НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін та доповнень до Заходів міської комплексної Програми «Охорона здоров'я в місті Южноукраїнську» на 2017 - 2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 № 771


Версія для друку

від 17.02.2020 Дата оприлюднення: 17.02.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “___” ________ 2020  №  _______                                         

__________сесії _________скликання

 

Про внесення змін та доповнень до Заходів міської комплексної Програми «Охорона здоров'я в місті Южноукраїнську» на 2017 - 2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 № 771

 

На виконання Закону України від 19.04.2017 №2168-VIII «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», враховуючи рішення Южноукраїнської міської ради від 08.05.2019 №1517 «Про внесення змін та доповнень до міської комплексної Програми «Охорона здоров`я в місті Южноукраїнську» на 2017-2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 №771, з метою розвитку первинної медико-санітарної допомоги, покращення доступності населення до кваліфікованої лікарської допомоги,   відповідно    до    наказу    Міністерства    охорони   здоров`я   України від 19.03.2018 №504 «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги», керуючись п.22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 20, 22 пп. «г» п.3 ч.1 ст.ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України, ст.16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров`я», Южноукраїнська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до Заходів міської комплексної Програми «Охорона здоров`я в місті Южноукраїнську» на 2017-2022 роки затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 №771 ( далі – Заходи), а саме:

1.1. Доповнити Заходи розділу IX «Розвиток та підтримка комунальних закладів та підприємств охорони здоров`я» підрозділом I «Первинна медична допомога» (додається).

1.2. Підрозділи Заходів розділу IX «Розвиток та підтримка комунальних закладів та підприємств охорони здоров`я» 1, 2, 3, 4 відповідно вважати підрозділами 2, 3, 4, 5.

1.3. В графі «Відповідальні виконавці» розділу IX «Розвиток та підтримка комунальних закладів та  підприємств охорони здоров`я» підрозділів 3. «Профілактичні заходи», 4. «Лікувально - діагностичні заходи» та 5. «Заходи з догляду та підтримки»: доповнити словами НКП «ЮУМЦПМСД».

1.4. В підпункті 4.4. Заходів розділу II «Боротьба з онкологічними захворюваннями»:

1.4.1. Видалити з тексту слово «часткове».

 1.4.2. Графу  «Відповідальні виконавці» доповнити словами НКП «ЮУ МЦПМСД».

2. Вважати таким, що втратив чинність пункт 1.2. рішення Южноукраїнської міської ради від 21.06.2018 №1192 «Про внесення змін та доповнень до міської комплексної   Програми  «Охорона здоров`я в місті Южноукраїнську» на 2017 - 2022 роки, затвердженої рішенням Южноукраїнської міської ради від 13.07.2017 № 771».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, охорони здоров`я культури, спорту, соціального захисту населення та засобів масової інформації (Борець) та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих  органів ради Кольчака О.М.

 

 

 

   Міський голова                                                                                   В.К.Пароконний

 

 

 

 

 

Погоджено   у   відповідності   до   посадового обов’язку,

директор департаменту соціальних питань та охорони здоров`я

______________ Е.Е. Гехад