НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік


Версія для друку

від 10.02.2020 Дата оприлюднення: 10.02.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  “____” ______ 2020  №  _______                                           

________сесії __________скликання                                                                              

 

Про внесення змін до  бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік

 

14205100000
(код бюджету)

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника – начальника відділу планування та аналіз виконання міського бюджету фінансового управління Южноукраїнської міської ради Корецької О.В. щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Южноукраїнська на 2020 рік, Южноукраїнська міська рада

В И  Р І Ш И Л А:

1.  Взяти до відома інформацію заступника начальника – начальника відділу планування та аналіз виконання міського бюджету фінансового управління Южноукраїнської міської ради Корецької О.В. про необхідність внесення  змін до міського бюджету на 2020 рік.

2.  Внести зміни до бюджету міста Южноукраїнськ на 2020 рік, а саме в частині:

2.1. Джерел фінансування міського бюджету:

направити кошти вільного залишку міського бюджету в сумі 491 270,09 гривень, що утворились за рахунок коштів    субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 491 270,09 гривень;

2.2. Видатків міського бюджету:

збільшити обсяг видатків загального фонду міського бюджету на 491 270,09 гривень за рахунок направлення залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет), визначених у пункті 2.2. цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік:

доходи міського бюджету у сумі 483 956 736,0 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету – у сумі 472 658 268,0 гривень та доходи спеціального фонду міського бюджету – у сумі 11 298 468,0 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки міського бюджету у сумі 484 448 006,09 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету – у сумі 417 443 338,09 гривень та видатки спеціального фонду міського бюджету – у сумі 67 004 668,0 гривень;

загальний фонд міського бюджету з профіцитом у сумі 55 214 929,91 гривень, напрямом використання якого визначити:

напрямом використання якого визначити:

  • залучення вільного залишку коштів у сумі 491 270,09 гривень, із них за рахунок залишку коштів за станом на 01.01.2020, що надійшли з державного бюджету, а саме: субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції (за рахунок цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) в сумі 491 270,09 гривень;
  • кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 55 706 200,0 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом міського бюджету у сумі 55 706 200,0 гривень, джерелом покриття якого визначити:

кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), у сумі 55 706 200 гривень, згідно з додатком 2 до цього рішення;

4. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити обсяги додаткових асигнувань та перерозподіл бюджетних призначень за головними розпорядниками бюджетних коштів на 2020 рік згідно додатку 3.1 до цього рішення.

6. Затвердити перелік об’єктів та заходів, видатки на які у 2020 році будуть проводитися за рахунок коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природнього середовища (додаток 4).

7. Затвердити на 2020 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити на 2020 рік розподіл видатків бюджету розвитку за об’єктами на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити розподіл видатків міського бюджету на реалізацію міських/регіональних програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

10. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку, підприємництва, бюджету, фінансів і цін (Курдасов) та першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяца Г.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                                                                  В.К.Пароконний

  

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадового обов’язку,

заступник начальника – начальник відділу

планування та аналіз виконання

міського бюджету фінансового управління

Южноукраїнської міської ради

                              О.В. Корецька, 5-51-40