В.К. Пароконний

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку, 
в.о. директора  ДІМГ
_____________А.Г. Беспаль


Додаток

до рішення Южноукраїнської міської ради

від    «         »  ______   2020  №   ______

ПОРЯДОК 

подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності  міста Южноукраїнська до переліку об’єктів  малої приватизації, що підлягають приватизації

I. Загальні положення

1.   Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (далі – Порядок) розроблено відповідно до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», наказу Фонду державного майна України «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв про включення об’єктів права державної власності до відповідного переліку об’єктів великої або малої приватизації, що підлягають приватизації».

2. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду заяв про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації (далі – заява).

3.  Об’єкти комунальної власності міста Южноукраїнська відносяться до об’єктів малої приватизації (далі – об’єкти) відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

4.  Заявниками можуть бути потенційні покупці – фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни) або юридичні особи (юридичні особи, зареєстровані на території України, юридичні особи інших держав).

5. Не можуть бути заявниками суб’єкти, передбачені частиною 2 статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

6.  Заявник забезпечує достовірність наданої інформації та повноту поданих документів.

ІІ. Порядок подання та розгляду заяв про включення об’єктів комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації

1.   Заяву про включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації на аукціоні заповнюють потенційні покупці державною мовою друкованими літерами за встановленою формою згідно додатків 1,2 до Порядку. Заяву про включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації шляхом викупу (далі – заяви про викуп) згідно додатків 3,4 до Порядку. Заяви подаються до органу приватизації за місцезнаходженням об’єкта - департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради (далі – департамент).

2.  Право підпису заяв мають:

- від юридичної особи – керівник юридичної особи або уповноважена ним особа, яка діє на підставі довіреності;

- від фізичної особи – особисто заявник або його представник, який діє на підставі довіреності.

3. Заяви подаються у 3-х (трьох) оригінальних примірниках.

4.  Датою подання заяв є дата їх прийняття структурним підрозділом органу приватизації - департаментом.

Примірники заяви та подані разом з нею документи передаються до органу приватизації – департаменту інфраструктури міського господарства Южноукраїнської міської ради.

5. Орган приватизації, розглянувши заяви та додані до неї документи, має право повернути їх заявнику з таких причин:

-  заява не відповідає встановленій формі;

-  документи, обов’язкове подання яких передбачено цим Порядком, відсутні, подані не в повному обсязі або оформлено неналежним чином;

- департамент, як орган приватизації, самостійно ініціював включення об’єкта щодо якого надійшла заява, до переліку об’єктів комунальної власності міста Южноукраїнська, що підлягають приватизації;

-  об’єкт уже включено до переліку об’єктів малої приватизації міста Южноукраїнська, що підлягають приватизації;

- в заяві або в документах, що подаються разом із заявою, містяться помарки, виправлення або помилки, які суттєво впливають на зміст заяви.

Після усунення недоліків заявник має право повторно подати заяву.

ІІІ. Включення об’єктів права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації

1.   До заяви про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська, до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації на аукціоні додаються:

- для юридичних осіб – резидентів - витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань України;

  • для юридичних осіб – нерезидентів – документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою;
  • для фізичних осіб громадян України – копія паспорта громадянина України;
  • для іноземних громадян – копія паспорта.

У разі, якщо заява підписана особою, уповноваженою керівником юридичної особи, або представником фізичної особи, до заяви також додається копія паспорта такої особи та довіреність.

У разі якщо документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина з безконтактним електронним носієм, до заяви додається копія такого паспорта з відповідною підтвердною інформацією.

2.   До заяви про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська, до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації шляхом викупу разом з переліком документів, що визначені в пункті 1 розділу ІІІ цього Порядку, додаються копії документів,  що підтверджує виконання кожної з наступних умов:

- орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна;

- орендар отримав письмову згоду орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень, які надають йому право на приватизацію майна шляхом викупу;

- невід’ємні поліпшення виконані в межах трирічного строку з дати визначення ринкової вартості майна для цілей укладання договору оренди або для цілей продовження договору оренди;

- здійснення  і  склад  невід’ємних  поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена суб’єктом оціночної діяльності;

- орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати;

- договір оренди є чинним на момент приватизації.

3.   Заява, яка надійшла до органу приватизації, розглядається протягом десяти робочих днів. Департамент перевіряє наявність всіх правовстановлюючих документів щодо об’єкта, який зазначений у заяві (відомостей про зареєстровані речові права на майно, кадастровий номер земельної ділянки під об’єктом нерухомості, балансова вартість тощо), та у разі їх відсутності проводить роботу щодо їх виготовлення. Департамент повідомляє заявника у письмовій формі або засобами електронного зв’язку про подовження строку розгляду заяви.

4.   У разі відсутності підстав для відмови департамент протягом трьох робочих днів, з дати надходження заяви, готує відповідний проект рішення про включення об’єкта права комунальної власності до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягає приватизації та подає його на розгляд Южноукраїнської міської ради.

5.   За результатами розгляду заяви готується проект рішення про включення об’єкта до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягає приватизації чи відмова у включенні об’єкта до переліку малої приватизації та доводиться до заявника органом приватизації у письмовій формі або засобами електронного зв’язку,  протягом п’яти робочих днів.

6.   Результати розгляду проекту рішення Южноукраїнською міською радою (згода чи відмова) також доводиться до заявника органом приватизації у письмовій формі або засобами електронного зв’язку, протягом п’яти робочих днів з дати офіційного оприлюднення прийнятого рішення на офіційному сайті місцевої ради.

7.   Об’єкт вважається включеним до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації з дати оприлюднення прийнятого рішення на офіційному сайті міста Южноукраїнська.

8. Орган приватизації, протягом п’яти робочих днів з дати офіційного оприлюднення прийнятого рішення публікує на офіційному сайті місцевої ради інформацію/оголошення про прийняте рішення про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

IV. Відмова у включенні об’єктів до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації

1.   Відмова органами приватизації у включенні об’єктів до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації, можлива у разі:

- коли заявник підпадає під вимоги пункту 5 розділу І цього Порядку.

- коли підприємство, що пропонується приватизувати, перебуває у процесі ліквідації;

- коли законодавством установлено обмеження щодо приватизації об’єкта;

- неприйняття рішення про включення об’єктів права комунальної власності міста Южноукраїнська до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації;

- коли об’єкт вже включено до переліку об’єктів малої приватизації, що підлягають приватизації.

 

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

перший заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради 

Г.Ф. Мустяца

«  _______» ________ 2020