НОРМАТИВНІ АКТИ

ЮЖНОУКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ТА ВИКОНКОМУ

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011 №362 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Южноукраїнську».


Версія для друку

від 13.09.2019 Дата оприлюднення: 13.09.2019

Звіт про періодичне відстеження  

результативності регуляторного акта

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011 №362 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Южноукраїнську».

2. Назва виконавця заходів відстеження: Управління містобудування, архітектури та розвитку інфраструктури Южноукраїнської міської ради

3. Ціль прийняття регуляторного акту:

- встановлення на території міста Южноукраїнська єдиного функціонального механізму надання та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна;

- закріплення основних принципів ведення адресної бази містобудівного кадастру міста Южноукраїнська;

- більш якісний контроль за правильністю надання поштових адрес та не допущення їх дублювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 01 серпня по 10 вересня  2019 року.

5. Тип відстеження: Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження:

Аналіз кількості звернень суб’єктів щодо присвоєння чи зміни поштової адреси об’єктам нерухомого майна;

Аналіз кількості присвоєних чи змінених поштових адрес об’єктам нерухомого майна;

Аналіз кількості відмов у присвоєнні чи змінені поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

Аналіз нормативних документів у сфері присвоєння поштових адрес.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також засоби одержання даних.

Для проведення періодичного відстеження результативності використано дані за дев’ять місяців 2019 року, а саме:

Аналіз кількості звернень суб’єктів щодо присвоєння чи зміни поштової адреси об’єктам нерухомого майна;

Аналіз кількості присвоєних чи змінених поштових адрес об’єктам нерухомого майна;

Аналіз кількості відмов у присвоєнні чи змінені поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

Аналіз Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367.

8. Кількісні та якісні показники результативності регуляторного акту:

Пропонується використати наступні показники результативності:

- кількість звернень суб’єктів щодо присвоєння чи зміни поштової адреси об’єктам нерухомого майна за дев’ять  місяців 2019 року - 22

- кількість присвоєних чи змінених поштових адрес об’єктам нерухомого майна –  8;

- кількість відмов у присвоєнні чи змінені поштових адрес об’єктам нерухомого майна – 0;

- порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Южноукраїнську затвердженого рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011 №362 суперечить Тимчасовому порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей.

Відповідно до ст. 10,11,37 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на підставі  порівняння показників результативності регуляторного акту, та аналізу Тимчасового порядку реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367 було виявлено невідповідність Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Южноукраїнську затвердженого рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011 №362 Тимчасовому порядку. На підставі можна зробити висновок щодо необхідності перегляду регуляторного акта - рішення Южноукраїнської міської ради від 27.10.2011 №362 «Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті Южноукраїнську».

Міський голова                                                                                         В.К. Пароконний

10.09.2019