НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Про розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Южноукраїнська


Версія для друку

від 07.02.2020 Дата оприлюднення: 07.02.2020

ПРОЄКТ

У К Р А Ї Н А
ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

від  «__»   _____   2020    №  _____   

__________  сесії __________ скликання   

 

Про розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості 
будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного 
ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів бюджету 
міста Южноукраїнська

 

 Щодо визначення вартості поточного ремонту існуючих об'єктів будівництва - поточний ремонт здійснюється на підставі відповідних ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи, за умов відповідності технології, складу робіт, що виконуються, та витрат ресурсів, врахованих зазначеними нормами, є необхідність поширити дію ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» на поточний ремонт, з метою дотримання законодавства щодо регулювання розміру кошторисної заробітної плати, при визначенні вартості будівництва об’єктів, що здійснюється із залученням бюджетних коштів. Керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.07.2018 № 196 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/15-2747 від 11.03.2014 року,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Головним розпорядникам бюджетних коштів – замовникам робіт з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального та поточного ремонт, технічного переоснащення) об’єктів, встановити розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні  інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначати у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, на рівні середньомісячної заробітної плати у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшеної на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Южноукраїнської міської ради від 05.03.2019 № 1358 «Про встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Южноукраїнська».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту, зв'язку, будівництва (Носан) та першого  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мустяцу Г.Ф.

 

 

 

Міський голова                                                                      В.К. Пароконний

 

 

 

Погоджено у відповідності до посадових обов’язків,

директор департаменту інфраструктури міського

господарства Южноукраїнської міської ради

___________________ Х.Д.Волчко